BooksSitemapUnclassified1806V
V. Cl. Antonii Genuensis Ars logico-critica by Manuel María del Mármol - 1806 - 240 pages
Vade Mecum voor de commissien van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, als mede voor alle medicinæ professoren, doctoren, genees-, heel- en vroedmeesters, chirurgijns, apothecars enz by Jan Greeven - 1806 - 47 pages
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1806
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1806
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... by Jan Wagenaar - 1806
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... by Jan Wagenaar - 1806
Vaderlandsche historie, by Jan Wagenaar - 1806
Vaderlandsche historie, by Jan Wagenaar - 1806
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af [by J. Wagenaar]. Ten vervolge by Jan Wagenaar, Petrus Loosjes - 1806 - 32 pages
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En De Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd by Jan Wagenaar - 1806 - 329 pages
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En De Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd by Jan Wagenaar - 1806 - 316 pages
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1806
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1806
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1806
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1806
Vaderlandsche letteroefeningen - 1806
Vaderlandsche letteroefeningen - 1806
Valerii Maximi, Dictorum factorumque memorabilium libri IX by Valère Maxime - 1806
Valerii Maximi, Dictorum factorumque memorabilium libri IX by Valère Maxime - 1806
Varia comensuracion by Juan de ARFE VILLAFAÑA - 1806 - 126 pages
Varia comesuracion de Juan Arfe y Villafañe ... by Juan de Arfe y Villafañe, Imprenta Real (Madrid) - 1806 - 126 pages
Varia comesuracion de Juan Arfe y Villafañe ... by Juan de Arfe y Villafañe - 1806 - 126 pages
Vectiana, or a Companion to the Isle of Wight by John Albin, Wight Isle of - 1806
Venerabilibus in Christo Fratribus, et dilectissimis filiis capitulo canonicis, clero, et universo populo suae dioecesis by Maurice Jean Magdeleine de Broglie (bisschop van Gent) - 1806
Verbesserte Markscheidekunst by Paris ¬von Giuliani - 1806 - 88 pages
Verbesserter Kalender seltener Begebenheiten - 1806
Verbesserungen und Zusätze zur ersten Ausgabe der Abhandlung vom Besitz by Friedrich Karl von Savigny - 1806 - 107 pages
Verdeylinge ende aenwyzinge der dagen op dewelke in het bisdom van Gend het alderheyligste zal worden uytgesteld voor de geduerige aenbiddinge in de onderschrevene kerken en kapellen - 1806
Verdeylinge ende aenwyzinge der dagen op dewelke in het bisdom van Gend het alderheyligste zal worden uytgesteld voor de geduerige aenbiddinge in de onderschrevene kerken en kapellen - 1806
Verdeylinge ende aenwyzinge der dagen op dewelke in het bisdom van Gend het alderheyligste zal worden uytgesteld voor de geduerige aenbiddinge in de onderschrevene kerken en kapellen - 1806
Verfassung der Harmonie in München - 1806 - 24 pages
Vergeltung by Friedrich Kind - 1806 - 104 pages
Vergeltung by Friedrich Kind - 1806 - 104 pages
Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungs Werkzeuge der Säugethiere und Vögel by Jens Veibel Neergard, Johann Friedrich Blumenbach - 1806 - 273 pages
Vergleichende anatomie und physiologie der verdauungswerkzeuge der saugethiere ung vogel by Neergaard,Jens Veibel - 1806
Vergleichende Geschichte der Systeme der Philosophie by Joseph-Marie de Gérando - 1806 - 590 pages
Vergleichende Geschichte der Systeme der Philosophie by Joseph-Marie de Gérando - 1806 - 530 pages
Vergleichende Geschichte der Systeme der Philosophie by Joseph-Marie de Gérando - 1806 - 530 pages
Vergleichende Geschichte der Systeme der Philosophie by Joseph-Marie ¬de Gérando - 1806 - 590 pages
Vergleichende Geschichte der Systeme der Philosophie mit Rücksicht auf die Grundsaetze der menschlichen Erkenntnisse by Joseph-Marie De Gérando, Wilhelm Gottlieb Tennemann - 1806 - 590 pages
Vergleichung der Intesaterbfolge nach Zürcherischem Stadt-Erbrecht mit dem Römischen Rechte by Siegmund F. Keller - 1806
Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden door hertog Jan van Bejeren in 1420 by Johan Meerman - 1806
Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door hertog Jan van Beijeren, in 1420: voorgeleezen in de eerste Openbaare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, op den 15. Februarij 1805, by Johan Meerman - 1806 - 503 pages
Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door hertog Jan van Beijeren, in 1420: voorgeleezen in de eerste Openbaare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, op den 15. Februarij 1805, by Johan Meerman - 1806 - 503 pages
Verhaal van het beleg en de verövering van Leyden, door hertog Jan van Beijeren, in 1420 by Johan Meerman - 1806 - 503 pages
Verhandeling betreffende de verbetering van den Krimpenerwaard door het inlaten van troebel rivierwater by Arie Blanken (Jansz.) - 1806
Verhandeling betreffende eenige merkwaardige bijzonderheden van het lijden, sterven en de opstanding van onzen Heer en Zaligmaker Jesus de Christus, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd by Casparus Rensing - 1806
Verhandeling over de onzekerheid der physiognomie of gelaatkunde, uit de rede en ondervinding aangetoond, en bij gelegenheid der hersenschedelleer van Doctor Gall ter overweging aangeboden - 1806 - 94 pages
Verhandeling over de schut-sluizen, en aanmerkingen over het doorlaaten van schepen door dezelve by Johannes Pieter van Cappelle - 1806 - 167 pages
Verhandeling over het licht, enz by Pieter Curten - 1806 - 283 pages
Verhandeling van contracten en andere verbintenissen by Robert Joseph Pothier, Joannes van der Linden - 1806
Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat by Johannes Monnikhoff - 1806
Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden - 1806
Verhandelingen van de Mattschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden by Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden - 1806
Verklaaring der teekening op hoedanige wijze de gouverneur of regulateur van den koornmolensteen aan denzelven wordt toegepast - 1806
Verkorte Nederduydsche letter-konst, tot nut en voordeel opgesteld voór de jonge lieden van ons Nederland by Lievin Amand Marie De Bast, Jan Frans de Laval - 1806 - 59 pages
Vermaakelijke oraculen, ofte kortswijlige voorzeggingen by Marc Vulson de la Colombière, J.W. Luder - 1806 - 142 pages
Vermischte landwirthschaftliche Schriften by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften aus den Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft... by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften aus den Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft... by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften aus den Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft... by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften aus den Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft... by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften oder neue unveränderte wohlfeilere Ausgabe der Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirthschaftliche Schriften oder neue unveränderte wohlfeilere Ausgabe der Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirtschaftliche Schriften by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirtschaftliche Schriften by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte landwirtschaftliche Schriften by Albrecht Daniel Thaer - 1806
Vermischte Schriften by Friedrich Koeppen - 1806
Vermischte schriften by Friedrich Köppen - 1806
Verordnung des Königs Maximilian Joseph von Bayern betreffend die Bestimmung der künftigen Verhältnisse der der Königl. Souverainität unterworfenen Ritterschaft mit ihren Hintersassen zu den verschiedenen Zweigen der Staatsgewalt betreffend by Maximilian Joseph (Bayern, König, I.) - 1806 - 18 pages
Verordnung des Königs Maximilian Joseph von Bayern die Abschaffung der peinlichen Frage und das von dem Inquirenten gegen läugnende Inquisiten zu beobachtende Verfahren betreffend by Maximilian Joseph (Bayern, König, I.) - 1806 - 14 pages
Verordnung wegen der in Umlauf zu bringenden Tresorscheine - 1806 - 7 pages
Verordnung wegen der in Umlauf zu bringenden Tresorscheine - 1806 - 7 pages
Versegi Ferentznek megfogyatkozott okoskodása a tiszta magyarságban by István Horvát - 1806 - 290 pages
Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolódásai a tiszta magyarságban by Miklós János Révai - 1806 - 219 pages
Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolódásai a tiszta magyarságban by Miklós János Révai - 1806 - 219 pages
Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolódásai a' tiszta magyarságban by Miklós Révai - 1806 - 219 pages
Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolôdási a' tiszta magyarságban by Miklós Révai - 1806 - 219 pages
Versions and imitations of the Psalms of David, selected from various authors, and adapted to the public worship of the Church of England, by E. Middleton - 1806
Versos by Francisco Manuel do Nascimento - 1806 - 264 pages
Versos de Filinto Elysio.. by Francisco Manuel do Nascimento - 1806
Versos de Filinto Elysio.. by Francisco Manuel do Nascimento - 1806
Verstand und Vernunft by Kajetan von Weiller - 1806 - 264 pages
Verstand und Vernungt by Kaj Weiller - 1806
Verstehen wir auch Bonaparte? by Johann Adam Bergk - 1806 - 58 pages
Versuch einer ... Darstellung der ... Ausbildung der heutigen GerichtsVerfassungs Frankfurts - 1806
Versuch einer allgemeinen Geschichte der Chemie by Johann Bartholomäus Trommsdorff - 1806
Versuch einer allgemeinen Geschichte der menschlichen Nahrungsmittel by Johann Traugott Leberecht Danz - 1806 - 272 pages
Versuch einer Altarliturgie by Adam Theodor Albert Franz Lehmus - 1806
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1806 - 2 pages
Versuch einer Beantwortung der Frage, welches sind die besten Ermunterungsmittel zur Aufnahme des Ackerbaues? by Johann Paul Harl - 1806
Versuch einer beantwortung der von der Kursächsichen Leipziger ökonomischen societät ausgegebenen frage by Johann Paul Harl - 1806 - 407 pages
Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts by Karl Friedrich Pockels - 1806
Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts by Karl Friedrich Pockels - 1806
Versuch einer erklärung der punischen Stellen im Pönulus des Plautus ... by Johann Joachim Bellermann - 1806
Versuch einer Erklärung der punischen Stellen im Pönulus des Plautus. 3 Stücke. - Berlin, Dieterich 1806-1808 by Johann-Joachim Bellermann - 1806
Versuch einer Geschichte der Juden in Sina by Christoph Gottlieb von Murr, Ignaz Kögler - 1806 - 136 pages
Versuch einer Geschichte der Schiffahrt und des Handels der Alten by Traugott Wilhelm Gustav Benedict - 1806
Versuch einer kirchlich-politischen Landes- und Cultur-Geschichte von Würtenberg bis zur Reformation by David Friedrich Cless - 1806 - 651 pages
Versuch einer kirchlich-politischen Landes-und Cultur-Geschichte von Würtenberg bis zur Reformation by David Friedrich Clesz - 1806
Versuch einer neuen Organisation des philosophischen Wissens by Johann Josua Stutzmann - 1806 - 160 pages
Versuch einer neuen Theorie über das Iuramentum in litem oder den Würdigungseid by Franz Ludwig Wirschinger - 1806
Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten by August Friedrich Adrian Diel - 1806 - 224 pages
Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten by August Friedrich Adrian Diel - 1806 - 272 pages
Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit zur Gründung des historischen und gerichtlichen Beweises by Hans Ernst von Globig - 1806 - 270 pages
Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit zur Gründung des historischen und gerichtlichen Beweises by Hans Ernst von Globig - 1806 - 337 pages
Versuch einer Topographie der Residenzstadt Fulda und ihrer zunächst liegenden Gegend by Johann Joseph Schneider - 1806 - 322 pages
Versuch einer Topographie der Residenzstadt Fulda und ihrer zunächst liegenden Gegend by Johann Joseph Schneider - 1806 - 322 pages
Versuch einer topographie der residenzstadt Fulda und ihrer zunächstliegenden gegend by Joseph Schneider - 1806
Versuch einer vollständigen Einleitung in das Evangelium des Johannes by Julius August Ludwig Wegscheider - 1806 - 338 pages
Versuch einer vollständigen Einleitung in das Evangelium des Johannes by Julius August Ludwig Wegscheider - 1806 - 338 pages
Versuch eines badischen evangelisch lutherischen Kirchen-Rechts, vorzüglich für Pfarrer und Candidaten des Predigtamts by Philipp Ludwig Roman - 1806
Versuch eines Schweizerischen Idiotikon mit etymologischen Bemerkungen untermischt by Franz Joseph Stalder - 1806
Versuch eines Schweizerischen Idiotikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt by Franz Joseph Stalder - 1806 - 507 pages
Versuch eines Schweizerischen Idiotikon: Samt einer Skizze einer Schweizerischen Dialektologie by Franz Joseph Stalder - 1806
Versuch eines systematischen Entwurfs der gesammten Medicin by Carl Schöne - 1806
Versuch einiger Grundlinien zur Untersuchung von der Fortdauer und dem Zustande des Menschen nach dem Tode by Immortel Letromi - 1806
Versuch patriotischer Vorschlaege zur Aufnahme der ungarischen Sprache by Jakab Ferdinánd Miller - 1806
Versuch patriotischer Vorschläge zur Aufnahme der ungarischen Sprache. - Pesth, Eggenberger 1806 by Jacobus Ferdinandus de Miller - 1806
Versuch zu einer verbesserten Circulation des Papiergeldes und Berichtigung der öffentlichen Schuld in dem Kaiserlich Oesterreichischen Staat - 1806
Versuch über das Entzündungsfieber by Benedikt Hofrichter - 1806
Versuch über die organische Natur by ... Boxberger - 1806
Versuch über die organische Natur by ... Boxberger - 1806
Versuch über die Rumford'sche Suppe und deren allgemeinen Einführung by Johann C. Hauß - 1806
Versuch über eine allgemein anwendbare Mimik in Beziehung auf die methodischen Geberdenzeichen der Taubstummen by J. M. Weinberger - 1806
Versuche ueber den Quasi-Besitz by Friedrich Wilhelm Sibeth - 1806 - 172 pages
Versuche und Beiträge geburtshülflichen Inhalts by Johann Christian Gottfried Jörg - 1806 - 264 pages
Versuche und Erfahrungen von der Holzsaat nebst einigen Beiträgen zur Verbesserung der Forstwirthschaft by Johann Gottlieb Beckmann, Christian Peter Laurop - 1806 - 386 pages
Versuchte Vereinigung zweier entgegengesetzter Meinungen über den Ursprung der Sprache by Daniel C. Ries - 1806
Vertheidigung der Abfaßung der Kriminalurtheile nach der Stimmenmehrheit by Joseph-Carl Ganster - 1806
Vertheidigung des österreichischen Feldzugs von 1805 by Karl ¬von Mack - 1806 - 402 pages
Vertrauliche Briefe über die wichtigsten Angelegenheiten unserer Zeit - 1806 - 31 pages
Vertrauliche Briefe über die wichtigsten Angelegenheiten unserer Zeit - 1806 - 31 pages
Verzameling van placaaten, decreeten, besluiten, bekendmakingen, enz ... by Friesland (Netherlands). - 1806
Verzameling van placaaten, decreeten, besluiten, bekendmakingen, enz ... by Friesland (Netherlands). - 1806
Verzeichnis der von ihm gesammelten Mineralien by Friedrich Wilhelm von Leysser - 1806
Verzeichnis der Vorlesungen, welche an der Königlichen Ludwig-Maximilians-Universität zu Landshut gehalten werden by Universität (Landshut) - 1806
Verzeichniss der bibliothek welche der Hamburgischen gesellschaft zur beförderung der künste und nützlichen gewerbe by Patriotische Gesellschaft von 1765 Bibliothek, Johann Arnold Glinther - 1806 - 448 pages
Verzeichniss der Bücher, Landkarten, ... zu finden bei J. C. Hinrichs ... - 1806
Verzeichniss der sämmtlichen ordentlichenhiesigen ehren- und ausserordentlichen- so wie auch der auswärtigen-mitglieder der Gesellschaft naturforschender freunde zu Berlin by Gesellschaft naturforschender freunde, Berlin - 1806 - 56 pages
Verzeichniss von Land-Charten und geographischen Werken, welche im Verlage des geographischen Instituts zu Weimar erschienen und daselbst zu haben sind - 1806
Verzeichniß aller Studierenden, welche an dem Königlich-Baierischen Gymnasium zu Straubing aus den Lehrgegenständen des vaterländischen Studienplanes was immer für einen Fortgang gemacht oder öffentliche Preise erhalten haben by Königlich Bayerisches Gymnasium (Straubing) - 1806
Verzeichniß aller Studierenden, welche in dem Königl. Pfalzbaierischen Schul-Hause zu Amberg aus den Lehr-Gegenständen des vaterländischen Studien-Planes was immer für einen Fortgang gemacht, oder öffentliche Preise erhalten haben by Königl. Pfalzbaierisches Schulhaus (Amberg) - 1806
Verzeichniß aller Studierenden, welche in den königlich-baierischen Mittelschulen zu Landshut aus den Lehrgegenständen des vaterländischen Studienplanes was immer für einen Fortgang gemacht, oder öffentliche Preise erhalten haben - 1806
Verzeichniß einer Medaillen- und Thaler-Sammlung, welche in Regensburg, entweder im Ganzen oder einzeln zu verkaufen ist - 1806
Verzeichniß einer sehr schönen Sammlung von ... Münzen und Medaillen - 1806
Verzeichniß sämmtlicher Bäume ... in dem Großherzoglichen Gärten zu Carlsruhe ... Mannheim by Carl Zeyher - 1806
Verzeichniß über 250 Nummern von gebundenen chemischen und alchimistischen Büchern und Schriften welche größtentheils von seltenem Gehalte sind - 1806
Veterinarisches Handbuch oder Anweisung die Krankheiten der Thiere zu erkennen und zu heilen by Carl Heinrich Spohr - 1806 - 156 pages
Vetus Testamentum editionis vulgatae - 1806 - 387 pages
Vetus Testamentum editionis Vulgatae - 1806
Vetus Testamentum editionis vulgatae - 1806 - 297 pages
Vetus Testamentum editionis Vulgatae - 1806
Vetus Testamentum editionis vulgatae - 1806 - 388 pages
Viage [sic] de España, Francia, é Italia by Nicolás de la Cruz y Bahamonde - 1806
Viage [sic] literario a las iglesias de España, 4 by Jaime Villanueva - 1806
Viage [sic] literario a las iglesias de España, 5 by Jaime Villanueva - 1806
Viage de Espanã, Francia, é Italia by Nicolás de la Cruz y Bahamonde - 1806
Viage de España, Francia e Italia by Nicolás de la CRUZ - 1806
Viage de España, Francia é Italia by Nicolás de la Cruz y Bahamonde (conde de Maule.) - 1806
Viage de España, Francia, é Italia by Nicolás de la Cruz y Bahamonde - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806 - 342 pages
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806 - 378 pages
Viage literario a las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Joaquin Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Jaime Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Joaquin Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Jaime Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Jaime Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain), Joaquín Lorenzo Villanueva - 1806
Viage literario á las iglesias de España by Jaime Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viage literario á las iglesias de España: Segorbe. Xátiva y Peñiscola. 1806 by Jaime Villanueva, Joaquín Lorenzo Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viage literario á las iglesias de España: Valencia. 1803-04 by Jaime Villanueva, Real Academia de la Historia (Spain) - 1806
Viaggio al Montamiata by Giorgio Santi - 1806
Viaggio al Montamiata by Giorgio Santi - 1806
Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano by Carlo Amoretti - 1806
Viaggio terzo per le due provincie senesi by Giorgio Santi - 1806 - 432 pages
Viaggio Terzo per le due provincie senesi che forma il seguito - 1806
Victory and death, the substance of a discourse by Thomas Wood - 1806
Vida de J. J. Dessalines by Dubroca, Juan López Cancelada - 1806 - 116 pages
Vida de J. J. Dessalines, gefe de los negros de Santo Domingo by Louis Dubroca, Juan López Cancelada - 1806 - 116 pages
Vie d'André Serao, évêque de Potenze, dans le royaume de Naples ou histoire de son temps by Domenico Forges-Davanzati - 1806
Vie de Nicolas Poussin by Pierre Marie Gault de Saint Germain - 1806 - 162 pages
Vie de Nicolas Poussin, considéré comme chef de l'école française by Pierre-Marie Gault de Saint-Germain - 1806
Vie de Nicolas Poussin, considéré comme chef de l'école française by Pierre-Marie Gault de Saint-Germain - 1806
Vie de Nicolas Poussin, considéré comme chef de l'école française by Pierre-Marie Gault de Saint-Germain - 1806
Vie de Nicolas Poussin, considéré comme chef de l'école françoise by Pierre Marie Gault de Saint-Germain, Nic Poussin - 1806
Vie sacre by Giuseppe Maria Mazzolari - 1806
Vielerley Gestalten oder Geniestreich für Geniestreich. - Elberfeld, Heinrich Büschler 1806 by Gottfried-Wilhelm Becker - 1806
Viertal leerrijke geschiedverhalen by Hannah More - 1806 - 186 pages
Vierteljährig chronologischer Auszug der von der k. Auch k.k. Landeshauptmannschaft in Krain und Görz,... Durch den Druck bekannt gemachten, und zur Verlautbahrung geeigneten Verordnungen - 1806
1 2 3