BooksSitemapUnclassified1790V
V.N. Kindlingers minoriten münsterische Beiträge zur Geschichte Deutschlandes hauptsächlich Westfalens by Niklas Kindlinger - 1790
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok - 1790
Vaderlandsch Woordenboek by Jacobus Kok - 1790 - 384 pages
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok, Jan Fokke - 1790
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok, Jan Fokke - 1790
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok, Jan Fokke - 1790
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok - 1790
Vaderlandsch Woordenboek by Jacobus Kok - 1790 - 367 pages
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok, Jan Fokke - 1790
Vaderlandsch woordenboek by Jacobus Kok, Jan Fokke - 1790
Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen [and] Byvoegzels 1-3 by Jacobus Kok - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Jona Willem te Water - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelius Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie by Jan Wagenaar, Hendrik van Wijn, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, Antonie Martini, Engelbertus Matthias Engelberts, Jona Willem te Water, Petrus Adriaanszoon Loosjes - 1790
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden... by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af by Jan Wagenaar - 1790
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af [by J. Wagenaar]. Ten vervolge by Jan Wagenaar, Petrus Loosjes - 1790 - 32 pages
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af [by J. Wagenaar]. Ten vervolge by Jan Wagenaar, Petrus Loosjes - 1790 - 32 pages
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af [by J. Wagenaar]. Ten vervolge by Jan Wagenaar, Petrus Loosjes - 1790 - 32 pages
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En De Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd by Jan Wagenaar - 1790 - 380 pages
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En De Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd by Jan Wagenaar - 1790 - 371 pages
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1790
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1790
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1790
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1790
Vaderlandsche letteroefeningen - 1790
Vaderlandsche letteroefeningen - 1790
Vaderlandsche schouwburg by Pieter 't Hoen - 1790
Valentine by Valentine (fict. name.) - 1790
Valentine by Valentine (fict. name.) - 1790
Valerii Maximi Factorum dictorumque memorabilium libri novem by Publio Valerio Máximo - 1790 - 557 pages
Varias consideraciones para oir la Sta. Missa con devocion y provecho de las almas y para frequentar con fruto los sacramentos de penitencia y eucharistia - 1790 - 191 pages
Vastenbrief van Joannes-Henricus van Franckenberg by Johann Heinrich Ferdinand Franckenberg - 1790
Vecchio (Nuovo) Testamento secondo la Volgata tr. e con annotazioni dichiarato dall'illustriss. monsignore A. Martini by Antonio Martini - 1790
Veersen Ter Gelegentheyd Van Het Manifest Der Brabanders, gepubliceert den 24 October van het gepasseert jaer 1789 ente tot lof van den heere H. van der Noot - 1790 - 2 pages
Vegetabilia Cryptogama by G.F. Hoffmann - 1790
Vegetabilia Europaea, in commodum botanicorum per Europam peregrinantium ex Systemate plantarum Caroli a Linné collecta by Joannes Nepomuc Laicharding - 1790
Velleius Paterculus by Velleius (Paterculus) - 1790 - 192 pages
Velleius Paterculus by Velleius (Paterculus) - 1790 - 192 pages
Verantwortungsschrift des 17. Infantrie Regiments ... an die Nationalversammlung - 1790
Verbaelen oft Doleantien van het Derde Lid van den Derden Staet der Stad Antwerpen den vollen Breeden Raede overgelevert - 1790 - 6 pages
Verdaderos intereses de la patria by Louis-Antoine Caraccioli - 1790 - 292 pages
Verdeédigde vryheyd of aenstaenden zeége-prael der staeten van Braband by Franciscus Van Cannart d'Hamale - 1790 - 11 pages
Verehrungswürdige Mitbürger! Schon sechs volle Jahre sind es, daß das Schicksal eines verheerenden Kriegs die Besitzer der Häuser in hiesiger Stadt mit Militär-Einquartierung besästiget, ohne daß deshalben ein einziger Innhaber in Armuth und Nothstand gerathen wäre... - 1790 - 20 pages
Verhael - 1790 - 36 pages
Verhael by J. F. Stapleaux - 1790 - 56 pages
Verhael van eenen Mechelschen droom met des selfs breeder uytlegginge, toegepast aen de tyds-omstandigheyd, raekende de despotieke regeringe van Dullus Sanctus (alias Van den Eynde) en den Bethlemitschen Merbois by Thomas Van den Eynde - 1790 - 16 pages
Verhandeling over de koortsen in 't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop, welke sedert de tien à twaelf laetste jaeren alom in de Nederlanden de schriklykste verwoesting hebben aengeregt by Petrus J. Van Bavegem - 1790
Verhandeling over de verstoppingen des onderbuiks by Johannes Kämpf, Georg Wilhelm Carl Müller, Evert Jan Thomassen a Thuessink - 1790 - 250 pages
Verhandeling over de verstoppingen des onderbuiks (getrokken uit het werk van den hoogleeraar Kämpf) by Johannes Kämpf, Evert Jan Thomassen a Thuessink, Georg Wilhelm Carl Müller - 1790 - 250 pages
Verhandelingen by Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1790
Verhandelingen by Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, Netherlands) - 1790
Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen - 1790
Verhandelingen van het bataafsch genootschap by Negende Dell - 1790
Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wysbegeerte te Rotterdam - 1790
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen - 1790
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen by Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen - 1790
Verhandelingen. Deel 1,2, 3e druk; 3,4, 2e druk; 5-. by Koninklijk bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen - 1790
Veritas Christianae Religionis, Seu Theologiae Christianae Dogmaticae Sectio by Patritius Benedict Zimmer - 1790 - 326 pages
Veritas christianae religionis, seu Theologiae christianae dogmaticae sectio I et II, auctore Patritio Benedicto Zimmer,... by Patricius Benedict Zimmer - 1790
Verklaer van F. De Clerck, pachter van't hof ten Berg onder S. Lambrechts-Woluwe, raekende het boekxken voor opschrift draegende: Het groot licht door den waeren Brabander by F. De Clerck - 1790 - 6 pages
Verklaer-schrift van het corpus der officieren van het Belgisch leger - 1790
Verklaering van de rechten van des mensch ende des burgers; voorgegaen door de Waere grond-beginsels der republikaensche opvoeding by Jacques Jean Antheunis - 1790 - 15 pages
Verklaering van de rechten van des mensch ende des burgers; voorgegaen door de Waere grond-beginsels der republikaensche opvoeding by Jacques Jean Antheunis - 1790 - 15 pages
Verklaeringe aen het Mechels volk by J. -F. Hosselet - 1790
Verkonding Van't Bondgenootschap Voor De Stichting Der Nederlandsche Vryheyd - 1790 - 7 pages
Vermaen aen alle waere vaderlanders van Brugge en omliggende plaetsen - 1790 - 4 pages
Vermischte botanische Abhandlungen by Johann Gottlieb Gleditsch, Carl Abraham Gerhard - 1790 - 162 pages
Vermischte Erfahrungen über die Elektrizität, die Luftpumpe und das Barometer by Abraham Brook, Carl Gottlob Kühn - 1790 - 152 pages
Vermischte Erfahrungen über die Elektrizität, die Luftpumpe und das Barometer by Abraham Brook, Carl Gottlob Kühn - 1790 - 152 pages
Vermischte Gedichte by Johann Adolf Schlegel - 1790 - 406 pages
Vermischte Gedichte by Johann Adolf Schlegel - 1790 - 406 pages
Vermischte Gedichte by Johann Adolf Schlegel - 1790 - 406 pages
Vermischte Gedichte by Just Friedrich Zehelein - 1790 - 247 pages
Vermischte geistliche Lieder und Gedichte by Johann Gottfried Schöner - 1790 - 124 pages
Vermischte Historische Unterhaltungen über Europens Umbildung während der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts by Leonhard Meister - 1790
Vermischte medicinische Schriften by Christoph Ludwig Hoffmann, Henri Chavet - 1790 - 534 pages
Vermischte medicinische Schriften by Christoph-Ludwig Hoffmann - 1790
Verovering Van Herve - 1790
Verpflegungs-Convention zwischen dem K. K. O. Kriegs-Commissariat u. den Marschkommissarien der Kur- und oberrhein. Kreise - 1790
Verruf. Ohnerachtet in dem 8ten §vo der unterm 16. Octob. 1788. über das Handlungs-Patentenwesen in Druck erlassenen Normal-Verordnugn es ausdrücklich heißt ... - 1790 - 4 pages
Verruf. Seine Churfürstliche Durchleucht, Unser allerseits Gnädigster Herr Herr &c. sind bewogen worden, die im Stempel-Papier Regulativ de dato 11ten Februar Anno 1772 ... - 1790 - 4 pages
Vers A L'Occasion Des Portraits De Son Eminence Jean-Henri De Franckenberg, Archévéque De Malines, Primat Des Pays-Bas, &c. &c. Et De Messire H. C. N.Vandernoot ... - 1790 - 3 pages
Vers Aux Belges, En sortant de la Messe de Ste. Gudule, Le Jeudi 3 Décembre - 1790 - 2 pages
Vers faits par le Père éternel, et réponse par l'avocal M. D. N. auxdits vers by Thomas Arlet - 1790 - 1 pages
Vers à messeigneurs les Etats Generaux des provinces réunis des Païs Bas à leur assemblée generale tenue à Gand le 4 du mois de janvier 1790 - 1790
Versaemelinge der originele brieven van Joseph II, aen synen generael d'Alton, commanderende de troepen in Nederland, aen hem geschreven sedert de maend december 1787, tot november van het jaer 1789 by Joseph II (keizer van Oostenrijk) - 1790 - 56 pages
Versamelinge van cretieke stukken, waer onder men vind 't verhael van de buytensporigheden de welke de Keyzerlyke troepen bedreven hebben tegen de Brabandsche vluchtelingen in de Provincie van Luyk, in de maend october 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790 - 214 pages
Versamelinge van cretieke stukken, waer onder men vind 't verhael van de buytensporigheden de welke de Keyzerlyke troepen bedreven hebben tegen de Brabandsche vluchtelingen in de Provincie van Luyk, in de maend october 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790 - 214 pages
Versamelinge van cretieke stukken, waer onder men vind 't verhael van de buytensporigheden de welke de Keyzerlyke troepen bedreven hebben tegen de Brabandsche vluchtelingen in de Provincie van Luyk, in de maend october 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790 - 214 pages
Versamelinge van verscheyde stukken, waer onder men vind den Oog-slag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche Kerken, sedert 1783 tot 1789 als ook het vertrek der Geuze-Doctoors van Loven, plegtiglyk in Calvacade vertrocken den 21 November 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790
Versamelinge van verscheyde stukken, waer onder men vind den Oog-slag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche Kerken, sedert 1783 tot 1789 als ook het vertrek der Geuze-Doctoors van Loven, plegtiglyk in Calvacade vertrocken den 21 November 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790
Versamelinge van verscheyde stukken, waer onder men vind den oog-slag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche kerken, sedert 1783 tot 1789 als ook het vertrek der geuze-doctoors van Loven, plegtiglyk in Cavalcade vertrocken den 21 November 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790 - 170 pages
Versamelinge van verscheyde stukken, waer onder men vind den oog-slag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche kerken, sedert 1783 tot 1789 als ook het vertrek der geuze-doctoors van Loven, plegtiglyk in Cavalcade vertrocken den 21 November 1789 ... by Jean Joseph Vanden Elsken - 1790 - 170 pages
Versamelinge van verscheyde Stukken, waer onder men vind den Oog-slag op de goddesloosheden befreven in de Nederlansche Kerken by Ernestus De Keuremenne - 1790 - 170 pages
Versamelinge van verscheyde Stukken, waer onder men vind den Oog-slag op de goddesloosheden befreven in de Nederlansche Kerken by Ernestus De Keuremenne - 1790 - 214 pages
Verschnittene, ein Lustspiel by Publius Terentius Afer - 1790
Versio Iesaiae Arabica by Isaias (Propheta), Seʿadyah (Gaon), Heinrich Eberhard Gottlob Paulus - 1790 - 200 pages
Version de la Lettre circulaire Latine de son Eminence le Cardinal Archevêque de Malines, envoyée au mois de Juin 1790, à tous les Archi-prêtres du Diocèse de Malines by Johann Heinrich ¬von Frankenberg - 1790 - 2 pages
Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären by Johann Wolfgang von Goethe - 1790
Versuch einer Anleitung zur Geologischen Kenntniß der Mineralien by Heinrich Friedrich Link - 1790 - 239 pages
Versuch einer Anleitung zur Geologischen Kenntniß der Mineralien by Heinrich Friedrich Link - 1790 - 239 pages
Versuch einer Arzneymittellehre nach den Verwandschaften der wirkenden Bestandtheile by August J. G. K. Batsch - 1790 - 432 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1790 - 558 pages
Versuch einer Beschreibung der rußisch kayserlichen Residenzstadt St. Petersburg und der Merkwürdigkeiten der Gegend by Johann Gottlieb Georgi - 1790 - 615 pages
Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Städte by Friedrich Carl Gottlob Hirsching - 1790 - 251 pages
Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Städte by Friedrich Carl Gottlob Hirsching - 1790 - 251 pages
Versuch einer Erklärung der zoologischen Terminologie by Moritz Balthasar Borkhausen - 1790 - 391 pages
Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in den Hessen-Darmstädtschen Landen ... im Freien wachsenden Holzarten by Moritz Balthasar Borkhausen - 1790 - 397 pages
Versuch einer Geschichte Danzigs by Daniel Gralath - 1790 - 608 pages
Versuch einer Geschichte der verschiedenen Lehrarten der christlichen Glaubenswahrheiten by Christian Gottfried Heinrich - 1790
Versuch einer Geschichte des teutschen Adels in den hohen Erz- und DomCapiteln by Johann Michael Seuffert - 1790 - 230 pages
Versuch einer Geschichte des teutschen Adels in den hohen Erz- und DomCapiteln by Johann Michael Seuffert - 1790 - 230 pages
Versuch einer Geschichte des teutschen Adels in den hohen Erz- und Domcapiteln, nebst einigen Bemerkungen über das ausschließende Recht desselben auf Dompraebenden by Johann Michael Seuffert - 1790
Versuch einer Handbibliothek der ökonomischen Litteratur by Johann Jakob Palm - 1790 - 428 pages
Versuch einer Handbibliothek der ökonomischen Litteratur by Johann Jakob Palm - 1790 - 428 pages
Versuch einer Kritik der Religion und aller religiösen Dogmatik by Johann Heinrich Tieftrunk - 1790 - 344 pages
Versuch einer Litteratur der Sächsischen Geschichte und Staatskunde: Litteratur der Topographie by Benjamin Gottfried Weinart - 1790
Versuch einer Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens by Johann Georg Büsch - 1790 - 639 pages
Versuch einer Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens by Johann Georg Büsch - 1790 - 639 pages
Versuch einer Mechanik für Ungelehrte by Johann Karl Weinhold - 1790 - 460 pages
Versuch einer Mechanik für Ungelehrte by Johann Karl Weinhold - 1790 - 460 pages
Versuch einer mineralogischen Beschreibung des Vogelgebirgs in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt by Philipp Engel Klipstein - 1790 - 96 pages
Versuch einer Moralphilosophie by Carl Christian Erhard Schmid - 1790
Versuch einer Moralphilosophie by Carl Christian Erhard Schmid - 1790 - 520 pages
Versuch einer Moralphilosophie by Carl Christian Erhard Schmid - 1790
Versuch einer Nachricht von den gelehrten Herzogen und Herzoginnen von Braunschweig-Lüneburg by Carl Johann Gottlieb ¬von Wolffram von Wolfframitz - 1790 - 54 pages
Versuch einer nähern und richtigern Bestimmung des Geschlechts einiger deutschen Wörter by Johann Christoph Vollbeding, Johann Friedrich August Kinderling - 1790 - 56 pages
Versuch einer Universal-Bienengeschichte by Johann Christoph Röhling - 1790 - 228 pages
Versuch einer vollständigen Methodologie für den gesammten Kursus der öffentlichen Unterweisung in der lateinischen Sprache und Literatur by August Friedrich Pauly - 1790 - 416 pages
Versuch einer vollstændigen Samlung Freimaurer-Lieder zum Gebrauch der Loge Ferdinand zum Felsen in Hamburg - 1790 - 224 pages
Versuch eines Entwurfs von einer Geschichte der Entstehung der Völker im Allgemeinen by Peter Frederik Suhm - 1790 - 467 pages
Versuch eines praktischen Handbuchs für Notarien, Sachwalter und Gerichtsaktuarien in verschiedenen Mustern aussergerichtlicher und gerichtlicher Verhandlungen by Heinrich Kuppermann - 1790 - 667 pages
Versuch eines praktischen Kommentars über das peinliche Recht by Johann Lorenz Dorn - 1790 - 862 pages
Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute, oder Unterricht für Lehrer in niedern und Landschulen by Friedrich Eberhard ¬von Rochow - 1790 - 190 pages
Versuch über das Feuer. - Tübingen, Lotta 1790 by Marc Auguste Pictet - 1790
Versuch über das Privatleben der Maria-Antonette von Oestreich, Königin von Frankreich by Ludwig Schubart - 1790 - 148 pages
Versuch über das Wechselfieber und seine Heilung besonders durch die Chinarinde by Friedrich Wilhelm von Hoven - 1790 - 328 pages
Versuch über den Einfluß der Arbeitsamkeit auf Menschenglück by Augustin Schelle, Joseph Steinbichler - 1790 - 73 pages
Versuch über den Einfluß der Arbeitsamkeit auf Menschenglück by Augustin Schelle, Joseph Steinbichler - 1790 - 73 pages
Versuch über den Einfluß der Arbeitsamkeit auf Menschenglück by Augustin Schelle, Joseph Steinbichler - 1790 - 73 pages
Versuch über den Einfluß der Arbeitsamkeit auf Menschenglück by Augustin Schelle, Joseph Steinbichler - 1790 - 73 pages
Versuch über den Geschmack und die Ursachen seiner Verschiedenheit by Marcus Herz - 1790 - 256 pages
Versuch über den Geschmack und die Ursachen seiner Verschiedenheit by Markus Herz - 1790 - 265 pages
Versuch über die Kirchlichen Alterthümer der Gnostiker by Friedrich Münter - 1790 - 240 pages
Versuch über die Ursachen der ungleichen Farbe und Gestalt des Menschengeschlechts by Samuel Stanhope Smith, Friedrich Theodor Kühne - 1790
Versuch, durch Zeitmessung unveränderliche Längen- Körper- und Gewichtmaaße zu erhalten, ohne dabey der zur Bestimmung des Mittelpunkts der Schwingung oder der wahren Länge der Pendel erforderlichen mechanischen Vorrichtungen zu bedürfen by John Whitehurst, Johann Heinrich Wiedmann - 1790 - 48 pages
Versuch, durch Zeitmessung unveränderliche Längen- Körper- und Gewichtmaaße zu erhalten, ohne dabey der zur Bestimmung des Mittelpunkts der Schwingung oder der wahren Länge der Pendel erforderlichen mechanischen Vorrichtungen zu bedürfen by John Whitehurst, Johann Heinrich Wiedmann - 1790 - 48 pages
Versuche - 1790
Versuche - 1790
Versuche mit den Scharlachbeeren, in Absicht ihres Nutzens in der Färbekunst by Johann Philipp Vogler - 1790 - 76 pages
Versuche mit Pflanzen by Jan Ingen-Housz, Johann Andreas Scherer - 1790 - 240 pages
Versuche zur Aufklarung der Philosophie der Aeltesten Alterthums by Friedrich Victor Leberecht Plessing - 1790
Versuche zur Aufklarung der Philosophie der Aeltesten Alterthums by Friedrich Victor Leberecht Plessing - 1790
Versuche zur Aufklärung der Philosophie des ältesten Alterthums by Friedrich Victor Leberecht Plessing - 1790 - 496 pages
Versuche zur Aufklärung der Philosophie des ältesten Alterthums by Friedrich Victor Leberecht Plessing - 1790 - 1074 pages
Versuche über Klassiker by Johann Friedrich Roos - 1790
Vertheidigung der erz- und bischöflichen Rechte wider die Anstellung eines mit anmaßlicher Jurisdiction versehenen Großalmoseniers zu München - 1790 - 76 pages
Vertheidigung der erz- und bischöflichen Rechte wider die Anstellung eines mit anmaßlicher Jurisdiction versehenen Großalmoseniers zu München - 1790 - 76 pages
Vertheidigung der erz- und bischöflichen Rechte wider die Anstellung eines mit anmaßlicher Jurisdiction versehenen Großalmoseniers zu München - 1790 - 76 pages
Vertheidigung der erz- und bischöflichen Rechte wider die Anstellung eines mit anmaßlicher Jurisdiction versehenen Großalmoseniers zu München - 1790 - 76 pages
Verthoon-Schrift Van Josephus Michel Aen De Heeren Rector Magnificus, Doctors, Professors En Andere Hoog-Geleerde En Achtbare Heeren Formerende Het Corps Der Universiteyt De℗ezer Stad Loven, Zoo Voor Hem Als Voor Eenige Dekens Der Selve Stad by Josephus Michel - 1790 - 10 pages
Vertoog aen de Luykenaeren door den besten der vaderlanders - 1790
Vertrauliche Unterredung zwischen dem Priester Franz Grundmayr, Beneficaten bey St. Peter in München; und einem ehemaligen angesehenen Kalvinisten, wie auch seiner Gemahlin lutherisch-evangelischer Religion by Franz Grundmayr - 1790 - 135 pages
Vertrouwelyke aenteekeningen vervattende de afbeeldenis der bediende van het Oostenryksch Gouvernement by Henri Herman Werner François Antoine de Crumpipen - 1790 - 19 pages
Vertrouwelyke aenteekeningen vervattende de afbeeldenis der bediende van het Oostenryksch Gouvernement by Henri Herman Werner François Antoine de Crumpipen - 1790 - 19 pages
Vervolg der Gensche Gazette - 1790
Vervolg op M. Noël Chomel Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek ... by Jacques Alexandre de Chalmot, Noel Chomel - 1790 - 6724 pages
Vervolg van de republike praet voor den derden staet, tusschen de volgende persoonen ... - 1790
Vervolg van den Avont-Praet ofte Saemen-spraeke tusschen Pier den Temmerman en Jan den Metsers-Knaepe met syn Wyf - 1790 - 24 pages
Vervolg van den duydschen kamergang tot Weenen, op de blyde inkomste van Trauttmansdorff-Weinsberg, onzen verwezen minister - 1790 - 15 pages
Vervolg van den Duydschen kamergang tot Weenen, op de blyde inkomste van Trauttmansdorff-Weinsberg, onzen verwezen minister - 1790 - 15 pages
Vervolg van den duydschen kamergang tot Weenen, op de blyde inkomste van Trauttmansdorff-Weinsberg, onzen verwezen minister - 1790 - 15 pages
Vervolg van staetkundige onderrightingen voor het volk van Brabant; betrekkelyk tot den hedendaegschen staet der opperheerschappye aldaer - 1790 - 104 pages
Vervolg van staetkundige onderrightingen voor het volk van Brabant; betrekkelyk tot den hedendaegschen staet der opperheerschappye aldaer - 1790
Vervolg van tstaeten sot-huys... - 1790
Verzaemeling van brieven van hunne koninglyke hoogheden Albertus ende Maria-Christina aen den Grave van Trauttmansdorff by Albert Casimir (hertog van Saksen Teschen), Marie-Christine (aartshertogin van Oostenrijk) - 1790 - 16 pages
Verzaemelinge der originele brieven geschreven door den keyzer Josephus II aen den generael d'Alton, commandant van de troupen in de Nederlanden, sedert December 1787, tot in de maend november 1789 by Josephus II (keizer) - 1790 - 64 pages
Verzaemelinge der originele brieven geschreven door den keyzer Josephus II aen den generael d'Alton, commandant van de troupen in de Nederlanden, sedert December 1787, tot in de maend november 1789 by Josephus II (keizer) - 1790 - 64 pages
Verzaemelinge der originele brieven geschreven door den keyzer Josephus II aen den generael d'Alton, commandant van de troupen in de Nederlanden, sedert December 1787, tot in de maend november 1789 by Josephus II (keizer) - 1790 - 64 pages
Verzaemelinge van lof - gezangen voor de vroome en noyt-volprese helden die brabandsche patriotten - 1790 - 32 pages
Verzaemelinge van lof - gezangen voor de vroome en noyt-volprese helden die brabandsche patriotten - 1790 - 32 pages
Verzaemelinge van lof-gezangen voor de vroome en noyt-volprese helden, die brabandsche patriotten: het Nederland verlossende van het jok der dwingelandye onder Josephus II, 1789 - 1790 - 32 pages
Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen by Netherlands, Jacques Alexandre de Chalmot - 1790
Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen by Netherlands, Jacques Alexandre de Chalmot - 1790
Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen by Netherlands, Jacques Alexandre de Chalmot - 1790
1 2 3