BooksSitemapUnclassified1690
Coniugium feudalitium by Gregor Hintze - 1690
Coniugium feudalitium by Gregor Hintze - 1690
Consideratie op het belet van den vryen invoer uyt Zeelant in dese provintien, van alle gecolludeerde ende gekaapte France waaren en gewassen, by die van Zeelant opgebragt. Overgegeven aan ... de heeren staten generaal by Christopher Indise-Raven - 1690 - 4 pages
Consideratie op het belet van den vryen invoer uyt Zeelant in dese provintien, van alle gecolludeerde ende gekaapte France waaren en gewassen, by die van Zeelant opgebragt. Overgegeven aan ... de heeren staten generaal by Christopher Indise-Raven - 1690 - 4 pages
Considérations politiques et historiques sur l'état présent des affaires de l'Europe - 1690 - 12 pages
Constituciones synodales del Arzobispado de Valencia by Juan Tomás ¬de Rocaberti - 1690 - 159 pages
Constitution des Religions Friedens ... anno 1555 ... aufgerichtet - 1690
Constitutiones promulgatae in Synodo dioecesana Taruisina diebus 12. 13. 14. mensis Septembris 1690 by Johannes Baptista Sanudo - 1690
Constitutiones synodi dioecesanae Spalatensis editae ... in sua prima Synodo habita Spalati ... diebus 9. 10. et 11. Martii 1688 by Stefano Cosmi - 1690
Consulatio super contraverso archiepiscopatu et electoratu Coloniensi, in qua quaestiones de electionis et postulationis (etc.) by Zacharias de Bonacasa - 1690
Consultatio super controverso archiepiscopatu et electoratu Coloniensi by Zacharias de Bonacasa - 1690 - 258 pages
Continuatio tentaminum circa lignum nephriticum by Rudolf Jakob Camerarius, Johann Erhard Wagner - 1690 - 8 pages
Continuation Des Nouvelles D'Angleterre & D'Irlandes - 1690 - 4 pages
Contra Debat, ofte Kort Antwoord op het Debat jegens de Deductie van Reedenen, by de Heeren Regeerders der Stad Amsterdam overgelevert - 1690 - 8 pages
Contra debat, ofte kort antwoord op het debat jegens de deductie van reedenen, by de heeren regeerders der stad Amsterdam overgelevert - 1690 - 8 pages
Controlator pseudo-ecclesiasticus caverna pasquilifica jure proscriptus Antverpiae Rev. episcopum et ampliss. Senatum Antverpiae, fraternè morietus - 1690
Controllator pseudo-ecclesiasticus de caverna pasquilifica jure proscriptus Antverpiae ... by Hieronymus Harts - 1690 - 108 pages
Controllator pseudo-ecclesiasticus de caverna pasquilifica jure proscriptus Antverpiae ... by Hieronymus Harts - 1690 - 108 pages
Controllator pseudo-ecclesiasticus de caverna pasquilifica jure proscriptus Antverpiae ... by Hieronymus Harts - 1690 - 108 pages
Controllator pseudo-ecclesiasticus sive rapsodia rustica confuta per urbicum aletheophilum - 1690
Conversation d'un conseiller suisse protestant de *** avec un conseiller suisse catholique de *** Sur les affaires du temps présent by Drevon - 1690 - 2 pages
Convocation-Book, 1606. Concerning the Government Of God's Catholick Church And The Kingdoms Of The Whole World by John Overall - 1690
Copia [brief van Hendrik Casimir stadhouder van Vriesland, aan de staten van Groningen, in d. 12 december 1689, en antwoord van 2 january 1690, over het vergeven vande compagnie te peerde door het overlyden van de Ritm. Nyeveen vacant geworden]. - 1690 - 8 pages
Copia eines von dem jetzo regierenden Papst Alexander VIII. an Madame de Maintenon abgelassenen ... Schreiben by Alexander (Papa, VIII.), Françoise d'Aubigné ¬de Maintenon - 1690
Copia Epistolae Amici ad Amicum De Praelatis In Imperio Romano-Germanico - 1690 - 52 pages
Copia Sendt-Schreibens eines Wohlgesinnten an einen seiner guten Freundten undt aydtgenossischen Patrioten abgegangen über den wahren Verstandt des aydtgnossichen mit der Cron Frankreich gemachten ewigen Friedens de Anno 1516, hiernach gefolgten Pundts de Anno 1521 und incidenter anderer habenden Pündtnussen - 1690
Copia Zweyer Schreiben An Die Herren General-Staaten by Jacob Hop - 1690 - 4 pages
Copia. Edele groot agtb. heeren - 1690 - 4 pages
Copia. Edele Mogende Heeren, Ik hebbe ontfangen U Ed. Moog. Missive van den 19. October laastleden, nevens der selver Resolutie van den 17. daar bevorens, rakende het vergeven van de Compagnie te Peerde, door het overlyden van de Ritmeester Nyeveen ... by Hendrik Casimir (Nassau-Dietz, Vorst, II.) - 1690 - 8 pages
Copie d'une lettre, escrite le 4. de Juin, 1690 - 1690 - 4 pages
Copie van den brief aen ... borgermeester der stad Amsterdam overgel. door Petrus Zurendonk, rector der Lat. schole aldaer - 1690 - 7 pages
Copy van een brief geschreven uyt Haerlem aen een vrient van Amsterdam. Haerlem ady den 10 Juny - 1690 - 4 pages
Copy van een brief van een welgesinde aen een sijner goede vrienden en eedgenootsche patriotten, over het ware verstant des eedgenootsche, met de kroon Vranckryck gemaekte, eeuwige vrede in 't jaer 1516. Mitsgaders van het verbondt van den jare 1521. hier op gevolgt, en, by occasie, mede van andere verbintenissen in Meert anno 1690 - 1690 - 12 pages
Copye authentijck van de liquidatie van reeckeningen tusschen den heer Jacob Boreel, hooft-officier der stadt Amsterdam, Michiel Bocx, notaris en clerck van gemelde hoofd-officier, en Mr. Niclaes Muys van Holy; weegens den uytgaef der gelden geëmployeert in het omkoopen der getuygen tegen Romeyn de Hooge, zedert den 2. February en 4. Juny 1690 ... by Romeyn de Hooghe - 1690 - 7 pages
Copye van brieven gevonden by Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hove van Hollandt binnen 's Gravenhage - 1690 - 7 pages
Copye van een brief door sijn koninghlijcke majesteyt van Groot Brittagnie gesonden aen de ed. groot mogende heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Gedateert den 21. Maert 1690. ende gearriveert den 28. dito - 1690 - 6 pages
Copye, Edele Groot Achtbare Heeren, ... - 1690 - 2 pages
Cornelii Iansenii episcopi Iprensis Augustinus seu Doctrina S. Augustini by Cornelius Jansenius (Obispo de Ypres) - 1690 - 1988 pages
Cours de chymie contenant la manière de faire les operations qui sont en usage...cette science by Nicolas Lémery - 1690
Coustumes de Beauvoisis by Philippe (de Beaumanoir), Gaspard Thaumas de La Thaumasière - 1690
Coustumes de Beauvoisis ... Assises et bons usages du Royaume de Jerusalem, tirés d'un manuscrit de la Biblitheque Vaticane, par Messire Jean d'Ibelin ... par Messire Philippes de Beaumanoir ... par Gaspard Thaumas de la Thaumassiere ... by Philippe de Beaumanoir, Gaspard Thaumas de la Thaumassière, Jean “d'” Ibelin - 1690
Crimineele actie die de eed. achtb. heeren van de regeeringe der stadt Haerlem, en de heer mr. Romeyn de Hooge, commissaris van sijn koninglijcke majesteyt van Groot Britanjen, &c. zyn hebbende, en, als het haer belieft, kunnen institueeren, teegen den heer mr. Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, en teegen desselfs compliceen. Waer by te gelijck wordt aengeweesen de actie van de eed. moog. heeren van den Hoove van Hollandt, teegen gemelde heer hoofd-officier, en alle desselfs meede-standers in 't selve delic;voornaemelijck teegen den heer mr. Jacob Boreel, hoofd-officier der stadt Amsterdam by Ericus Walten - 1690 - 48 pages
crisis by Jean-Jacques Chiflet - 1690
crisis by Jean-Jacques Chiflet - 1690 - 129 pages
Crisis theologica by Juan de Cárdenas ((S.I.)) - 1690 - 762 pages
Crisis Theologica by Juan ¬de Cardenas - 1690 - 766 pages
Crisis theologica, in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad Lydium veritatis lapidem revocantur. Ex regula morum posita à ss. D.N. Innocentio 11. P. M. in diplomate damnante sexaginta quinque propositiones; exposita à R. P. Ioanne de Cardenas .. by Juan : de Cardenas - 1690 - 768 pages
Critici sacri libri quinque by André Rivet - 1690
Critique ou examen des prejugez de Mr. Jurieu, contre l'église romaine et de la suite de l'accomplissement des propheties by Gabriel Gerberon (O.S.B), Pierre Jurieu - 1690 - 639 pages
Critique ou examen des prejugéz de M. Jurieu contre l'eglise Romaine ... by René Richard - 1690
Critique ou examen des prejugéz de M. Jurieu contre l'eglise Romaine ... by René Richard - 1690
Critique ou examen des préjugez de M. Jurieu contre l'Église romaine et de la suite de l'accomplissement des prophéties, par M. l'abbé Richard [ou Dom Gabriel Gerberon] by Gabriel Gerberon - 1690 - 624 pages
Cronicamerone, overo Annali e giornali historici delle cose notabili accadute nella città e regno di Napoli dalla Natività di N. S. sino all'anno 1690... (Introduzione di Jacopo Fodero) by Antonio Bulifon, Fodero - 1690 - 104 pages
Cronologia ecclesiastica la quale contiene le vite de'pontefici da s. Pietro sino al regnante Alessandro 8. I nomi, i cognomi, e patria loro. ... Le vacanze della Sede Apostolica, le vere effigie di ciascun papa, le leggi, i capitoli, e gli ordini, che s'osseruano nel creare il sommo pontefice. ... Raccolta in diuersi scrittori antichi, e moderni da Vittorio Baldini by Vittorio Baldini - 1690 - 272 pages
Curieus-Historisches Etats-Cabinetgen - 1690
Curieuse Hof- Staats- und Reichs-Titulaturen, Oder vollständiges Titular-Buch - 1690 - 1203 pages
Curiöse Inaugural-Disputation von dem Recht, Privilegiis und Praerogativen der Atheniensischen Professoren-Purschen wider die Bürger-Pursche und Communitäter ... dargestellet Coecius Tappius Schlingschlangschlorum (pseud.) by Horribilius Prustius Renomistus, Coecius Tappius Schlingschlangschlorum - 1690 - 39 pages
Curiöser Anhang, Worinnen enthalten Eine kurtze Beschreibung aller Päbste, Kayser, Könige und Chur-Fürsten... by Karl Scharschmidt - 1690 - 330 pages
Cursus seu mundus mathematicus by Claude-François Milliet de Chales, Chasles - 1690
Cursus Seu Mundus Mathematicus by Claude-François Milliet Dechales, Amié Varcin - 1690 - 691 pages
D. A. Q. R. [Rivini] Ordo plantarum quae sunt by Augustus Quirinus Rivinus - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. D. Emanuelis Gonzalez Tellez,...Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX by Emanuel Gonzalez Tellez - 1690
D. Justiniani, sacratissimi principis, institutionum, sive Elementorum, libri quatuor by Justinianus (keizer van het Byzantijnse Rijk), Arnoldus Vinnius - 1690 - 484 pages
D. Phil. Jacob Speners Chur-Sächsischen Ober-Hof-Predigers und Kirchen-Raths [et]c. Erfordertes Theologisches Bedencken, über den von Einigen des E. Hamburgischen Ministerii publicirten Neuen Religions-Eid by Philipp Jakob Spener - 1690 - 24 pages
Dagon den politiken afgod verbroken voor de arke des Heeren by Leonardus Rijssenius - 1690 - 32 pages
Danielis Georgii Morhofii De Auro Oratio by Daniel Georg Morhof, Marcantonio Majoragio - 1690 - 77 pages
Danielis Georgii Morhofii De Auro Oratio by Daniel Georg Morhof, Marcantonio Majoragio - 1690 - 77 pages
Danielis Hartnacci Anweisender Bibliothecarius der studirenden Jugend durch die vornehmsten Wissenschafften by Daniel Hartnack - 1690 - 463 pages
Das alt-berühmte Closter Heilsbronn ... by Johann Stübner - 1690
Das an der teutschen Colica danieder-liegende Franckreich, worinnen der heutige Zustand dieses Königreichs ... vorgestellet werden - 1690
Das Buch der Gezeugnüssen des verborgnen Akker-Schatzes by Hendrik Jansen - 1690
Das Buch der Gezeugnüssen des verborgnen Akker-Schatzes by Hendrik Jansen - 1690
Das Buch der Gezeugnüssen des verborgnen Akker-Schatzes by Hendrik Jansen - 1690
Das Buch der Gezeugnüssen des verborgnen Akker-Schatzes by Hendrik Jansen - 1690
Das entlarffte böse Müntzwesen by Filargirius - 1690
Das Hoch-beehrte Augsburg oder Vorstellung des Einzugs beyder Römisch-Kaiserl. Majestäten ... und darauf erfolgten Krönung der Eleonora Magdalena Theresia als Römischen Kaiserin (etc.) - Augspurg, Jacob Koppmayer 1690 by Josephus I. Romanorum imperator - 1690
Das hochbeehrte Augspurg - 1690
Das Reich Gottes in der Seele, Oder Wie eine Gottsuchende Seele das Reich Gottes, nach einem Geistlichen Tod, in ihr selbst finden, behalten und geniessen solle: nach den Worten Christi, Luc. XVII. Regnum Dei Intra Vos Est by Johannes Evangelista (Sylvaeducensis) - 1690 - 449 pages
Das Reich Gottes in der Seele, Oder Wie eine Gottsuchende Seele das Reich Gottes, nach einem Geistlichen Tod, in ihr selbst finden, behalten und geniessen solle: nach den Worten Christi, Luc. XVII. Regnum Dei Intra Vos Est by Johannes Evangelista (Sylvaeducensis) - 1690 - 449 pages
Das Von Frankreich zwar verunruhigte Doch dabey allarte Teutschland Oder Kurtze und warhaffte Vorstellung alles deßjenigen was... Sich sowol in Ober als NiederTeutschland... Merkwürdiges zugetragen... - 1690 - 599 pages
Das Von Frankreich zwar verunruhigte Doch dabey allarte Teutschland Oder Kurtze und warhaffte Vorstellung alles deßjenigen was... Sich sowol in Ober als NiederTeutschland... Merkwürdiges zugetragen... - 1690 - 583 pages
Das über die Röm. Königl. Krönung [¬Josephi] jauchzende Europa by Tobias Ulrich, Johann Wolfgang Ulrich - 1690
De abscessu; resp. Joh. Leonh. Hechtel by Rudolphus Guilielmus Crause, Johannes Leonhardus Hechtel - 1690
De actione Funeraria; resp. Joh. Nicol. Rademacher. - Jenae, Bauhofer 1690 by Johannes Philippus Slevogt, Johannes Nicolaus Rademacher - 1690
De Advocatia Imperatoris Ecclesiastica by Johann Philipp Slevogt, Johann Christoph Thill - 1690 - 29 pages
De Advocatia Imperatoris Ecclesiastica by Johann Philipp Slevogt, Johann Christoph Thill - 1690 - 29 pages
De Advocatia Imperatoris Ecclesiastica by Johann Philipp Slevogt, Johann Christoph Thill - 1690 - 29 pages
De Advocatia Imperatoris Ecclesiastica Disputatio Inauguralis ... Praeside Dn. Joh. Philippo Slevogtio by Johannes Philippus Slevogt, Johannes Christophorus Thill - 1690
De animalitate hominis by Georgius Wolfgangus Wedel - 1690
De antiquis monachorum ritibus by Edmond Martène - 1690 - 744 pages
De antiquis monachorum ritibus by Edmond Martène - 1690 - 530 pages
De Antiquis monachorum ritibus libri quinque collecti ex variis ordinariis, consuetudinariis, ritualibusque... tomus primus continens libros tres priores by Edmond Martene, Posuel - 1690
De Antiquis monachorum ritibus libri quinque collecti ex variis ordinariis, consuetudinariis, ritualibusque... tomus primus continens libros tres priores by Edmond Martene, Posuel - 1690
De Antiquis monachorum ritibus libri quinque collecti ex variis ordinariis, consuetudinariis, ritualibusque... tomus primus continens libros tres priores by Edmond Martene, Posuel - 1690
De antiquis Monachorum ritibus Libri V by MARTÈNE - 1690 - 902 pages
De antiquis monachorum ritibus libri V. by Edmond Martène - 1690
De apoplexia; resp. Joh. Zeidler by Eccardus Leichner, Johannes Zeidler - 1690
De Arbitrariis Iudicum Quaestionibus et caussis libri duo by Giacomo Menochio - 1690
De arte notariatus - 1690
De arte notariatus - 1690
De asylis Ebraeorum ... die festo Cathar. ... peroraturos sistet Jo. Fridericus Treiber by Johann Friedrich Treiber - 1690
De autoritate ecclesiae, qua mater est, positiones theologicae by Paul Anton - 1690
De autoritate ecclesiae, qua mater est, positiones theologicae by Paul Anton - 1690
De beginselen van Gods koninkrijk in den mensch by Jan Huygen - 1690
De bekeeringe van den heer Gilly, eertyds hervormt predikant van Baugé in Anjou ende vanden Heer Courdil, gewesen predikant in 't kasteel du Loir - 1690 - 12 pages
De beneficio ordinis fideiussorum by Johann C. Brendel, Abraham Gottlob Vogler - 1690 - 28 pages
De bonis laudemialibus by Johann Schilter, Paul Gottfried Gambs - 1690
De bruydt Christi Christina ghekleedt naer de mode van Parys en paradys, betoonende aen alle maeghden, hoe sy heden-daeghs naer siel ende lichaem konnen verciert gaen by Gabriel à Sancto Joanne-Baptista - 1690 - 278 pages
De calculo renum et vesicae; resp. David Frid. Bühren by Henricus-Christophorus Alberti, David-Fridericus Bühren - 1690 - 24 pages
De casu in quo menses p. n. emanentes per Menagoga ciendi non sunt. Diss. inaug. med. (Def. Salomone Braun.) by Elias-Rudolphus Camerarius, Salomon Braun - 1690
De catarrho suffocativo by Fridericus Jacobus Bruno - 1690 - 22 pages
De catarrho; resp. Christoph. Ludovicus Reinesius by Eccardus Leichner, Christophorus Ludovicus Reinesius - 1690 - 16 pages
De cessione bonorum by Abrahamus Gromme - 1690
De Chrysopoeia Sive De Quintessentia Philosophorum by Edmund Dickinson, Theodorus Mundanus - 1690 - 239 pages
De clavibus regni coelorum by Michael Müller - 1690 - 21 pages
De Commodi Imperatoris Aetate in nummis inscripta by Nicolas Thoynard - 1690 - 12 pages
De Conceptione Immaculata Dialogus Marianae Et Critici by Lotario Vogemonte - 1690 - 52 pages
De Concordia rationis et fidei by Petrus Daniel HUETI - 1690 - 14 pages
De condictione indebiti civiliter debiti natura liter; resp. Joh. Balth. Melchior by Johannes-Nicolaus Herz, Johannes Balthasar Melchior - 1690
De Constitutione annorum 1690 et 1691 ac de rurali epidemia dissertatio by Bernardino Ramazzini - 1690 - 88 pages
De consulibus senatuque Cibiniensi, disputabit Georgius Hutterus by Conradus Samuel Schurtzfleisch, Georgius Hutter - 1690
De differentiis aliisque contractuum realium notabilioribus by Johann Heinrich Meier, Wilhelm Matthias - 1690 - 36 pages
De Dysenteria by Johannes-Martinus Arnold - 1690
De Ebraeorum re militari by Johann Andreas Danz, Georg Ferdinand Gleichgroß - 1690
De Ebraeorum re militari by Johann Andreas Danz, Georg Ferdinand Gleichgroß - 1690
De ecclesiasticae seculi a nato Christo decimi sexti historiae ubertate et fructu ex eadem capiendo commentatiuncula by Johann Fecht - 1690 - 100 pages
De eerste rede door Demosthenes, gedaan tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaken by Demosthenes - 1690 - 12 pages
De eerste rede door Demosthenes, gedaen tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaaken by Demosthenes - 1690 - 8 pages
De eo quod circa sacram coenam iustum est by Nicolaus Christoph ¬von Lyncker, Caspar Johann Bretnüz - 1690 - 116 pages
De eo quod circa sacram coenam iustum est by Nicolaus Christoph ¬von Lyncker, Caspar Johann Bretnüz - 1690 - 116 pages
De eo quod circa sacram coenam iustum est by Nicolaus Christoph ¬von Lyncker, Caspar Johann Bretnüz - 1690 - 116 pages
De eo quod circa sacram coenam justum est; resp. Caspare Johanne Bretnütz. 3. Ed by Nicolaus Christophorus Lyncker, Caspar Johannes Bretnüz - 1690
De eo quod justum est circa captivorum redemtionem - 1690
De eo, quod circa Sacram Coenam iustum est by Nicolaus Christoph ¬von Lyncker, Caspar Johann Bretnüz - 1690 - 116 pages
De febre hectica; resp. Fridericus Christophorus Florus by Georgius Christophorus Petri ab Hartenfels, Fridericus-Christophorus Florus - 1690
De Fluore Albo by Erdmann Kupitz - 1690 - 20 pages
De Fluore Albo by Erdmann Kupitz - 1690 - 20 pages
De formula An Eydes-statt; preas. Joh. Christoph Hartung by Johannes Philippus Klauber, Johannes-Christophorus Hartung - 1690
De foro gestae administrationis ... resp. Joanne Augusto Richter by Johannes Philippus Slevogt - 1690
De foro gestae administrationis, disp. inaug by Johann Philipp Slevogt, Johann August Richter - 1690
De geniis veterum by Hieronymus Dathe, Daniel Fahl - 1690 - 16 pages
De geniis veterum by Hieronymus Dathe, Daniel Fahl - 1690 - 16 pages
De Gereformeerde Mercurius Of den Nieuwen Observator - 1690 - 8 pages
De gereformeerde Mercurius, of den Nieuwen observator - 1690 - 8 pages
De heeren van de ridderschap ende edelen, aendachtelijck geconsidereert ende overwoogen hebbende, 't geene eenigen tijdt herwaerdts ter vergaderinge van haer edele groot mog. voorgevallen ende gepasseert is, soo ter saecke van de overgeleverde remonstrantie van de heeren burgemeesteren ende vroedtschap der stadt Amsterdam, wegens de electie van de schepenen der selver stadt ... - 1690 - 12 pages
De Heeren van de Ridderschap ende Edelen, aendachtelijck geconsidereert ende overwoogen hebbende,'t geene eenigen tijdt herwaerdts ter Vergaderinge van haer Edele Groot Mog. voorgevallen ende gepasseert is, soo ter saecke van de overgeleverde Remonstrantie van de Heeren Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, wegens de Electie van de Schepenen der selver Stadt, ... - 1690 - 12 pages
De heerlycke ende vrolycke daeden van Keyser Carel den V. by Jan De Grieck - 1690
De heerlycke ende vrolycke daeden van Keyser Carel den V. by Jan De Grieck - 1690
De Hermundurorum metallurgia argentaria, vom Ertzgebürgischen Silber-Bergwerck by Adam Rechenberg, Christian Meltzer - 1690 - 69 pages
De hermundurorum metallurgia argentaria. Vom Ertzgebürgischen Silber-Bergkmerck in Meissen by Christianus Meltzern - 1690 - 69 pages
De Historia Et Prudentia Historica Tractatus criticus by Johann Jacob von Ryssel - 1690 - 130 pages
De Historia Et Prudentia Historica Tractatus criticus by Johann Jacob von Ryssel - 1690 - 130 pages
De hodierna ludorum iustitia by Johann Joachim Schoepffer, Franz Theodor Schede - 1690 - 36 pages
De homicidio a pluribus commisso - 1690
De homine fortunae suae fabro by Georg Pasch, Ernst Gottlieb Lüschner - 1690 - 24 pages
De homine fortunae suae fabro by Georg Pasch, Ernst Gottlieb Lüschner - 1690 - 24 pages
De Hydraspide sua by Johann Christoph Wagenseil - 1690
De Hydraspide sua, sive adversus extrema pericula aquarum munimento ac praesidio, ad Petrum Valckenierum epistola. Additur Johannis Lemovicensis morale somnium Pharaonis by Johannes Christophorus Wagenseil, Johannes a Launha - 1690
De Imitatione Christi by Thomas (a Kempis) - 1690
De Imperio Dei In Atheos, Contra Thomam Hobbesium by Johann Georg Pritius - 1690 - 20 pages
De imperio summarum potestatum circa sacra commentarius posthumus by Hugo Grotius - 1690
De imperio summarum potestatum circa sacra commentarius posthumus by Hugo Grotius - 1690
De incremento praedii feudalis by Peter Müller, Johann Albert Gumprecht - 1690 - 34 pages
De iniqua expulsione Ottonis IV. imp. e regno by Hermann Wiechorst, Christian Crusius - 1690
De iniqua expulsione Ottonis IV. imp. e regno by Hermann Wiechorst, Christian Crusius - 1690 - 24 pages
De insomniis; resp. Theod. Renatus Rommel by Georgius Wolfgangus Wedel, Theodorus Renatus Rommel - 1690 - 32 pages
De inspectione alienarum literarum. Praes. Theod. Siegfr. Ring by Gottfried Wilhelm Grundmann, Theodor Siegfried Ring - 1690
De interversa possessione. Recusa. - Jenae, Bauhoffer 1690 by Johannes Philippus Lüncker - 1690
De iudiciis reipublicae Noribergensis by Heinrich Linck, Christoph Scheurl von Defersdorf - 1690 - 62 pages
De iure circa colores, Von Farben-Recht by Christian Thomasius, Hermann Wißmann - 1690
De iure commerciorum tertii inter belligerantes by Johann Joachim Zentgraf, Johann Friedrich Schmidt - 1690 - 44 pages
De iure ex pactione tertii quaesito by Heinrich Ernst Flörcke, Johann Martin Feldhaus - 1690 - 53 pages
De iure ex pactione tertii quaesito by Heinrich Ernst Flörcke, Johann Martin Feldhaus - 1690 - 53 pages
De Iusta Aetate by Peter Müller, Böckel Paul Bornefeld - 1690 - 119 pages
De judiciis reipublicae Norimbergensis. -Altdorfii, Meyer 1690 by Christophorus Theophilus Scheurl a Defersdorf, Henricus Linck - 1690
De Justa Aetate by Peter Müller, Böckel Paul Bornefeld - 1690 - 119 pages
De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame*** by Antoine Gombauld Mere - 1690 - 2 pages
De la pratique des billets, où les sentimens de l'Ecriture, des Pères, des conciles... sont fidèlement exposés, pour servir d'adresse aux personnes qui veulent faire valoir l'argent par des voies légitimes, par le sieur L.-J.-C. (Carrel)... by Louis-Joseph Carrel - 1690
De legatorum inviolabilitate by Johann Schleußing, Johann Christian Klügel - 1690 - 48 pages
De legitima. Von dem Pflichts-Theil. - Marburgi, Kürsner 1690 by Johannes Henricus Lombard - 1690
De liberatione fidelium a lege facta per Christum, ex Rom. VII, 1 - 4 disputatio by Christian Gotthelf Birnbaum - 1690
De liquidatione et per eam constituto liquido by Johannes Lucas Eyselein - 1690
De listige vryster, óf De verschalkte voogd; by Molière, Ysbrand Vincent - 1690 - 63 pages
De literis Bellerophonteis Oder von Urias-Brieffen by Friedrich Simon Loeffler, Johann Lorenz Weidner - 1690 - 32 pages
De magnanimitate aristotelica christianae modestiae inimica by Heinrich Johann Deichmann - 1690
De manu regia dissertatio prima by Georg Tobias Alberti, Wolfgang Rudolph ¬von Holleuffer - 1690 - 30 pages
De manu regia dissertatio prima by Georg Tobias Alberti, Wolfgang Rudolph ¬von Holleuffer - 1690
De Mars trotsende Venus ofte Volbrachten Echt tusschen Carolus II. Coningh van Spagnien, Indien, ... ende Maria Anna, Princesse van Nieuwborgh. Volbracht den [...] Anno [...] [sic] by Melchior Franciscus Wouthers - 1690 - 16 pages
De Medicamentis Universalibus Dissertatio - 1690 - 56 pages
De migrationibus clericorum by Johann Nicolaus Quistorp, Gottlieb Jung - 1690 - 48 pages
De minuta, vulgo von Punctationem - 1690
De Miscellaneis Germaniae Antiquitatibus by Johann Hinrich Eggeling - 1690 - 30 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13