BooksSitemapUnclassified1686
Grazie, E Miracoli Del Gran Santo Di Padova, Detto il Taumaturgo, dall'Anno 1666. sino il 1686 by Giuseppe Pasqueti - 1686
Groningens Water-nood, voorgevallen den 22 November ... 1686 by Ludolph Smids - 1686 - 8 pages
Grotius his arguments for the truth of Christian religion, rendred into Engl. verse [by W. Atwood.]. by Hugo Grotius - 1686
Gründliche und umständliche Information was es sowohl bey denen gesambten Reichsständen als auch ... bey denen Frey und Reichs-Stätten für Bewandtnüß ... mit dem ... Botten-Wesen habe - 1686
Gualteri CharletonI ... Inquisitiones medico-physicae, de causis catameniorum, sive fluxus menstrui, nec non uteri rheumatismo sive fluore albo by Walter Charleton - 1686 - 204 pages
Guida dell'anima modo, prattica et ordine di far l'oratione mentale by Alb Fontana - 1686 - 251 pages
Guilielmi Briggs ... Ophthalmo-graphia, sive Oculi ejusque partium descriptio anatomica by William Briggs - 1686 - 596 pages
Gulden tractaet van de H. Communie ... ghenaemt "Het licht van den duysteren nacht" by Antonio De Rojas, E. L. G. - 1686 - 12 pages
Gute Bottschaft von Jesu Christo by Johann Volkmar Wansleben - 1686
Gynaeceum doctum by Johann Pasch, Johann Andreas Planer - 1686 - 64 pages
Gynaeceum doctum by Johann Pasch, Johann Andreas Planer - 1686
Hadasa min hadasot hadasa me'od h. e. novum omnium novorum novissimum, deductum ex Jerem. XXXI by Johann Olearius, Johann Jacob Erlmann - 1686 - 28 pages
Hadasa min hadasot hadasa me'od h. e. novum omnium novorum novissimum, deductum ex Jerem. XXXI by Johann Olearius, Johann Jacob Erlmann - 1686 - 28 pages
Hadasa min hadasot hadasa me'od h. e. novum omnium novorum novissimum, deductum ex Jerem. XXXI by Johann Olearius, Johann Jacob Erlmann - 1686 - 28 pages
Hadasa min hadasot hadasa me'od h. e. novum omnium novorum novissimum, deductum ex Jerem. XXXI by Johann Olearius, Johann Jacob Erlmann - 1686 - 28 pages
Hadasa min hadasot hadasa me'od h. e. novum omnium novorum novissimum, deductum ex Jerem. XXXI by Johann Olearius, Johann Jacob Erlmann - 1686 - 28 pages
Hamburg - 1686
Hancce disputationem juridicam de avocatione causarum ... submittit Johann. Jeremias Ludwig - 1686
Handbüchlein - 1686 - 152 pages
Handelende van het gene den Lezer daar in zal vinden. Naby Noorwegen, in 't Eylandt van de Stokvissen - 1686 - 14 pages
Harangue gedaen door een gedeputeerde van de Switserse Cantons, in den vollen raedt van de stadt Geneve, hun aenmanende tot hare defensie, ende daer nevens verseeckerende van het besluyt van alle de Cantons, soo wel roomsch catholijcke als gereformeerde, om haer met alle macht, in cas van attaque te defenderen. Item, De Harangue door de gedeputeerden van de evangelische Cantons, aen den prins van Savoyen ... gedaen - 1686 - 16 pages
Harmonie des prophéties anciennes avec les modernes sur la durée de l'Ante-Christ et les souffrances de l'Eglise by Marteau - 1686 - 299 pages
Harmonie des Prophéties anciennes avec les modernes sur la durée de l'antechrist ... - 1686
Hecatombe sacra ou Sacrificio de cem victimas, em cem sonetos, em que se conthem as principaes acçoés da vida do glorioso patriarcha S. Caetano Thiene. ... Escritos por Andre Nunez da Sylva .. by Andre Nunes da Silva - 1686
Heedendaegse Rechts-geleertheyt, soo elders als in Frieslandt gebruikelijk by Ulricus Huber - 1686
Heedendaegse Rechts-geleertheyt, soo elders als in Frieslandt gebruikelijk by Ulricus Huber - 1686
Heiliges Tag-Buech, Das ist Betrachtungen Von den Lieben Heiligen Gottes by Jean Etienne Grosez, Bernhard Vogl - 1686 - 604 pages
Heiliges Tag-Buech, Das ist Betrachtungen Von den Lieben Heiligen Gottes by Jean Etienne Grosez, Bernhard Vogl - 1686 - 600 pages
Heiliges Tag-Buech, Das ist Betrachtungen Von den Lieben Heiligen Gottes by Jean Etienne Grosez, Bernhard Vogl - 1686 - 600 pages
Heiliges Tag-Buech, Das ist Betrachtungen Von den Lieben Heiligen Gottes by Jean Etienne Grosez, Bernhard Vogl - 1686 - 604 pages
Heinrich Mühlpforths teutsche Gedichte by Heinrich Mühlpfort - 1686 - 753 pages
Heinrici Mühlphorti Poemata by Heinrich Mühlpfort - 1686 - 415 pages
Henrici Julii Scheurls Bibliographia moralis by Heinrich Julius Scheurl - 1686
Henrici Meibomii De Ducum Brunsvicens. et Lyneburg. contra Infideles Saracenos et Turcos a Sexcentis amplius annis expeditionibus bellicis Narratio by Heinrich Meibom - 1686 - 31 pages
Henrici Scretae,... de Febri castrensi maligna, seu Mollium corporis humani partium inflammatione dicta, liber singularis in latinum versus, ab auctore recognitus et auctus by Henricus Screta - 1686
Henricus Auceps Hungarorum prope Martisburgum victor by Conrad Hülse, Christian Ludovici - 1686
Het allerootmoedigst Request der Vluchtelingen en Ballingen uit Vrankrijk, om de Belydenis der Gereformeerde Religie, aan d'Evangelische Cantons in Switserland, ... - 1686 - 4 pages
Het juychend Romen, over het vervolgde deel van Vrankryk, nevens d'aanspraak van 't laast tot het eerst, met een algemene klacht der vervolgden - 1686 - 4 pages
Het leven, mirakelen ende wonderlycke vindinge van het heyligh ende ongeschonden lichaem van den S. Idesbaldus derden abt van de vermaerde abdye van Duynen, nu binnen de stadt van Brugghe, by Nivardus Van Hove (O.Cist.), Martinus Collé (O.Cist.) - 1686 - 261 pages
Het nieuwe testament ons salighmaeckers Jesu Christi mitsgaders d'Epistelen uyt het oude Testament, soo die door 't Jaer in den dienst der H. Kercke gelesen worden by Henricus Van den Leemputte, Biblia - 1686 - 837 pages
Het Ryck der Goden, onder den eenige waare God, ... by Johannes Aysma - 1686
Het Ryck Godts in der zielen, of binnen U-lieden by Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch I (O. F. M. Cap), van Metelen, Frederik - 1686 - 484 pages
Het seldsaem leven, uyt-muntende deughden, ende wonderlycke doodt vanden H. Alexivs, oorsprongh der alexianen (gheseyt) celle-broeders: wiens hh. ghebeenten binnen [...] Ghendt [...] zijn rustende by L. Van der Elst, Alexander Voet - 1686
Het seldsaem leven, uyt-muntende deughden, ende wonderlycke doodt vanden H. Alexivs, oorsprongh der alexianen (gheseyt) celle-broeders: wiens hh. ghebeenten binnen [...] Ghendt [...] zijn rustende by L. Van der Elst, Alexander Voet - 1686
Het seldsaem leven, uyt-muntende deughden, ende wonderlycke doodt vanden H. Alexivs, oorsprongh der alexianen (gheseyt) celle-broeders: wiens hh. ghebeenten binnen [...] Ghendt [...] zijn rustende by L. Van der Elst, Alexander Voet - 1686
Het seldsaem leven, uyt-muntende deughden, ende wonderlycke doodt vanden H. Alexivs, oorsprongh der alexianen (gheseyt) celle-broeders: wiens hh. ghebeenten binnen [...] Ghendt [...] zijn rustende by L. Van der Elst, Alexander Voet - 1686
Het Zegepraalende Oostenryk, Of Verovering Van Offen - 1686 - 22 pages
Heylige reliquien, van den alderheylighsten vader paus Innocentius de XI. aen de nieuwe, en door de dragonders bekeerde rooms-catholijken in Vrankrijk, op 't versoek van de emissarissen der jesuiten overgesonden, om met solemneele processie omgedragen sijnde, door het nieuw bekeert volk geviert en aengebeden te werden - 1686 - 12 pages
Hierurgia by Bernardus Bissus - 1686
Hierurgia by Bernardus Bissus - 1686
Hierurgia sive rei divinae perartio opus absolutissimum sacrorum riturim et ecclesiasticarum laeremoniarum... by Bernard Bisso - 1686
Hierurgia sive rei divinae perartio opus absolutissimum sacrorum riturim et ecclesiasticarum laeremoniarum... by Bernard Bisso - 1686
Hierurgia, sive Rei divinae peractio, opus absolutissimum sacrorum rituum et ecclesiasticarum caeremoniarum ea omnia complectens... quae alibi sparsa reperiuntur... Mysteria item ex SS. PP. aliisque probatissimis authoribus excerpta aperiuntur... Ordine a by Bernardo Bissi - 1686
Histoire abrégée de l'Europe de juillet à décembre 1686 by Jacques Bernard - 1686
Histoire abrégée de l'Europe de juillet à décembre 1686 by Jacques Bernard - 1686
Histoire d'Auguste, contenant ses actions avant et apres le Triumvirat, jusqu'a sa mort. Avec les particularitez de la vie de Jule Cesar by Samuel Broe Seigneur de Citry de La-Guette - 1686
Histoire d'Auguste, contenant ses actions avant et apres le Triumvirat, jusqu'a sa mort. Avec les particularitez de la vie de Jule Cesar by Samuel Broe Seigneur de Citry de La-Guette - 1686
Histoire d'Auguste, contenant ses actions avant et après le triumvirat, jusqu'à sa mort. Avec les particularités de la vie de Jule César by S. de Broë - 1686 - 55 pages
Histoire d'Auguste... Avec les particularitez de la vie de Jules César. [Par S. de Broë, seigneur de Citry et de la Guette.] by S. de Broë - 1686
Histoire de Charles 9. Par le sieur Varillas. Tome premier [- second] by Antoine : de Varillas - 1686 - 474 pages
Histoire De Charles IX by Antoine Varillas - 1686
Histoire de Charles IX by Antoine Varillas - 1686
Histoire De Charles IX by Antoine Varillas - 1686
Histoire de Charles IX by Antoine Varillas - 1686
Histoire De Charles IX. by Antoine Varillas, Charles (France, Roi, VIIII.) - 1686 - 400 pages
Histoire De Charles IX. by Antoine Varillas, Charles (France, Roi, VIIII.) - 1686 - 384 pages
Histoire de Charles IX. (Roi de France)-Paris, Barbin 1686 by Antoine Varillas - 1686
Histoire de François 1. Par monsr. Varillas by Antoine : de Varillas - 1686
Histoire de François I by Antoine Varillas - 1686 - 398 pages
Histoire de François I by Antoine Varillas - 1686 - 443 pages
Histoire de François I by Antoine Varillas - 1686 - 321 pages
Histoire de Gustave Adolphe, dit le grand, et de Charles Gustave, comte palatin, roy de Suède by Jean Royer de Prade - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'a sa fin: avec l'origine et le progrés de l'heresie des Sociniens. Par le sieur Louïs Maimbourg, cy-devant Jesuite... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'a sa fin: avec l'origine et le progrés de l'heresie des Sociniens. Par le sieur Louïs Maimbourg, cy-devant Jesuite... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'a sa fin: avec l'origine et le progrés de l'heresie des Sociniens. Par le sieur Louïs Maimbourg, cy-devant Jesuite... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'a sa fin: avec l'origine et le progrés de l'heresie des Sociniens. Par le sieur Louïs Maimbourg, cy-devant Jesuite... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'Arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin by Louis Maimbourg ((S.I.)) - 1686
Histoire De l'Arianisme Depuis Sa Naissance Jusqu'à Sa Fin by Louis Maimbourg - 1686 - 545 pages
Histoire De l'Arianisme Depuis Sa Naissance Jusqu'à Sa Fin by Louis Maimbourg - 1686 - 487 pages
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin, avec l'origine et le progrès de l'hérésie des sociniens... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin, avec l'origine et le progrès de l'hérésie des sociniens... by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin. Avec l'origine et le progrès de l'heresie des sociniens by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin. Avec l'origine et le progrès de l'heresie des sociniens by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusebio de Cesarea (Obispo de Cesarea) - 1686 - 298 pages
Histoire de l'Eglise by Socrates Scholasticus - 1686 - 444 pages
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Louis Cousin, Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée. -), Theodoretus (évêque de Cyr. -), Photios (patriarche de Constantinople, saint. -) - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée. -), Louis Cousin, Theodoretus (évêque de Cyr. -), Photios (patriarche de Constantinople, saint. -) - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée. -), Louis Cousin, Theodoretus (évêque de Cyr. -), Photios (patriarche de Constantinople, saint. -) - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Louis Cousin, Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée. -), Theodoretus (évêque de Cyr. -), Photios (patriarche de Constantinople, saint. -) - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Eusèbe de Césarée, Cousin - 1686
Histoire de l'Eglise by Louis Cousin, Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée. -), Theodoretus (évêque de Cyr. -), Photios (patriarche de Constantinople, saint. -) - 1686
Histoire de l'Eglise cathedrale de Rouen by Jean François Pommeraye - 1686 - 693 pages
Histoire de l'eglise cathedrale de Rouen, metropolitaine et primatiale de Normandie. Divise'e en cinq livres by Jean François Pommeraye - 1686 - 690 pages
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 par Jean Le Sueur, ministre protestant by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de L'heresie des Iconoclastes - 1686
Histoire de l'heresie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux françois by Louís Maimbourg ((S.I.)) - 1686 - 492 pages
Histoire de l'heresie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux François by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire de l'héresie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux François by Louis Maimbourg - 1686 - 492 pages
Histoire de l'ordre monastique by Louis Bulteau - 1686
Histoire de l'Ordre sacré, royal et militaire de Notre-Dame de la Mercy, rédemption des Captifs, dédiée au Roy. Composée par les Révérends Pères de la Mercy de la Congrégation de Paris - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant de l'ordre des temps by Guillaume Marcel - 1686 - 16 pages
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine et des progrez de la monarchie française suivant l'ordre des temps par Guillaume Marcel by Guillaume Marcel - 1686
Histoire de l'origine, du progress, et de l'etat present de la S. Chapelle de notre-Dame des Hermites en l'illustre Abaie d'Einsidle de l'Ordre de S. Benoit, en Suisse .. by Claude Jacquet - 1686
Histoire de l'origine, du progrès et de l'état présent de la s. chapelle de Notre-Dame des hermites en l'illustre abbaye d'Einsilde, de l'ordre de S. Benoît, en la Suisse, visiblement consacrée par Jésus-Christ by Claude Jacquet - 1686 - 495 pages
Histoire de l'église by Eusebius Pamphili Caesariensis - 1686
Histoire de l'église by Eusebius Pamphili Caesariensis - 1686
Histoire de l'église by Eusebius Pamphili Caesariensis - 1686
Histoire de l'église by Louis Cousin - 1686
Histoire de l'église by Louis Cousin - 1686
Histoire de l'église by Louis Cousin - 1686
Histoire de l'église by Louis Cousin - 1686
Histoire de l'église by Eusebius Pamphili Caesariensis - 1686
Histoire de l'église by Louis Cousin - 1686
Histoire de l'église cathédrale de Rouen, métropolitaine et primatiale de Normandie, divisée en cinq livres by Jean François Pommeraye - 1686 - 9 pages
Histoire de l'église cathédrale de Rouen, métropolitaine et primatiale de Normandie, divisée en cinq livres by Jean François Pommeraye - 1686 - 9 pages
Histoire de l'église et de l'empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'église et de l'empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'église et de l'empire by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de l'église et de l'empire ou Depuis la naissance de Jesus Christ jusques à l'an 326 by Jean Le Sueur - 1686
Histoire de la décadence de l'empire après Charlemagne by Louis Maimbourg - 1686 - 636 pages
Histoire de la décadence de l'Empire après Charlemagne et des différends des Empereurs avec les Papes au sujet des investitures et de l'indépendance by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire de la décadence de l'Empire après Charlemagne, et des différends des empereurs avec les papes au sujet des investitures et de l'indépendance by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la décadence de l'empire aprés Charlemagne by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la décadence de l'empire aprés Charlemagne by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la décadence de l'empire aprés Charlemagne by Louis Maimbourg - 1686 - 575 pages
Histoire de la décadence de l'empire aprés Charlemagne by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la décadence de l'Empire aprés Charlemagne. Et des differends des empereurs avec les papes au sujet des investitures, & de l'independance. Par le p. Louis Maimbourg, de la Compagnie de Jesus by Louis Maimbourg - 1686 - 636 pages
Histoire de la guerre de Chypre, écrite en latin... traduite en François par M. le Peletier... [précédée de la vie de A. M. Graziani par Jean Victor Rossi] by Antonio Maria Graziani, Le Peletier - 1686 - 922 pages
Histoire de la guerre de Chypre, écrite en latin... traduite en François par M. le Peletier... [précédée de la vie de A. M. Graziani par Jean Victor Rossi] by Antonio Maria Graziani, Le Peletier - 1686 - 922 pages
Histoire de la guerre de Chypre, écrite en latin... traduite en François par M. le Peletier... [précédée de la vie de A. M. Graziani par Jean Victor Rossi] by Antonio Maria Graziani, Le Peletier - 1686 - 922 pages
Histoire de la guerre de Chypre, écrite en latin... traduite en François par M. le Peletier... [précédée de la vie de A. M. Graziani par Jean Victor Rossi] by Antonio Maria Graziani, Le Peletier - 1686 - 922 pages
Histoire de la Ligue by Louis Maimbourg - 1686
Histoire De La Ligue by Louis Maimbourg - 1686 - 474 pages
Histoire de la ligue by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la Ligue by Louis Maimbourg, Etienne Baudet, Sébastien Le Clerc, Louis Licherie, Mabre Cramoisy, Sébastien - 1686 - 1082 pages
Histoire de la ligue by Louis Maimbourg - 1686
Histoire de la Ligue by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire de la Réformation de l'Eglise d'Angleterre, Traduite de l'Anglois De Mr le Docteur Burnet, par Mrde Rosemond by Gilbert Burnet, Rosemond, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1686 - 575 pages
Histoire de pontificat de S. Gregoire le Grand by Louis Mainbourg - 1686 - 461 pages
Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes by Alexandre Olivier Exquemelin, Le Febvre - 1686
Histoire Des Croisades Pour La Delivrance De La Terre Sainte by Louis Maimbourg - 1686 - 507 pages
Histoire des croisades pour la delivrance de la Terre Sainte by Louís Maimbourg ((S.I.)) - 1686 - 574 pages
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des croisades pour la delivrance de la Terre Sainte by Louís Maimbourg ((S.I.)) - 1686 - 507 pages
Histoire des croisades pour la delivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg - 1686
Histoire Des Croisades Pour La Delivrance De La Terre Sainte by Louis Maimbourg - 1686 - 574 pages
Histoire des croisades pour la délivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire des croisades pour la délivrance de la terre sainte by Louis Maimbourg (S.J.) - 1686
Histoire des evenemens tragique d'Angleterre - 1686
Histoire des iconoclastes by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des iconoclastes by Louis Maimbourg - 1686
Histoire des oracles by Bernard Le Bouyer de Fontenelle - 1686
Histoire des revolutions arrive'es dans l'Europe en matiere de religion. Par monsieur Varillas. Tome premier -sixième] by Antoine : de Varillas - 1686 - 630 pages
Histoire des revolutions arrive'es dans l'Europe en matiere de religion. Par monsieur Varillas. Tome premier -sixième] by Antoine : de Varillas - 1686 - 504 pages
Histoire des revolutions arrivées dans l' Europe en matiere de Religion. Par Monsieur Varillas. Tome premier [- Tome sixième] by Antoine Varillas - 1686
Histoire des revolutions arrivées dans l' Europe en matiere de Religion. Par Monsieur Varillas. Tome premier [- Tome sixième] by Antoine Varillas - 1686
Histoire des revolutions arrivées dans l' Europe en matiere de Religion. Par Monsieur Varillas. Tome premier [- Tome sixième] by Antoine Varillas - 1686
Histoire des revolutions arrivées dans l' Europe en matiere de Religion. Par Monsieur Varillas. Tome premier [- Tome sixième] by Antoine Varillas - 1686
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17