Llibre de la Cort del Justícia de València: (1280-1282)

Portada
M. Àngels Diéguez Seguí
Universitat de València, 28 nov. 2011 - 366 páginas
Des de la creació del càrrec en 1245, el Justícia de València fou una institució clau del municipi, com a jutge ordinari civil i criminal en primera instància. Aquest oficial local hagué de dur uns registres sobre la seua activitat, uns llibres que recollien una documentació molt diversa, des de processos criminals amb declaracions de testimonis i sentències, fins a embargaments per deutes i vendes de penyores. La sèrie de llibres, que degué començar amb la creació del càrrec, només es conserva des de 1280, probablement per les pèrdues ocasionades per l'incendi de la l'arxiu de la ciutat en 1307. Aquest volum recull els documents compresos entre 1280-1282. Amb tot, els llibres corresponents al segle XIII constitueixen una font documental extraordinària, que permet acostar-se a la vida quotidiana i a la llengua de les primeres generacions de pobladors de la ciutat i dels seus voltants, provinents de Catalunya i d'Aragó.

Dentro del libro

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

Judío de requena

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica