BooksSitemapUnclassified1690
De moralitate actionum humanarum, circa quas ius naturae versatur by Simon Heinrich Musaeus, Johann F. Henning - 1690 - 64 pages
De Morbo serenissimi ducis Guisii epistola - 1690 - 7 pages
De Natvra Pvra Et Lapsa - 1690
De necessitate consecrationis nuptialis exercitatio acad by Ernst Gottlieb Lüschner - 1690
De negotiorum gestione by Nicolaus van der Maes - 1690
De nominibus et essentia Dei disputatio philosophica by Johann Barthold Niemeier, Johann Theodor Heinson - 1690
De notis gravidarum. Diss. Med. (Def. Joa Petro Biester). by Georgius Wolfgangus Wedel, Joa.-Petrus Biester - 1690
De Nummo Pantheo Hadriani imperatoris by Claude Nicaise - 1690
De nummo Pantheo Hadriani imperatoris ad ill.mum Spanhemium dissertatio... by Claude Nicaise, Spanheim - 1690
De nummo Pantheo Hadriani imperatoris ad ill.mum Spanhemium dissertatio... by Claude Nicaise, Spanheim - 1690
De Nyd en Twist-Sucht Nae't leeven afgebeeldt, Zynde een Waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige Machinatien van eenige Regenten der Stadt Amsterdam, teegen de Persoon, Eer, goede Naem en Faem van den Heer en Mr. Romeyn de Hooge, ... by Ericus Walten - 1690 - 56 pages
De nyd en twist-sucht, nae 't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de ... machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen de persoon, eer, ... van ... Romeyn de Hooge, commissaris van sijn Koninglijcke Majesteyt van Groot Britanjen, ... Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van rechten ... onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door ... Adriaen Backer ... was geteeckendt ... by Ericus Walten - 1690 - 56 pages
De Obligatione Studiosi Stipendiarii by Johannes Schultz, Michael Pauli - 1690 - 44 pages
De oblivione; resp. Michael Kauliz by Georgius Wolfgangus Wedel, Michael Kauliz - 1690 - 32 pages
De officiis diss by Johann Philipp Slevogt, Johann Carl Bayerlin - 1690
De ontdekte schyndeugd by David Lingelbach - 1690 - 50 pages
De operatione Daemonum Dialogus by Michael (Psellus), Gilbert Gaulmin - 1690
De origine ac progressu schismatis Anglicani libri tres ... Aucti per Edovardum Rishtonum & impressi primum in Germania, denuo locupletius ... editi Romae, nunc iterum Olivae reimpressi by Nicolaus Sander - 1690
De origine theologiae mysticae schediasma historicum by Adam Rechenberg, Svante Gustav Dietz - 1690 - 22 pages
De Peccato Philosophico Contra Jesuitas [Iesuitas] Divionenses by Johann Olearius, Johann David Schreber - 1690 - 30 pages
De Peccato Philosophico Contra Jesuitas [Iesuitas] Divionenses by Johann Olearius, Johann David Schreber - 1690 - 30 pages
De pectoralibus affectibus; resp. Joh. Christoph. Altmann by Justus Vesti, Johannes-Christophorus Altmann - 1690
De persecutionibus Christianorum in Japan by Johann Gottfried Hilscher, Carl Wilhelm Jacobi - 1690 - 36 pages
De philosophorum sectis liber by Gerardus Joannes Vossius, Johann Jacob von Ryssel - 1690 - 216 pages
De Philtris ... by Elias Heinrich Henckel - 1690
De pluvia primitiva atque serotina, ex Deut. XI. cap. vers. 14 by Joachim Kühn, Johann Andreas Joch - 1690
De Politicque Lotery, bestaende in vier en twintigh noyt gesiene, ... Looten, Welcke ten voordeel van de verdruckte Waerheyd en Gerechtigheyt, konnen getrocken werden soo binnen als buyten Amsterdam, het eerste Doel - 1690
De politique lotery, bestaende in 24 ... looten, welcke ten voordeele van de verdruckte waerheyd en gerechtigheyd, konnen getrocken werden soo binnen als buyten Amsterdam. Eerste deel - 1690 - 8 pages
De possessione a detentore derelicta vel prodita by Peter Müller, Johann August Richter - 1690 - 24 pages
De Potestate Statuum Imperii Protestantium circa Matrimonia Subditorum Dissertatio Prima Eaqve [eaque] De Iure Restringendi Libertatem Naturalem circa Eadem by Jakob Born, Johann Gottfried von Diesseldorff - 1690 - 42 pages
De practyk der vroed'meesters en vroed'vrouwen, of De wyse van een vrouw' te helpen in haar kinderbaren by Paul Portal, Pieter Adriaansz, Gomer van Bortel, Pieter Guenellon - 1690 - 342 pages
De praeda robusto erepta, sive de captivorum a satana liberatione per Christum by Johann Wilhelm Baier, Georg Balthasar Seelig - 1690 - 42 pages
De Praefixis Hebraeorum, earumq[ue] diversae significationis ratione Dissertatio by August Hermann Francke, Otto Wilhelm Schüsler - 1690 - 16 pages
De Praefixis Hebraeorum, earumq[ue] diversae significationis ratione Dissertatio by August Hermann Francke, Otto Wilhelm Schüsler - 1690 - 16 pages
De praescriptione dormiente by Friedrich Philippi, Johann Gottfried Zimmermann - 1690 - 28 pages
De promissione per vim extorta - 1690
De promissione per vim extorta, disputatio by Wilhelm Hieronymus Brückner - 1690 - 109 pages
De protractione litis - 1690
De purpura puerperarum; resp. Georg Frid. Rumpel by Georgius Wolfgangus Wedel, Georgius Fridericus Rumpel - 1690 - 14 pages
De quaestione philosophica: utrum in explicandis primis rerum initiis hypothesibus falsis uti Physico concessum sit by Nathanael Falck, Friedrich Heudörffer - 1690 - 20 pages
De quaestionibus by Theodorus Walbeeck - 1690
De raptu Ernesti et Alberti, Sereniss. Saxon. Duc by Adam Rechenberg, Friedrich Gotthelff Senff - 1690 - 36 pages
De raptu Ernesti et Alberti, Sereniss. Saxon. Duc by Adam Rechenberg, Friedrich Gotthelff Senff - 1690 - 36 pages
De raptu liberorum by Heinrich Pipping - 1690 - 52 pages
De raptu liberorum by Heinrich Pipping - 1690 - 52 pages
De re monetaria by Johann Heinrich Flender - 1690 - 34 pages
De rebus gestis Alexandri Magni by Quintus Curtius Rufus - 1690
De rebus gestis Alexandri Magnis by Quintus Curtius - 1690 - 271 pages
De rebus ultraiectinis ... narratio historica by Antonius Matthaeus - 1690
De rebus ultrajectinis et imprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis - 1690
De rebus Ultrajettinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis seu Drentinis olim gesto auctoris incerti narratio historica ab anno 1138 ... usque ad annum 1233. Primus eruit et notis illustravit Antonius Matthaeus. -Lugduni Batavorum, Hubertus vander Boxe 1690. (lat.) by Antonius Ultraj Matthaeus - 1690
De relationibus novellis by Adam Rechenberg, Tobias Peucer - 1690 - 24 pages
De residentibus eorumque juribus - 1690
De restitutione fructuum bona fide consumptorum. Von Wiedererstattung der auf guten Glauben verthanen und verzehrten Früchten. -Marburgi, Jo. Henr. Stock 1690 by Lucas Frantz - 1690
De revocatione donationis ob ingratitudinem; resp. Joh. Adamus Kurrer. - Tubingae, Reis 1690 by Johannes Adamus Kurrer - 1690
De ritu dominica Laetare, quem vulgo apellant, den Tod austreiben by Paul Christian Hilscher - 1690 - 28 pages
De septuaginta hebdomadibus Danielis cap. IX. v. 24. dissertatio theologica by Johann Georg Dorsche, Johann Friedrich Heilbrunner - 1690
De septuaginta hebdomadibus Danielis cap. IX. v. 24. dissertatio theologica by Johann Georg Dorsche, Johann Friedrich Heilbrunner - 1690
De Serenissimae Domus Brandenburgicae Eminentia Oratio by Otto Christian ¬von Grumbkow - 1690 - 60 pages
De sermone humano gradualis dissertatio, publico examini oblata a Johanne Arent Bellmann. - Upsalis Curio 1690 by Petrus Lagerlööf, Johann-Arent Bellmann - 1690
De Sibyllais, hoc est Sibyllis, earumque oraculis dissertatio by Johann Michael Gutbier, Johann David Schieferdecker - 1690 - 23 pages
De Sirmio disp by Konrad Samuel Schurzfleisch, Jakob Zabler - 1690
De Sirmio disp by Konrad Samuel Schurzfleisch, Jakob Zabler - 1690
De Sirmio, resp. Jacobo Zabler by Conradus Samuel Schurtzfleisch, Jacobus Zabler - 1690
De sono, disp by Christian Ludwig Welsch, J. B. Sillig - 1690
De Sotternyen Van Vranckryck, Of een Brief van een Roomsch Catholycke Burger te Parys, aen een Burger van de Gereformeerde Religie tot Londen - 1690 - 8 pages
De sotternyen van Vranckryck. Of een brief van een Roomsch Catholycke burger te Parys, aen een burger van de Gereformeerde Religie tot Londen; behelsende een waerachtig verhael van de buytenspoorige vreugde-teekenen die men in Vrankryck heeft bedreven, over de ingebeelde doot van Syn Koninglycke Majesteyt van Groot Britanjen, &c - 1690 - 8 pages
De spadonibus, disp by Johann Philipp Slevogt, Joachim Conrad Kriele - 1690
De spadonibus, praeside Johanne Philippo Slevogt by Joachimus Conradus Kriele, Johannes Philippus Slevogt - 1690
De statica medicina et de responsione ad staticomasticem ars Sanctorii Sanctorii... aphorismorum sectionibus octo comprehensa Editio postrema... [Ep. ded. Antonii Cellier ad M. de Sève] by Santorio Santori, Cellier - 1690
De stiefvaar by Thomas Asselyn - 1690
De Stiefvaar by Thomas Asselijn - 1690 - 47 pages
De stylo exercitiisqve ejus ad consvetvdinem vetervm liber singvlaris: Eivsdem gymnasivm styli sev de vario scribendi exercritico liber singularis. Nunc primum in Germania prodeunt ... Accessit Joannis Henrici Boecleri ... Dissertatio de comparanda Latinæ lingvæ facvltate by Johannes Scheffer, Johann Heinrich Boecler - 1690
De succesionibus ab intestato, cum in bonis privatis tum in regnis; praes. Joh. Rod. Rodolphus by Johannes Felix Wepfer, Johannes Rodolphus - 1690
De syncope by Johannes Ludovicus Apin - 1690
De testamento hominum ruralium, Von letzten Willen derer Land-Leute ... sub praesidio Friderici Philippi by Friedrich Philippi, Elias Gottlob Lehmann - 1690
De testamento hominum ruralium, Von letzten Willen derer Land-Leute. Praes. Frid. Philippi by Elias Gottlob Lehmann, Fridericus Philippi - 1690
De toestant van de stad London, en hun ootmoedig verzoek op de bill tot herstellinge van hunne charters en vryheden. Zo als 't zelve door verscheydene burgers aan veelen van de lords is gepresenteerd, terwyl hun request noch hangende was - 1690 - 8 pages
De Toverés Circe by Adriaan Leeuw - 1690 - 88 pages
De transmissione hereditatis ex L. un. C. De his qui ante apert Tab by Georg Schubart, St. A. Peuerl - 1690
De transportatione defunctorum per territorium alienum. Von Durchführung der Verstorbenen, Ed. III. by Christianus Siegfried Fritsch - 1690
De ulceribus uteri. Diss. inaug. med. (Def. Daniel Christiano Schrön.) by Rud.-Gulielmus Crause, Daniel Christianus Schrön - 1690
De usucapione pro herede by Pontianus van der Codde - 1690
De Variantibus N. Tti. Lectionibus Gr. Dissertatio Critica by Adam Rechenberg, Christian David Funck - 1690 - 40 pages
De vernederinge van Vranckryck voorseyt uyt den droom van den Koningh. Den droom wort alhier verklaert naer de waere en natuyrlijcke beduydinge by P.R.P.A. - 1690 - 16 pages
De vero sensu atque interpretatione leg. IX Dig. de lege Pompeja de Parricidiis. - Franequerae, Gyselaar 1690 by Zacharias Huber - 1690
De virginitatis notis, gravidate, et partu by Severin Pineau - 1690
De Volcatio Gallic by Daniel Wilhelm Moller, Balthasar Blos - 1690 - 16 pages
De vryheit en vastigheit van het geestelik trouw-verbont ... gedaen op Orange-wout, op den 3 dec./23 nov. 1690. by gelegentheit van hetHoog-Vorstelik Byleger, tusschen ... Johan Wilhelm, Hartog van Saxen Eysenagh, met ... Amelie van Nassau by David Flud van Giffen - 1690 - 116 pages
De waarheid in 't Harnas, strydende voor de eer van de heeren regenten der stad Amsterdam, beledigt door een Libel, genaamt justificatie der proceduren ... Met privilegie van Apollo's geheymen raad - 1690 - 16 pages
De Waarheid In 'T Harnas, Strydende voor de eer Van de Heeren Regenten der Stad Amsterdam, Beledigt door een Libel, genaamt Justificatie der Proceduren van de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Holland, enz - 1690 - 15 pages
Debat jegens de Deductie van Redenen by ... Burgem. en Reg. der Stadt Amsterdam overgelevert, nevens een nader Overtuyginge van 't Ongelyck, 't welck de selve Heeren in haer gesustineerde hebben - 1690 - 24 pages
Debat Jegens de Deductie Van Redenen by de Heeren Burgemeesters en Regeerders der Stadt Amsterdam Overgelevert - 1690 - 48 pages
Debat jegens de deductie van redenen by de heeren burgemeesters en regeerders der stadt Amsterdam overgelevert, nevens een nader justificatie der proceduyren vande ... Staten van Hollant ende Westvrieslant, mitsgaders nader overtuyginge van 't ongelijck 't welk deselve heeren [van Amsterdam] in haer gesustineerde hebben - 1690 - 48 pages
Debat jegens de deductie van redenen by de heeren burgemeesters en regeerders der stadt Amsterdam overgelevert, nevens een nader overtuyginge van 't ongelijck 't welck de selve heeren [van Amsterdam] in haer gesustineerde hebben - 1690 - 48 pages
Decanus Facultatis medicae Rudolfus Guilielmus Crausius ... Lectori Benevolo s by Rudolf Wilhelm Crause - 1690 - 8 pages
Decanus Facultatis medicae Rudolphus Guilielmus Crausius, phil. & med. D. prax. & chim. Prof. P. ... lectori benevolo s by Rudolf Wilhelm Crause - 1690 - 8 pages
Decharta signata, vulgo Stempel-Papier; praes.: Frider. Jacobus Bartholdi by Paulus Kolhardt, Fridericus-Jacobus Bartholdi - 1690
Declaracion copiosa de la doctrina christiana by Roberto Bellarmino - 1690 - 326 pages
Declaration Des immunités et Privileges accordés et dont joüiront dans les terres de son Altesse Serenissime d'Osnabruc et de Bronsvic Lunebourg Et nommement dans la ville de Hameln Les François refugiés qui voudront s'y establir Eux et leurs successeurs à perpetuité by Ernst August (Hannover, Kurfürst, I.) - 1690 - 16 pages
Declaration du Roy, portant attribution à l'Hôpital, de trente sols sur chaque muid de vin entrant dans Paris... by Francia. Rey (1643-1715: Luis XIV), Luis XIV (Rey de Francia) - 1690 - 4 pages
Declaration du Roy, portant deffenses à l'Hôpital Général & autrs, de prendre des Rentes à Fonds perdu plus bas que le denier vignt by Francia. Rey (1643-1715: Luis XIV), Luis XIV (Rey de Francia) - 1690 - 4 pages
Declaration Ihro Hoheit Wilhelm Heinrich von Gottes Gnaden Printzen von Oranien etc. begreiffende die Ursachen, die sie bewegen mit Waffen in das Königreich Engelland überzugehen zu Beschirmung der Protestirenden Religion ... by William (England, King, III.) - 1690 - 48 pages
Decreet van onsen Heyligen Vader den Paus Alexander VIII. condemnerende twee stellingen, ontfangen, ende voor goet gekeurt van de geheele Societeyt van Jesus, soo voor als na de publicatie desselven by Alexander VIII (paus), Alexis - 1690 - 31 pages
Deductie uit ordre van de heeren ridderschap en eygen-erfden de Staten der landschap Drenthe. Ingevolge resolutie van den 11. martii 1690 door derselver heeren gedeputeerden mitsgaders gecommitteerden in junio derselven jaers opgestelt - 1690 - 82 pages
Deductie van de ridderschap en edelen, concernerende de remonstrantie van de heeren burgemeesteren der stadt Amsterdam - 1690 - 8 pages
Deductie Van de Ridderschap en Edelen, Concernerende De Remonstrantie van de Heeren Burgemeesteren der Stadt Amsterdam - 1690 - 8 pages
Deductie Van Redenen, om welcke Burgemeesteren ende Vroedschap der Stad Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aen de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690, genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen syn Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelant zynde - 1690 - 29 pages
Deductie van Redenen, om welcke de Burgemeesteren ende Vroedschap der Stad Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aen de Resolutie ... op den 28 Jan. 1690. genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ... haere Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te senden aen syn Kon. Majest. van Groot Brittannien, ... - 1690 - 30 pages
Deductie van redenen, om welke Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, vermeynen niet te konnen noch te mogen voldoen aen de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690 genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgemeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare nominatie van veerthien Persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen sijn Koninghl. Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelandt zijnde - 1690 - 28 pages
Deductie van redenen, om welke burgemeesteren ende vroedtschap der stadt Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aan de resolutie ... op den 28 january 1690. genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde burgermeesteren ... hare nominatie van veertien persoonen, om daer uyt de electie van schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen Sijn Coninckl. Majesteyt van Groot Brittannien - 1690 - 64 pages
Deductie Van Redenen, om welke Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aan de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690, genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen sijn Coninckl. Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelant zynde - 1690 - 64 pages
Deductie Van Redenen, om welke Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aan de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690, genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen sijn Coninckl. Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelant zynde - 1690 - 64 pages
Deductie Van Redenen, om welke Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aan de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690, genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen sijn Coninckl. Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelant zynde - 1690 - 64 pages
Defensa de los nuevos christianos y missioneros de la China, Japon y Indias, contra dos libros intitulados, La practica moral de los Jesuitas, y El espiritu de M. Arnaldo by Michel Le Tellier ((S.I.)) - 1690 - 266 pages
Defensa de los nuevos christianos y missioneros de la China, Japon y Indias, contra dos libros intitulados, La practica moral de los Jesuitas, y El espiritu de M. Arnaldo by Michel Le Tellier ((S.I.)) - 1690 - 266 pages
Defensa de los nuevos christianos y missioneros de la China, Japon y Indias, contra dos libros intitulados, La practica moral de los Jesuitas, y El espiritu de M. Arnaldo by Michel Le Tellier ((S.I.)) - 1690 - 266 pages
Defensa de los nuevos christianos y missioneros de la China, Japon y Indias, contra dos libros intitulados, La practica moral de los Jesuitas, y El espiritu de M. Arnaldo by Michel Le Tellier ((S.I.)) - 1690 - 266 pages
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes, contre deux livres intitulèz "la Morale pratique des Jésuites" et "l'Esprit de M. Arnauld" by Michel Le Tellier - 1690
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes, contre deux livres intitulèz "la Morale pratique des Jésuites" et "l'Esprit de M. Arnauld" by Michel Le Tellier - 1690
Defense des nouveaux chretiens et des missionaires de la Chine, du Japon, et des Indes by Michel Le Tellier - 1690
Defense du "Secret du jansénisme" (du P. Dechamps) contre l'Ecrit de Monsieur Gery . Par le P. Dechamps by Etienne Agard Dechamps - 1690
Defense du texte hebreu et de la version Vulgate by Michel Le Quien, Couvent des Feuillants - 1690 - 469 pages
Defense du texte hebreu et de la version Vulgate by Michel Le Quien, Couvent des Feuillants - 1690 - 469 pages
Defense du texte hebreu et de la version Vulgate by Michel Le Quien, Couvent des Feuillants - 1690 - 469 pages
Defense du texte hebreu et de la version Vulgate servant de reponse au livre intitule: l'antiquite des temps (etc.) by Michel Le-Quien - 1690
Defensie van Sr Pierre Ignace van Steenkiste, defensie... jeghens... Pieter de Cocker by Pierre Ignace Van Steenkiste, Pieter de Cocker - 1690
Defensio ... sententiae Kauf hebt Miethe nicht auf by Hermann Zoll - 1690
Delibatorum saturam, ex jure victoriae by Johannes Hieronymus Passer - 1690
Dell'antica Pettia, overo che Palamede non è stato l'inventor degli scacchi. Trattato di M. Aurelio Severino ... Nel quale si dà piena contezza non solo de' scacchi, ma di più giuochi degli antichi, non men dilettevoli, che necessarii all'intelligenza di molti luoghi di greci, & e latini scrittori. .. by Marco Aurelio Severino, Andrea Magliar - 1690 - 64 pages
Della gverra di Fiandra by Guido Bentivoglio - 1690
Della serie degli antichi duchi e maröhesi di Toscana con altre notizie dell'imperio romano e del regno de'Goti e de'Longobardi. - Firenze, Cocchini 1690- by Cosimo della Rena - 1690
Dem Besalbten Josua, Josephen wolte Als der Durchlauchtigste und Großmächtigste Fürst und Herr Josephus In Germanien... Erz-Herzog zu Österreich... Auff den Thron Der Römischen Herrlichkeit erhoben worden by Georg Andreas Störinger - 1690 - 26 pages
Demonstratio evangelica by Pierre Daniel Huet - 1690
Demonstratio evangelica by Pierre-Daniel Huet - 1690
Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum by Pierre-Daniel Huet - 1690 - 824 pages
Den jansenist ont-maskert, of naektelijk ten toon gestelt, en overtuygt van dwalingen .... by Godfridius Van der Marck - 1690 - 16 pages
Den pelgrim van dese wereldt, verhaelende, tot een ieders onderrichtinghe ende eerlyck vermaeck, het ghedenckweerdighste dat hy in syn levens-pelgrimagie ghesien, ghehoort, ende ghelesen heeft by Joan de Grieck - 1690 - 349 pages
Den pelgrim van dese wereldt, verhaelende, tot een ieders onderrichtinghe ende eerlyck vermaeck, het ghedenckweerdighste dat hy in syn levens-pelgrimagie ghesien, ghehoort, ende ghelesen heeft by Joan de Grieck - 1690 - 349 pages
Den Triumphanten ... Intre vande ... Princesse Maria Anna Sophia Chur-Princess Palatine vanden Rhyn teghenwoordighe Regeerende Coninghinne van Spagnien. Gedaen binnen het Coninckrijck Madrid den 22. Mey 1690 - 1690 - 14 pages
Den verresen geest van Pieter de la Court, ontrust door eenige inlandtse woel-geesten; aanwijsende syn langh opgemerckte policie, en belangen van verscheyde groote steden, en staten, & c - 1690 - 12 pages
Den vrolycken triumph-dagh en algemene vreugt, over de geluckige overkomste van ... Willem de Derde, by der gratie Godts Koningh van Engelandt, ... en sijne aengename intrede alhier in 's Gravenhage - 1690 - 24 pages
Denckwürdige Reisebeschreibung durch Teutschland, Italien, Spanien, Portugall, Engeland, Franckreich und Schweitz by Johannes Limberg - 1690 - 1068 pages
Deo Adjuvante Ex Indulgentia Serenissimi Ac Potentissimi Electoris Brandenburgici Felicitatem Subditorum Brandenburgicorum Ob Emendatum Per Edicta Electoralia Statum Ecclesiasticum Et Politicum Summis lineis adumbratam by Christian Thomasius, Friedrich Emich Ramm - 1690 - 48 pages
Deo Adjuvante Ex Indulgentia Serenissimi Ac Potentissimi Electoris Brandenburgici Felicitatem Subditorum Brandenburgicorum Ob Emendatum Per Edicta Electoralia Statum Ecclesiasticum Et Politicum Summis lineis adumbratam by Christian Thomasius, Friedrich Emich Ramm - 1690 - 48 pages
Deo Adjuvante Ex Indulgentia Serenissimi Ac Potentissimi Electoris Brandenburgici Felicitatem Subditorum Brandenburgicorum Ob Emendatum Per Edicta Electoralia Statum Ecclesiasticum Et Politicum Summis lineis adumbratam by Christian Thomasius, Friedrich Emich Ramm - 1690 - 48 pages
Deo Gratias, Daß ist: Hochfeyr- und erfreüliches Danck-Fest, Welches Gott dem Urheber alles Guten zu aller-demüthigsten danckbaren Ehren In deß Heil. Röm Reichs-Gotts-Hauß Zwyfalten Wegen völlig überlebten 600. Jahren ... gehalten - 1690 - 212 pages
Der akademische Roman by Eberhard Werner Happel - 1690 - 380 pages
Der Ausgang oder Bekehrung Menno Simons by Menno (Simons) - 1690
Der christlichen Warheit gehabte Audiens bey dem allerchristlichsten König Ludwig den XIV. zu Versailles - 1690
Der Europäischen Reiche ... historische und genealogische Erläuterung by Georg Lohmeier - 1690
Der französische Attila Ludovicus XIV by Christian Teutschmuth - 1690
Der französische Attila Ludovicus XIV by Christian Teutschmuth - 1690
Der grosse Helvetische Bund - 1690 - 299 pages
Der grosse helvetische Bund by David Funck - 1690 - 325 pages
Der Helffen-Stein aufs Grab Des Lignitschen Samuels, Des Weiland Hoch-Wol-Ehrwürdigen... Hn. M. Gottfried Richters, Theologi, der Ober-Stadt-Kirchen in Lignitz Hoch-verdienten Pastoris... Im Tage der Beerdigung... Zugericht und aufgericht by Andreas Baudisz, Gottfried Richter - 1690 - 16 pages
Der höllische Proteus oder tausendkünstige Versteller by Erasmus Francisci - 1690
Der im Oelgarten Blutschwitzende Jesus by Johannes Schlemm - 1690 - 222 pages
Der in einen Abt verwandelte eingebildeter Frantzös. Churfürst - 1690 - 62 pages
Der Jansenisten heekel, : dienende tot een middel om het oude seer van Cornelis Jansenius ... te verkoelen ... by Godfridius Van der Marck - 1690 - 16 pages
Der kostbarste Haupt-Schmuck und allerzierlichste Josephs-Kron by Gottlieb Spitzel - 1690
Der löblichen Juristen-Facultaet zu Helmstadt ... der Seewaldischen expracticirten Leiptzigischen Belehrung entgegengesetztes Responsum, in Sachen der beyden Canonicorum J. G. Dankwert u. J. H. Hecht, Diffamaten, wider Elisabeth Seewalds ... ein diesen Canonicis ins Haus geworffenes Pasquill ... betr - 1690
Der occidentalische Erbfeindt - 1690 - 74 pages
Der Röm. Kays. u. Kön. Majestäten gnädigste Einkehr ... in ... München anno 1690 d. 4. Febr by Thomas Bernhard von Lilien - 1690
Der Röm. Kayserl. Majestät (etc.) Tax-Ordnung. Wie es allhie zu Augspurg bei vorstehendem Abzug Ihrer Kayserl. Majestät ... Hofstätten der Tax halber solle gehalten werden. -Augspurg, Koppmayer 1690 - 1690
Der schändliche Sabbath-Schänder by Johann Balthasar Schupp, Anton Meno Schupp - 1690 - 610 pages
Der von Gott Gekrönte Uber die Trotzige Tulpen und Stoltze Lilien Erhöhte Josephs-Stab, Oder ausführliche Beschreibung, Der... Erhebung Ih. Königl. Majest. In Ungarn Josephi... - 1690 - 18 pages
Der vroed-vrouwen verre-kyker - 1690 - 12 pages
Der, leider! Unverhoft erfolgte Todes-Fall Des HochEdelgebornen, Fürsichtigen und Hochweisen Herrn Christoph Fürer, von und zu Haymendorf... Wird von des Noris-Volks betrubtem Wehe-Schall beklagt in einem Lied by Christoph Fürer von Haimendorf - 1690 - 4 pages
Derde antwoord op de vierde, vijfde, zesde, enz. zendbrieven van Jan Hendrikse Slechthart by Erasmus Van Vrede - 1690
Des Frantzös. Herrn Ambassador Amelots Antwort (Baden, 13 november) auf die, von dem Holländ. Herrn Envoyé Valkenier, an die Droyzehen wie auch zugewandte Ort der löbl. Eydgenoszschafft, gethane Ansprach, wolgedachten Herrn Envoyé Replique (Zürich 20, 30 November 1690). - 1690 - 12 pages
Des Frantzösischen Herrn Ambassador Amelots Antwort, Auf die, Von dem Holländischen Herrn Envoyé Valkenier, an die Dreyzehen wie auch zugewandte Ort der löblichen Eydgenoßschafft, Gethane Ansprach by Michel-Jean Amelot de Gournay - 1690 - 12 pages
Des Frantzösischen Herrn Ambassador Amelots Antwort, Auf die, Von dem Holländischen Herrn Envoyé Valkenier, an die Dreyzehen wie auch zugewandte Ort der löblichen Eydgenoßschafft, Gethane Ansprach by Michel-Jean Amelot de Gournay - 1690 - 12 pages
Des Fürstenthums Neuburg Erneuerte Forst- und Holz-Ordnung by Johann Wilhelm (Pfalz, Kurfürst) - 1690 - 24 pages
Des heutigen Frauen-Zimmers Sturm-Haube - 1690 - 32 pages
Des Königs von Frankreich Traum - 1690
Des Principes de l'Architecture by André Félibien - 1690
Des Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture et des Autres Arts Qui en Dépendent by André Félibien (sieur des Avaux et de Javercy) - 1690
Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendent. Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts by André Félibien (sieur des Avaux et de Javercy) - 1690 - 797 pages
Des vortrefflichen und hochberühmten Frantzosen Msr. Comiers Neuerfundene Kunst lang zu leben by Claude Comiers - 1690 - 591 pages
Descripcion geografica historica del reyno de Portugal - 1690
Descripcion geographica, y derrotero de la region Austral Magallanica. Que se dirige al rey nuestro señor, ... Por mano del excelentissimo señor marques de los Velez, ... Compuesto por el capitan don Francisco de Seixas y Lovera, .. by Francisco : de Seixas y Lobera - 1690 - 90 pages
Descripción geográphica y derrotero de la región austral magallánica... by Francisco de Seijas y Lobera - 1690 - 180 pages
Description de la Ville de Rome by François DESEINE - 1690
Description de la Ville de Rome by François DESEINE - 1690
Description de la Ville de Rome by François DESEINE - 1690
Description de la Ville de Rome by François DESEINE - 1690
Description de la ville de Rome, en faveur des étrangers by François-Jacques Deseine, Thioly - 1690 - 230 pages
Despertador christiano Eucharistico by José de Barcia y Zambrana - 1690 - 422 pages
Despertador christiano eucharistico de varios sermones del Santissimo Sacramento del Altar ... by José de Barcia y Zambrana - 1690 - 422 pages
Despertador christiano eucharistico de varios sermones del Santissimo Sacramento del Altar, en orden à la adoracion, douocion, y participacion de los frutos, de este soberano mysterio by José de Barcia y Zambrana (Obispo de Cádiz) - 1690 - 422 pages
Deux glossaires, l'un Grec & l'autre Latin by Louis Thomassin - 1690
Deux requestes contre la prétention du chapitre de Saint-Brieux, que les dixmes ne sont point comprises dans la régale de cet évesché [by P. Pellisson-Fontanier by Paul Pellisson-Fontanier - 1690
Diaskepsei de Troja non capta, ad orationes valedictorias ... invitat Philippus Großgebaur by Philipp Grossgebauer - 1690 - 16 pages
Diatribe hist. de antiquo excommunicationis ritu by Johann C. Ernesti, Volckmar Johann Herwig - 1690 - 22 pages
Diatribe Philosophica, De Dependentia Causae Secundae In Operando A Causa Prima by Johann Wolfgang Jäger, Johann Georg Wachter - 1690 - 30 pages
Diatypōsis concilii Hierosolymitani by Johann Conrad Dannhauer, Jacob Müller - 1690 - 43 pages
Dictamina seu scita Variae Doctrinae Politicae Moralis Stoicae by Juan Eusebio Nieremberg - 1690
Dictionaire Universel by Antoine Furetière - 1690 - 670 pages
Dictionaire Universel by Antoine Furetière - 1690 - 820 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14