BooksSitemapUnclassified1868E
E Hamani pure me te ui í úna he tekao kiritiano - 1868
Early and other poems, by E.M.C.R. by E M C. R, Early - 1868
Early English Meals and Manners by John Russell - 1868 - 388 pages
Early English Text Society - 1868
Early English Text Society - 1868
Early English Text Society by Boethius, Geoffrey Chaucer, Richard Morris - 1868
Early English Text Society - 1868
Early English Text Society - 1868
Early English Text Society - 1868
Early History of the Lutheran Church in America by Charles William Schaeffer - 1868 - 142 pages
Early piety by Thomas Guthrie - 1868
Early Recollections of Newport, R. I. by George Gibbs Channing - 1868 - 284 pages
Early Sassanian Inscriptions, Seals and Coins by Edward Thomas - 1868 - 137 pages
Earnest words: new and old (papers). by Brownlow North - 1868
Earthquakes & volcanoes by Mungo Ponton - 1868 - 354 pages
Earthquakes and volcanoes, their history, phenomena and probable causes by Mungo Ponton - 1868
East India (Statistical Abstract). by Great Britain. India Office - 1868
Eastern Tales by Laura Valentine - 1868 - 540 pages
Easy arithmetic for young beginners. [With] Answers by Jehu Langton - 1868
Easy arithmetic for young beginners. [With] Answers by Jehu Langton - 1868
Easy lessons in mental arithmetic by James Stewart Eaton - 1868 - 100 pages
Easy lessons in mental arithmetic by James Stewart Eaton - 1868 - 100 pages
Easy lessons on reasoning by Richard Whately - 1868 - 160 pages
Easy Passages for Translation Into Latin Adapted to the Standard of the Pass Examinations in the University of Oxford by J. Y. Sargent - 1868 - 160 pages
Easy Passages for Translation Into Latin Adapted to the Standard of the Pass Examinations in the University of Oxford by J. Y. Sargent - 1868 - 160 pages
Eaton parsonage ; or, The secret of home happiness by Sarah Ann F. Herbert - 1868
Eaton's Elementary algebra by William Frothingham Bradbury - 1868 - 252 pages
Ecce Deus by Joseph Parker - 1868 - 373 pages
Ecce Deus-Homo by Alexander White Pitzer - 1868 - 207 pages
Ecclesiastical Law in the State of New York by Murray Hoffman - 1868 - 346 pages
Ecclesiastical law in the State of New York by Murray Hoffman - 1868 - 346 pages
Echo aus der Heimath und Fremde - 1868
Eclectic Magazine by John Holmes Agnew, Walter Hilliard Bidwell - 1868
Eclectic Magazine - 1868
Eclectic Magazine - 1868
Eclectic Medical Journal - 1868
Eco-Ricordo al compiersi dell'italiana unità e indipendenza negli anni 1866-67 - 1868
Economie alpestre de la Suisse en 1864 - 1868 - 432 pages
Economie politique traitée d'après une méthode nouvelle... by M. Vial - 1868
Economy of life; or, Food, repose, and love by George Miles (author of Economy of life.) - 1868
Ecos perdidos by José Pedro Varela - 1868 - 158 pages
Ed. Plato's Lehre von der Erkenntniss by Schulte - 1868 - 7 pages
Edda by Josef Weilen - 1868 - 95 pages
Edelweiss by Berthold Auerbach - 1868 - 409 pages
Edelweiss by Berthold Auerbach - 1868 - 409 pages
Edelweiss- Blüthen - 1868 - 22 pages
Edinburgh Medical Journal - 1868
Edinburgh Medical Journal - 1868
Edinburgh Medical Journal - 1868
Edith Sydney by Frances Mary Oxenham - 1868
Eduard Gerhard by Otto Jahn - 1868 - 124 pages
Eduard Gerhard by Otto Jahn - 1868 - 124 pages
Eduard Gerhard by Otto Jahn - 1868 - 124 pages
Eduard Gerhard, ein Lebensabriss by Otto Jahn - 1868
Educación política para establecer la libertad de los pueblos, ó sea los males y los remedios sobre la organización administrativa-social con un apéndice resúmen histórico de los borbones y de Pio IX - 1868 - 590 pages
Educación política para establecer la libertad de los pueblos, ó sea los males y los remedios sobre la organización administrativa-social con un apéndice resúmen histórico de los borbones y de Pio IX - 1868 - 590 pages
Education and Self-improvement by Orson Squire Fowler - 1868
Education and training, considered as a subject for state legislation by Thomas Hawksley - 1868 - 146 pages
Education d'un gentilhomme protestant au XVIe siècle by Mathieu-Jules Gaufrès - 1868 - 46 pages
Edward Cassey and Co.'s history, gazetteer and directory of Berkshire and Oxfordshire, with an excellent map of each county by Edward Cassey (Firm) - 1868 - 278 pages
Edward Webbe ... his trauailes (The rare and most wonderful thinges which Edward Webbe hath seene) Ed. by E. Arber by Edward Webbe - 1868 - 1590 pages
Edward Webbe, Chief Master Gunner by Edward Webbe - 1868 - 40 pages
Edward Webbe, chief master gunner, his trauailes by Edward Webbe - 1868 - 40 pages
Edward Webbe, Chief Master Gunner, His Trauailes by Edward Webbe - 1868 - 40 pages
Edward Webbe, chief master gunner, his trauailes. 1590 by Edward Webbe - 1868 - 40 pages
Edwy and Elgiva, by B........ and A........ by Edwy (king of England.) - 1868
Een Amerikaansche hefboom tot opbeuring van ons Lager Onderwijs by Jan Jacob Willem van den Biesen - 1868 - 58 pages
Een bezadigd en ernstig woord aan mijne Katholieke geloofsgenooten bij de op handen zijnde verkiezingen by Katholiek huisvader (een.) - 1868 - 19 pages
Een bezoek in de francs-maçons-logien by Edouard Amand Neut - 1868 - 70 pages
Een cent in 't zakje by Jan de Rijmer (pseud. van J.J.A. Goeverneur.) - 1868 - 94 pages
Een christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is by Theodoor Cornelis Reinier Huydecoper - 1868 - 1344 pages
Een ernstig woord in het belang van het behoud der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gerigt aan de aandeelhouders by Aandeelhouder (een.) - 1868 - 35 pages
Een feit, verblijdend voor den vriend en verwarrend voor den vijand der waarheid by E.W. King - 1868 - 32 pages
Een gewigtige dag, of eene Excellentie in den dop by J.W.C.T. - 1868
Een kort verhaal over eene juffrouw [ by M. R Platteau - 1868
Een kort verhaal over eene juffrouw [ by M. R Platteau - 1868
Een kort woord aangaande de werking der Comptabiliteitswet op de Buitenbezittingen - 1868 - 12 pages
Een kort woord over de houding van het Kabinet na de afstemming van het derde hoofdstuk der begrooting by Jacob George Hieronymus van Tets van Goudriaan - 1868 - 19 pages
Een lief weeuwtje by Charles Henry Ross, Taco Hajo Beer - 1868
Een Nebukadnézars lot, of Wat zal er van Dr. Zaalberg nog worden? by Alfred Buys - 1868
Een schets der catacomben van Rome by Willem Nicolaas Du Rieu - 1868 - 6 pages
Een stem Gods tot een gered volk by Roelof Bennink Janssonius - 1868 - 22 pages
Een stem Gods tot een gered volk by Roelof Bennink Janssonius - 1868 - 22 pages
Een theepraatje by Pieter Theodoor Helvetius van den Bergh - 1868 - 69 pages
Een toelichtend woord aan de lezers van mijne "Vijf jaren in Japan," in verband tot den aan mij gerigten open brief van A.C.J. Vreedenberg by Johannes Lydius Catharinus Pompe van Meerdervoort - 1868 - 15 pages
Een vaderlandsch lied op het veld bij Heiligerlee, drie honderd jaren na de overwinning aldaar op den 23sten Mei 1568 door Graaf Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden behaald, waarbij Graaf Adolf van Nassau gesneuveld is by Nicolaas Beets - 1868 - 22 pages
Een vaderlandsch lied op het veld bij Heiligerlee, drie honderd jaren na de overwinning aldaar op den 23sten Mei 1568 door Graaf Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden behaald, waarbij Graaf Adolf van Nassau gesneuveld is by Nicolaas Beets - 1868 - 22 pages
Een vaderlandsch lied op het veld bij Heiligerlee, drie honderd jaren na de overwinning aldaar op den 23sten Mei 1568 door Graaf Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden behaald, waarbij Graaf Adolf van Nassau gesneuveld is by Nicolaas Beets - 1868 - 22 pages
Een verboden preek by Johannes Cornelis Zaalberg (Pz.) - 1868 - 39 pages
Een vermeend ongeluk en een wezenlijk gevaar by Eduard Johan Pieter Jorissen - 1868 - 47 pages
Een voorval aan de Koninklijke Militaire Academie by Dikaiophilos - 1868 - 30 pages
Een woord aan allen, die belang stellen in de beide ontwerpen van het Amsterdamsche Noordzee-kanaal, in de droogmaking van de Zuiderzee en in een kanaal door de Geldersche vallei by J. V. Lankelma - 1868 - 16 pages
Een woord aan den Heer J. K. H. de Roo van Alderwelt ... - 1868 - 8 pages
Een woord naar aanleiding van het ontwerp-adres van de Broederschap van Candidaat-Notarissen aan de Staats-Commissie, bij K.B. van den 9 Februarij 1867 ingesteld tot het doen der noodige voorstellen voor de herziening op de eigendoms overdracht van roerende goederen, enz by jong candidaat-notaris (Een.) - 1868
Een woord over de Pasoemah-expeditie in 1866 by Tweee Oostindische officieren - 1868 - 79 pages
Een woord over onderwijs in verband met het voorstel De Brauw tot wijziging der wet van 13 Augustus 1857 (S.B. no. 103) by C. de Jonge - 1868
Een woord tot de gemeente bij de herstelling van Dr. J.C. Zaalberg #Pz.# in zijn kerkelijk ampt by Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente ( 's-Gravenhage). - 1868 - 16 pages
Een woord van dank aan eenen... afschaffer van sterken drank(?) by S.G.D.G. (Médecin.) - 1868
Een woord voor de gezindte-scholen by Jan Pijnappel (Gz.) - 1868 - 16 pages
Een woord voor de gezindte-scholen by Jan Pijnappel (Gz.) - 1868 - 16 pages
Een zeiltocht op de Zuiderzee in den zomer van 1868 - 1868 - 15 pages
Eene idylle by Conrad Busken Huet - 1868
Eene stem in Indië, ook tot Nederland by Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius - 1868 - 20 pages
Eene stem uit Zuid-Afrika by Nicolaas Pos - 1868 - 39 pages
Eene zonderlinge historie by Alexander Severus (pseud.) - 1868 - 40 pages
Eenige opmerkingen over de artikelen 884 en 957 B. W. by Fred Uyttenboogaart - 1868 - 31 pages
Eenige vragen betreffende uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen by Willem Anthonie Dolleman - 1868 - 78 pages
Eenvoudige mededeelingen aangaande de genezing van eene krankzinnige door het levens-magnetismus by A. Hoek - 1868
Eenvoudige mededeelingen over Zuid-Afrika by Damnes Pierre Marie Huet - 1868 - 42 pages
Eerste beginselen der plantenkunde by Corneille Antoine Jean Abraham Oudemans - 1868 - 191 pages
Eerste verslag omtrent de inrigting voor geneeskundige gymnastiek te Rotterdam, voorafgegaan door eene korte beschouwing, voornamelijk over de geneeskundige en pædagogische gymnastiek by Eduard Bullerdieck - 1868 - 69 pages
Eesti loodusteaduse arhiiv; välja antud Loodusuurijate seltsi poolt Tartu ülikooli juures. Archiv für die naturkunde Estlands hrsg. von der Naturforschergesellschaft bei der Universität Tartu (Dorpat) I. ser. Geologica, chemie et physica - 1868
Efemeridografía argireparquiótica ó sea de las provicias argentinas by Antonio Zinny - 1868 - 300 pages
Efemérides mexicanas - 1868
Effemeride carceraria - 1868
Effie and I by Charlotte S. Hilbourne - 1868 - 276 pages
Egerer Anzeiger - 1868
Egil Skallagrimssons Höfuðlausn by Egill Skallagrímsson, Per Sörensson - 1868 - 61 pages
Egil Skallagrimssons Höfuđlausn by Egill Skallagrímsson, Per Sörensson - 1868 - 61 pages
Eglise romaine et le - 1868
Eglise évangélique de Saint-Etienne - 1868
Eglises du Val-de-Grâce, de la paroisse Saint-Roch et des Invalides - 1868 - 13 pages
Egmont by Johann Wolfgang von Goethe - 1868 - 119 pages
Egmont by Johann Wolfgang von Goethe, Richard Brend'amour - 1868 - 91 pages
Egmont by Johann Wolfgang von Goethe, Arthur Duke Coleridge, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert - 1868 - 114 pages
Egmont, ein Schauspiel, annotated by E.A. Oppen by Johann Wolfgang von Goethe - 1868
Egyetemes irodalomtörténet by János Erdélyi - 1868 - 283 pages
Egyetemes magyar encyclopaedia - 1868
Ehre sei Gott in der Höhe! by A. Scheurecker - 1868 - 440 pages
Ehrenfeld, vorort von Cöln by Heinrich Rösger - 1868 - 40 pages
Eidgenössische Staatsrechnung by Schweiz - 1868
Eigene und fremde Welt by Friedrich Wilhelm Hackländer - 1868 - 284 pages
Eigene und fremde Welt by Friedrich Wilhelm Hackländer - 1868 - 340 pages
Eighty Years of Republican Government in the United States by Louis John Jennings - 1868 - 288 pages
Eighty years of republican government in the United States by Louis John Jennings - 1868 - 288 pages
Eighty years of republican government in the United States by Louis John Jennings - 1868 - 288 pages
Eighty Years of Republican Government in the United States by Louis J. Jennings - 1868
Eighty Years' Progress of the United States - 1868 - 446 pages
Eigne und fremde Welt by Friedrich Wilhelm von Hackländer - 1868
Eigne und fremde Welt by Friedrich Wilhelm von Hackländer - 1868
Ein ausgerissenes Blatt by Marc Anton Niendorf - 1868
Ein ausgerissenes Blatt by Marc Anton Niendorf - 1868
Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Tetanus by Theodor Keding - 1868
Ein Beitrag zur chirurgischen Pathologie der Vena femoralis by Christian Friedrich Müller - 1868
Ein Beitrag zur Geschichte der Ligatur der Arteria lingualis bei Operationen an der Zunge by Alexander Mozer - 1868 - 29 pages
Ein beitrag zur geschichte des deutschen kirchenlieds ... by K. E. H. Krause - 1868 - 8 pages
Ein Beitrag zur Kenntnis der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes by Gustav Carl Laube - 1868 - 38 pages
Ein Beitrag zur Kenntnis der Leuchtorgane von Lampyris noctiluca by Philipp Vasilévič Ovsjannikov - 1868 - 11 pages
Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des Vicentinischen Tertiärgebietes by Gustav C. Laube - 1868 - 38 pages
Ein Beitrag zur Kenntniß der Wirkung der Kakodylsäure by Wilhelm Lebahn - 1868 - 37 pages
Ein Beitrag zur Lehre der multilocären Echinocockengeschwulst in der Leber by Louis Bosch - 1868 - 40 pages
Ein Beitrag zur Physik des Muskels by H. Westermann - 1868 - 50 pages
Ein Blumen-Kranz by Martin Heufelder - 1868 - 172 pages
Ein Büchlein vom geistlichen Leben by Franz Ratte - 1868 - 345 pages
Ein curioses Haus by Paul de Kock - 1868 - 232 pages
Ein Denkstein by Joseph Kobak, Ludwig (Bayern, König, I.) - 1868 - 12 pages
Ein deutsch-preussisches Vocabularium aus dem Anfange des 15. Jahrh by Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann - 1868
Ein deutsch-preussisches vocabularium aus dem anfange des fünfzehnten jahrhunderts by Elbing. Stadtbibliothek - 1868 - 56 pages
Ein deutscher Fürst by Franz A. Lubojatzky - 1868 - 216 pages
Ein deutscher Fürst by Franz A. Lubojatzky - 1868 - 196 pages
Ein deutscher Fürst by Franz A. Lubojatzky - 1868 - 198 pages
Ein deutscher Fürst by Franz Anton Lubojatzky - 1868 - 208 pages
Ein deutscher Fürst by Franz A. Lubojatzky - 1868 - 168 pages
Ein deutsches Weib by August Schrader - 1868
Ein deutsches Weib by August Schrader - 1868
Ein deutsches Weib by August Schrader - 1868
Ein deutsches Weib by August Schrader - 1868
Ein Ehrentag der alten Landeshut by Gottschalck (von Regensburg) - 1868 - 16 pages
Ein Fall von akuter Phosphorvergiftung by Hanns Karl - 1868 - 15 pages
Ein Fall von Erkrankung des Ovariums by Theodor Born - 1868 - 20 pages
Ein Fall von Glio- Sarkombildung im Gehirn by Carolus Halle - 1868 - 14 pages
Ein Fall von Insufficienz und Stenose der Aortaklappen by Ferdinand Herz - 1868 - 19 pages
Ein Fall von Morbus Basedowi by Eugen Lauer - 1868
Ein Findling by Edmund Hoefer - 1868
Ein Findling by Edmund Hoefer - 1868
Ein Findling by Edmund Hoefer - 1868
Ein Findling by Edmund Franz Andreas Hoefer - 1868 - 4 pages
Ein Findling by Edmund Hoefer - 1868
Ein freies Wort über den Volksboten und seine Partei an Bayerns Bürger und Bauern - 1868 - 15 pages
Ein Gefangener der Bastille by Georg Hiltl - 1868 - 238 pages
Ein gutmüthiger Mephisto by Adolf von Winterfeld - 1868
Ein gutmüthiger Mephisto by Adolf von Winterfeld - 1868
Ein herzloses Weib by A. Kretschmar - 1868
Ein herzloses Weib by A. Kretschmar - 1868
Ein herzloses Weib by A. Kretschmar - 1868
Ein Kranz auf den Sarkophag Seiner Majestät des Königs Ludwig I. von Bayern by Daniel Bonifacius von Haneberg, Ludwig (Bayern, König, I.) - 1868 - 23 pages
Ein Kriminalfall ohne Gleichen verübt an dem Unterzeichneten durch die bayerische Kriminal-Justiz by Philipp Anton Megner - 1868 - 8 pages
Ein lateinisches Glossar des 9. Jahrhunderts aus Codex lat. Mon. 6210 by Georg Martin Thomas - 1868 - 40 pages
Ein lateinisches Glossar des 9. Jahrhunderts aus Codex lat. Mon. 6210 herausgegeben von Georg M. Thomas by Georg Martin Thomas - 1868 - 40 pages
Ein Leben in Liedern by Johann Heinrich August Ebrard - 1868 - 240 pages
Ein Lebenslauf und sein Ergebniß für die allgemeine Bildung by Johann Michael Leupoldt - 1868 - 283 pages
Ein Londoner Geheimniss by Hamlyn Smyth - 1868
Ein Londoner Geheimniss by Hamlyn Smyth - 1868
Ein Londoner Geheimniss by Hamlyn Smyth - 1868
Ein Mahnwort zu Gunsten der Nachwelt an die historische Literatur der Gegenwart. Nebst einem Auszuge aus dem 'Zeugenverhör' von Prediger Diestel by Ernst Wilhelm Kanitz (graf von.), Georg Heinrich Diestel - 1868
Ein Mönchsleben aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts by Placidus Scharl, Magnus Sattler - 1868 - 464 pages
Ein Mönchsleben aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, nach dem Tagebuche des P. Placidus Scharl by Magnus Sattler, Placidus Scharl - 1868
Ein neuer Verdunstungsmesser by Johann ¬von Lamont - 1868 - 3 pages
Ein offenes und ehrliches Schreiben an meine jüdische Brüder by Simson Kraus - 1868 - 16 pages
Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika by Wangemann (D., Hermann Theodor) - 1868 - 653 pages
1 2 3 4 5 6 7