BooksSitemapUnclassified1618
Gvlde compas, waer in kort ende levendich af-ghepeylt wort het groot verschil der remonstranten ter eener, ende de ware ghereformeerde ter ander zijden: dienende allen eenvoudighen christenen, tot bezeylinghe vande rechte haven der zalichyet by Ant. Pietersz Craen - 1618 - 16 pages
Handbuch der römischen Alterthümer by Alexander Adam, Johann Leonhardt Meyer, Georg Vogel, Johann Carl Bock - 1618 - 605 pages
Hartmanni Springlii ... De hodiernis haeresibus et haereticis tractatus .. by Hartmann Sprüngli - 1618 - 13 pages
Hartmanni Springlii theologi clarissimi De hodiernis hæresibus et hæreticis tractatus in tres libros tributus: ... by Hartmann Sprüngli - 1618 - 1412 pages
Helden Lied, Von Doctor Luthern, Oder: Ein kurtzer Außzug und Methodus von deß Ehrwirdige[n] in Gottseligen thewren Mannes Doctoris Martini Lutheri Historien, vom Jar nach Christi Geburt, 1517. Biß auff das 1546. In welchem er seliglich in Gott verschieden by Valentin Hebeysen, Martin Luther - 1618 - 48 pages
Hemelsche Trompet Morgenwecker, ofte Comeet met een Langebaert erschenen Anno 1618 in Novembri ende Decembri, ghestelt door Nicolavm Mvlerium Doct. en Profess. in Groeninghen by Nicolaus Mulerius - 1618 - 24 pages
Henotikon Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 312 pages
Henotikon Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 312 pages
Henotikon Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 312 pages
Henotikon Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 312 pages
Henotikon dissecti Belgii, in quo historica relatio originis & progressus eorum dissidiorum continetur, quae in foederatis Belgij Prouincijs Remonstrantes & contra-Remonstrantes per annos aliquot exagitarunt by Jillis Haefacker - 1618 - 624 pages
Henotikon dissecti Belgii, in quo historica relatio originis & progressus eorum dissidiorum continetur, quae in foederatis Belgij Prouincijs Remonstrantes & contra-Remonstrantes per annos aliquot exagitarunt by Jillis Haefacker - 1618 - 624 pages
Henotikon dissecti Belgii, in quo historica relatio originis et progressus eorum dissidiorum continetur, quae in foederatis Belgii provinciis Remonstrantes et Contra-remonstrantes per annos aliquot exagitarunt by Salomon Theodotus - 1618
Henotikon dissecti Belgij, in quo historica relatio originis & progressus eorum dissidiorum continetur, quæ in fsderatis Belgij prouincijs remonstrantes & contra-remonstrantes per annos aliquot exagitarunt ... Per Salomonem Theodotum .. by Aegidius Afhacker - 1618 - 328 pages
Henotikon siue pacificatorium dissecti Belgij, in quo post historicam relationem originis & progressus eorum dissidiorum quae in foederatis Belgij prouinciis remonstrantes et contra-remonstrantes per annos aliquot exagitarunt, ... Per Salomonem Theodotum by Aegidius Afhacker - 1618 - 2 pages
Henrici Boceri, ICti. Inclyta In Academia Tubingensi Antecessoris, &c. Commentarius In Iustiniani Imperatoris Librum I. Institutionum Iuris by Heinrich Bocer, Iustinianus (Imperium Byzantinum, Imperator, I.) - 1618 - 308 pages
Henōticon sive Pacificatorium Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 462 pages
Henōticon sive Pacificatorium Dissecti Belgii by Aegidius Afhakker - 1618 - 462 pages
Henōtikon sive pacificatorium dissecti Belgii by Aegidius Afhacker - 1618 - 2 pages
Herodotou Halikarnasseos Historion logoi th, epigraphomenoi mousai tou autou exegesis peri tes Homerou biotes by Hérodote, Estienne - 1618 - 760 pages
Herodotou Halikarnasseos Historion logoi th, epigraphomenoi mousai tou autou exegesis peri tes Homerou biotes by Hérodote, Estienne - 1618 - 760 pages
Heroum Austriae theatridion by Hieronymus Megiser - 1618 - 8 pages
Heroum Austriae Theatridion, quo Baronum et Magnatum Austriacorum, qui literarum armorumque gloria ... excelluerunt, Natales repreaesentantur by Hieronymus Megiser - 1618
Hespaña [sic] libertada by Bernarda Ferreira de Lacerda - 1618 - 366 pages
Hespaña libertada by Bernarda Ferreira de Lacerda - 1618
Het 2de deel van 't nootwendigh teghen-vertoogh, waer in de redenen des ... ouden kercken-raedts, tot justificatie van d'onderteykeninge bygebraght, ghelijck oock waerom sy met den genaemden kercken raet in handeling niet hebben kunnen treden, tegens de voorwerpinghe des vertooghers, ... by Mathias Damius - 1618 - 80 pages
Het leven ende mirakelen vande heylighe ende glorieuse martelaeren Basinus ende Gerulphus ... by Martin Steyt - 1618 - 59 pages
Het loon van den Brouwer, voor zijn werck t' onrecht ghenaemt. Eenvuldighe waerschouwinge, aen de ghevluchte Vreemdelingen : Daer in hy zijn eygen Lants-luyden seer schandelick ... voor oproerigen is scheldende ... - 1618 - 12 pages
Het Schilder Boeck by Carel van Mander - 1618
Het schilder boeck by Karel Van Mander - 1618
Het schilder boeck by Karel Van Mander - 1618
Het Schilder Boeck Waerin Voor Eerst de Leerlustige Ieught Den Gront Der Edel Vrye Schilderkonst in Verscheyden Deelen Wort Voor-gedragen. Daer Nae ... T' Leven Der Vermaerde Doorluchtighe Schilders Des Ouden Ende Nieuwen Tydts. Eyndlyck D'uytlegginghe Op Den Metamorphoseon Pub. Ovidij Nasonis. Met D'uytbeeldinge Der Figueren. Alles Dienstich Ende Nut Den Schilders, Const-beminders Ende Dichters ... by Karel van Mander - 1618 - 714 pages
Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der schilder konst wort voorgedragen. Daer na dat leven der vermaerde schilders des ouden ende nieuwen tydts (etc.) - Amsterdam, Jacob Pieters Wachter 1618 by Carel van Mander - 1618
Het schilder-boeck waerin voor eerst de leerlustighe iueght den gront der edele vrye schilderconst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Daer nae ... t' leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden, en nieuwen tydts. Eyndlyck d'uytlegginghe op den Metamorphoseon Pub. Ovidij Nasonis, met uytbeeldinge der figueren. Alles dienstich ende nut den schilders const-beminders en dichters ... by Karel Van Mander - 1618 - 244 pages
Het testament 'tvvelc de siele maect aen Godt. Waer in beschreven is eene wonderlijcke, Engelsche ende goddelijcke maniere van bidden by Bartholomeus Campi de Salutio, Jacobus Lengaigne - 1618 - 45 pages
Hieronymi Mercvriallis De Morbis Mvliebribvs - 1618
Hiren schleifer by Aegidius Albertinus - 1618 - 704 pages
Hiren-schleifer. (Mit Kupfern.) by Aegidius Albertinus - 1618
Histoire de Bertrand Dugueselin Connestable de France by Jean ¬d' Estouteville, Claude Menard - 1618
Histoire de la naissance, progrés et décadence de l'hérésie de ce siècle by Florimond de Raemond - 1618
Histoire de la nouvelle France, contenant les navigations decouvertes et habitations faites par les Francois es Indes Occidentales et Nouvelle-France. .. depuis cent ans jusques a hui ... 3. ed. enrichie. - Paris, Perier 1618 by Marc Lescarbot - 1618 - 970 pages
Histoire de Maître Bertrand du Guesclin, connétable de France... by Claude Ménard - 1618
Histoire de Messire Bertrand du Guesclin, connestable de France, duc de Molines, comte de Longueville et de Burgos, contenant les guerres, batailles ... mise en lumibre par Claude Menard. - Paris, Sebastian Cramoisy 1618 by Claude Menard - 1618
Histoire de Messire Bertrand Du Guesclin, écrite en prose l'an MCCCLXXXVII à la requeste de Messire Jean d'Estouteville... et nouvellement mise en lumière par Me. Claude Ménard... by Claude Ménard - 1618 - 543 pages
Histoire de Messire Bertrand Du Guesclin, écrite en prose l'an MCCCLXXXVII à la requeste de Messire Jean d'Estouteville... et nouvellement mise en lumière par Me. Claude Ménard... by Claude Ménard - 1618 - 543 pages
Histoire de Sainct Louys roy de France, IX du nom, XLIII de nombre - 1618 - 512 pages
Histoire de Sainct Louys,... par Pierre Matthieu by Pierre Matthieu - 1618
Histoire des choses plus memorables ... en France by Pierre Boitel - 1618
Histoire des choses plus memorables ... en France by Pierre Boitel - 1618
Histoire des chrestiens albigeois by Jean Paul Perrin (Pasteur et historien lyonnais) - 1618 - 333 pages
Histoire des Chrestiens albigeois by Jean-Paul Perrin - 1618
Histoire des Chrestiens albigeois by Jean Paul Perrin - 1618 - 333 pages
Histoire des Chrestiens albigeois by Jean Paul Perrin - 1618 - 333 pages
Histoire des Gaules et conquêtes des Gaulois en Italie, en Grèce en Asie by Antoine de Lestang - 1618
Histoire des Gaules et conquêtes des Gaulois en Italie, Grèce et Asie... par Messire Antoine de Lestang by Antoine de Lestang - 1618
Histoire des guerres de Flandre, depuis le commencement jusques à la fin by Francesco Lanario Aragon, Michel Baudier (seigneur) - 1618
Histoire des Pays-Bas d' Emanuel de Meteren by Emanuel Van Meteren, I. D. L. Haye - 1618
Histoire des Vaudois by Jean Paul Perrin (Pasteur et historien lyonnais) - 1618 - 248 pages
Histoire des vaudois. Diuisee en trois parties. La premiere est de leur origine, pure croyance, & persecutions qu'ils ont souffert par toute l'Europe ... La seconde contient l'histoire des vaudois appellés albigeois. La troisiesme est touchant la doctrine & discipline qu'ils ont eu commune entre eux, & la refutation de la doctrine de leurs aduersaires ... par Iean Paul Perrin, lionnois by Jean Paul Perrin - 1618 - 344 pages
Histoire naturelle de la fontaine qui brusle près de Grenoble... Par M. Iean Tardin... (Vers fr. lat. et grecs de J. A. de La Baume, Fr. Deponat, P. Franconus, P. Aymon, J. Coste, Ph. de L'Auberiviere, J. Blanchet) by Jean Tardin - 1618 - 6 pages
Histoire naturelle, De la fontaine qui brusle pres de Grenoble... Par M. Iean Tardin..., (Carmina J. A. de La Baume, Fr. Deponat, P. Franconi, P. Aymon, J. Coste, Ph. de L'Auberiviere) by Jean Tardin - 1618 - 6 pages
Histoire naturelle, De la fontaine qui brusle pres de Grenoble... Par M. Iean Tardin..., (Carmina J. A. de La Baume, Fr. Deponat, P. Franconi, P. Aymon, J. Coste, Ph. de L'Auberiviere) by Jean Tardin - 1618 - 6 pages
Histoire prodigieuse et admirable arrivee en Normandie et pays du Mayne du ravage qui ont fait une quantite d'oyseaux estrangers et incogneus sur les fruicts et arbras desdits pays (etc.) - Paris, Mesnier 1618 - 1618
Histoire véritable des bien-heureux martyrs de Gorcum en Hollande, la plus part frères mineurs qui pour la foy catholique ont esté mis à mort à Brile, 1572 by Guilielmus Estius, David Long Haye - 1618
Histoires admirables by Simon Goulart - 1618
Historia Constantinopolitana imperatorum orientalium et occidentalium ab anno 1080 res gestas complectens by Anna Comnena - 1618
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V by Prudencio de Sandoval - 1618
Historia de la Virgen Madre de Dios Maria by Antonio de Escobar y Mendoza - 1618
Historia de la Virgen Madre de Dios Maria by Antonio de Escobar y Mendoza - 1618
Historia de la Virgen madre de Dios Maria poema heroyco, 1 by Antonio de Escobar y Mendoza - 1618
Historia de la Virgen madre de Dios Maria poema heroyco, 2 by Antonio de Escobar y Mendoza - 1618
Historia dell'origine e translatione della santa casa della B. Vergine Maria di Loreto by Orazio Torsellino - 1618 - 470 pages
Historia Esther in latinum sermonem conversa ab Immanuele Tremellio et Francisco Junio, seorsim proposita a Henrico Rumpio by Biblia hebraice et latine - 1618
Historia general de España. Compuesta primero en latin, despues buelta en castellano por el padre Iuan de Mariana, de la Compañia de Iesus. De nueuo corregida, y muy aumentada por el mismo. Tomo primero [-segundo] by Juan : de Mariana - 1618 - 719 pages
Historia General de la Orden de Ntra, Sra. de la Merced by Alonso REMON - 1618
Historia Quadrapartita Di Bergamo Et Suo Territorio, nato Gentile, & rinato Christiano by Celestino Colleoni - 1618 - 469 pages
Historia Quadrapartita Di Bergamo Et Suo Territorio, nato Gentile, & rinato Christiano by Celestino Colleoni - 1618 - 392 pages
Historia quadripartita di Bergomo by Celestino da Bergamo (padre.) - 1618
Historia rerum Polonicarum concinnata ad Sigismundus tertium Poloniae Sueciaeque regem vsque deducta libris decem a Salomone Neugebauero à Cadano. Cum duplici, tum personarum laudatarum, tum rerum & verborum indice locupletissimo by Salomon Neugebauer - 1618 - 832 pages
Historia rerum Polonicarum concinnata et ad Sigismundum Tertium Poloniae Sueciaque Regem usque deducta Libris Decem by Salomon Neugebauer - 1618 - 760 pages
Historia rerum Polonicarum, concinnata et ad Sigismundum tertium, Poloniae Sueciaeque regem usque deducta, libris decem, a Salomone Neugebauero by Salomon Neugebauer - 1618
Historia sacra, prophana, nec non politica, tribus tomis comprehensa, in qua non solum reperiuntur gesta pontificum ... Nunc primùm studio & industria reuerendi d. Ioan. Chapeauilli ... in lucem edita, ac annotationibus illustrata. Accessit venerabilis p. Aegidij Bucheri è Societate Iesu Chronologia, ... Tomus 1. [-3.] by Jean 1551-1617 Chapeauville - 1618 - 680 pages
Historiae by Herodotus, Laurentius Valla, Henri Estienne - 1618 - 708 pages
Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem by Gerardus Joannes Vossius - 1618
Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem by Gerardus Joannes Vossius - 1618
Historiae de gentibus septentrionalibus by Olaus Magnus - 1618
Historiae rerum Polonicarum by Salomon Neugebauer - 1618
Historiae Sui Temporis by Jacques Auguste ¬de Thou - 1618 - 210 pages
Historiae urbium et Regionum Italiae rariores by Celestino da Bergamo (padre.) - 1618
Historiarum de occidentali imperio libri XX. -Hanoviae, Aubrii 1618 by Carolus Sigonio - 1618
Historiarum de regno Italiae quinque reliqui libri by Carlo Sigonio - 1618 - 125 pages
Historiarum de regno Italiae quinque reliqui libri by Carlo Sigonio - 1618
Historias admirables de las mas ilustres entre las menos conocidas santas qua ay en el cielo by Francisco de Bivar ((O.Cist.)) - 1618 - 296 pages
Historias admirables de las mas ilustres entre las menos conocidas santas qua ay en el cielo by Francisco de Bivar ((O.Cist.)) - 1618 - 296 pages
Historica relatio by Gaspar Ens - 1618
Historica relatio by Conrad Lautenbach - 1618
Historica relatio by Gaspar Ens - 1618
Historischer Bericht, wie die Kirchen-Reformation in Teutschland ... angangen by Madeleine de Scudéry, Reinhard Wolf - 1618
Historischer Erzehlung Der Beyden Heiligthümen, nemblich eines, So in der Schloßkirchen zu Wittenberg ... Das Ander, So zu Hall in Sachsen ... by Wolfgang Franz - 1618 - 164 pages
Historiōn Logoi [9], epigraphomenoi Mūsai. Tū autū Exēgēsis peri tes Homērū biotēs. Historiarvm Libri IX. IX. Mvsarvm nominibus inscripti. Eiusdem Narratio de vita Homeri ... Excerpta è Ctesiæ libris de rebus Persicis & Indicis, & ex iisdem Fragmenta auctiora by Herodotus, Ktesias - 1618
Hochwüchtige unnd denckwürdige Copien und Schrifften, so kurtzverschiner Zeit zwischen der Röm. Kay. Mayest. Rodolpho II. und etlichen Churfürsten, Fürsten, Stätten, Kraiß Ständen, etc. abgeloffen by Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1618 - 118 pages
Hochwüchtige unnd denckwürdige Copien und Schrifften, so kurtzverschiner Zeit zwischen der Röm. Kay. Mayest. Rodolpho II. und etlichen Churfürsten, Fürsten, Stätten, Kraiß Ständen, etc. abgeloffen by Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1618 - 118 pages
Holzsparkunst by Franz Kessler - 1618 - 67 pages
Homiliae catholicae de sacris Arcanis Deiparae Mariae et Iosephi. P. F. Ioanne de Carthagena... [-tomus quartus] by Juan de Cartagena, Sonnius - 1618
Homiliae catholicae in vniuersa christianae religionis arcana by Juan de Cartagena ((O.F.M.)) - 1618
Homo non homo, sive monstrvm Tybingense, ob virvlentissimam qvam spiravit auram legitime dissectum et evisceratum by David Verbezius - 1618 - 39 pages
Homélies morales sur les principaux mystères et la dévotion du précieux sacrement de l'autel by Denis de la Mère de Dieu - 1618
Hoorns Basuyn, teghen de practijcque des ondanckbaren danckaerts, van den Spaenschen raedt, der stede van Amsterdam, met een maybloem uyt Barnevelt op-geresen - 1618
Horae subsecivae by Lelio Bisciola - 1618
Horatius Flaccus ... expurgatus by Quintus Horatius Flaccus - 1618
Hugonis Groti Mare liberum by Hugo Grotius - 1618 - 108 pages
Hussius et Lutherus (etc.) by Samuel Martini - 1618
Hvgonis Grotii Vraghe en Antwoordt: over den Doop. Ghestelt in zijn ghevanckenisse voor zijn Dochter Cornelia de Groot. Int Jaer onses Heeren 1618 by Hugo de Groot - 1618 - 14 pages
I commentari di C. Giulio Cesare by Gaius Iulius Caesar, Andrea Palladio - 1618
I donneschi difetti by Giuseppe Passi - 1618 - 380 pages
I donneschi Diffetti by Giuseppe Passi - 1618
Iacobi Gordoni ... Controuersiarum epitomes ... by James Gordon ((S.I.)) - 1618 - 236 pages
Iacobi Gutherii... Specula, Ad Iacobi Leschasserii... Observationem de Ecclesiis Suburbicarijs [cum Leschasserii Observatione] by Jacques Gouthière - 1618 - 2 pages
Iacobi Pontani... Progymnasmatum latinitatis, sive Dialogorum Volumen secundeum... De Morum perfectione. Editio nouissima... by Jacobus Pontanus - 1618 - 36 pages
Iani Rutgersii Variarum lectionum libri sex ... by Jan Rutgers, Officina Elzeviriana (Leiden) - 1618 - 636 pages
Iatrastronomicon by Ippolito Obizzi - 1618
Idea sive exegesis universi studii politici by Otto Melander - 1618 - 78 pages
Idea sive exegesis universi studii politici by Otto Melander - 1618 - 78 pages
Ihr Röm. Kay. May. Proposition, so den Fürsten und Ständen in Ober- und Nieder-Schlesien Augspurgischer Confession bey jüngst gehaltener Allgemein zusammenkunfft in der Stadt Breslaw vorgebracht ... - 1618
Il Compassio nevole infortunio di Pierre by Oruiet - 1618
Il Mortorio di Christo tragedia spirituale del r.p.f. Bonaventura da Taranto de' frati moniri osservanti reformati by Bonaventura Morone - 1618
Il primo libro de madrigali a cinqve voci by Salamone Rossi - 1618 - 24 pages
Illustriorum al Consilia celebriorumque iurisconsultorum responsa seu consilia by Johann Baptist Caesar - 1618
Illustriorum al Consilia celebriorumque iurisconsultorum responsa seu consilia by Johann Baptist Caesar - 1618
Illustriorum al Consilia celebriorumque iurisconsultorum responsa seu consilia by Johann Baptist Caesar - 1618
Illustrium Quaestionum Decas Quarta ... Praeside ... Antonio Nesenio, I.U. D. ... Publico examini subjicit Henricus Besselius Beverens. Ad diem 18. Julii by Anton Nesen, Heinrich Bessel - 1618
Illustrium Quaestionum Theologicarum Heptas, I. An libri nonnulli e Biblico Canone perierint? ... Deo, Ter Optimo, Ter Maximo, Benigne Juvante by Johann Affelmann, Daniel Spalchaver - 1618 - 36 pages
In C. Silii Italici viri consularis punica, seu De bello punico secundo libros XVII by Cayo Silio Itálico, Claude Dausque - 1618 - 763 pages
In C. Silii Italici viri consularis punica, seu De bello punico secundo libros XVII by Cayo Silio Itálico, Claude Dausque - 1618 - 763 pages
In C. Silii Italici Viri Consvlaris Pvnica, Sev De Bello Punico secundo Libros XVII by Tiberius Catius Asconius Silius Italicus, Claude Dausque - 1618 - 763 pages
In C. Silii Italici,... Punica, seu de Bello punico secundo libros XVII Cl. Dausqueius,... by Tiberius Catius Silius Italicus - 1618
In C. Silii Italici,... Punica, seu de Bello punico secundo libros XVII, Cl. Dausqueius Sanctomarius by Tiberius Catius Silius Italicus - 1618
In canones Apostolorum et sacrorum Conciliorum, tam oecumenicorum quam provincialium commentarii latinitate donati et annotationibus illustrati ... Adjectum est concilium. Constantinopolitanum sub Menna Patriarchia una cum constitutionibus Apostolorum, ut by Johannes Zonaras - 1618
In Canones Apostolorum et sacrorum Conciliorum, tam oecumenicorum quam provincialium, commentarii a viris doctissimis latinitate donati et annotationibus illustrati, nunc primum ex Regis christianissimi et aliarum regni ejus bibliothecarum codicibus graece ac latine conjunctim editi. Adjectum est Concilium Constantinopolitanum sub Menna patriarcha, una cum Constitutionibus Apostolorum, utraque lingua pariter ex iisdem libris erutum by Jean Zonaras - 1618
In Canones Apostolorum et sacrorum Conciliorum, tam oecumenicorum quam provincialium, commentarii a viris doctissimis latinitate donati et annotationibus illustrati, nunc primum ex Regis christianissimi et aliarum regni ejus bibliothecarum codicibus graece ac latine conjunctim editi. Adjectum est Concilium Constantinopolitanum sub Menna patriarcha, una cum Constitutionibus Apostolorum, utraque lingua pariter ex iisdem libris erutum by Jean Zonaras - 1618
In Catullum, Tibullum, Propertium animadversiones, cum Jani Meleagri in C. Valerium Catullum Spicilegio by Janus Gebhardus, Albius Tibullus, Sextus Aurelius Propertius - 1618
In divi Joannis apostoli Evangelium Wolfgangi Musculi commentarii in tres heptadas digesti, castigati locupletati et editione hac ultima summa fidelique diligentia relecti, nec non indice gemino by Wolfgang Musculus - 1618 - 662 pages
In Divinam apocalypsin S. Apostoli et Evangelistae Johannis commentarius by David Pareus - 1618 - 1294 pages
In Ieremiam prophetam commentarii cum paraphrasi by Gaspar Sanchez, Cardon - 1618 - 12 pages
In Jeremiam prophetam commentarii cum paraphrasi. Accessit explicatio psalmi XCCCVI, paraphrasis item peotico ad trenos et eundem psalmum Haec omnia nunc primum prodeunt by Gaspar Sanchez - 1618
In libros Legum et Paralipomenon commentaria posthuma by Nicolaus Serarius - 1618
In Platonis Theologiam by Proclus (Diadochus), Aemilius Portus - 1618
In Platonis theologiam libri sex by Proclus, Marinus, Giovanni Pico della Mirandola - 1618 - 526 pages
In Platonis theologiam libri sex by Proclus, Proclus (Diadochus) - 1618
In Platonis theologiam libri sex by Proclus, Aemilius Portus - 1618 - 526 pages
In septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, politicae, morales, ac theologicae interpretationes by Pietro Andrea Canoniero - 1618 - 843 pages
In septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, politicae, morales, ac theologicae interpretationes by Pietro Andrea Canoniero - 1618 - 289 pages
In septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, politicae, morales, ac theologicae interpretationes by Pietro Andrea Canoniero - 1618 - 843 pages
In septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, politicae, morales, ac theologicae interpretationes by Pietro Andrea Canoniero - 1618 - 725 pages
In septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, politicae, morales, ac theologicae interpretationes by Pietro Andrea Canoniero - 1618 - 725 pages
In VII aphorismorum Hippocratis libros medicae politicae, morales ac theologicae interpretatinnes. - Antverpiae, Petrus et Joannes Bellerus 1618 by Petrus-Andreas Canoniero - 1618
In VII aphorismorum Hippocratis libros medicae politicae, morales ac theologicae interpretatinnes. - Antverpiae, Petrus et Joannes Bellerus 1618 by Petrus-Andreas Canoniero - 1618
In VIII. libros Physicorum Aristotelis expositio et quaestiones by Johannes Duns Scotus - 1618
Index Librorvm Prohibitorvm - 1618 - 95 pages
Information oder Keys. Mai. Bericht vber den Bohemischen Aufstand - 1618
Information oder Keys. Mai. Bericht vber den Bohemischen Aufstand - 1618
Information oder Keys. Mai. Bericht vber den Bohemischen Aufstand - 1618
Insitutiones iuris civilis D. Iustiniani imp by Fabius Ranuccius, Silvestro Aldobrandini, Johannes Franciscus (Brixianus) - 1618
Institutio catholica adversus haereses by Pierre Coton - 1618 - 872 pages
Institutio catholica in qua exponitur fidei veritas et comprobatur aduersus haereses et superstitiones huius aeui, in quatuor diuisa libros qui todidem joannis Caluin voluminibus et institutioni opponi queant auctore R.P. Petro Cotono Societatis Iesu, ... E Gallico vertit L. Cr. eiusdem Societatis presbiter by Pierre Coton, Louis : de Cressolles - 1618 - 872 pages
Institutio catholica, in qua exponitur fidei veritas et comprobatur, adversus haereses et superstitiones hujus aevi, in quatuor divisa libros qui... Joannis Calvini... Institutioni opponi queant, auctore R. P. Petro Cotono,... E gallico vertit L. C. R. [P. L. de Cressolles],... by Pierre Coton, Cressolles - 1618 - 872 pages
Institutio Christianae Religionis by Jean Calvin - 1618 - 1082 pages
Institutiones linguae hebraicae by Roberto Bellarmino, Johann Gaspar Myricaeus - 1618
Institutiones medicinae by Leonhart Fuchs, Emmanuel Stupanus - 1618
Institutiones morales by Juan Azor - 1618
Institutiones morales ... nunc primum in Germania editae by Johannes Azor - 1618
Institutionum oratoriarum libri duodecim by Marcus Fabius Quintilianus, Pierre Pithou - 1618 - 568 pages
Instruccion de todos los estados de la Iglesia, autoridad y potestad de los Prelados superiores y inferiores, en qualquiera juyzio y administracion by Juan Nuñez de Torres ((O.F.M.)) - 1618 - 607 pages
Instructio oratoris by Johann Rudolph Sattler - 1618
Instructio Sacerdotum ex SS. Patribus et Ecclesiae Doctoribus concinnata by Antonio de Molina - 1618 - 712 pages
Instrukcy (Instrukce) puvodem zlych rad, rychtari geho milosti w starem a w taz slowa y w ginych mestech Prazskych. (Instruction für den Richter in der Alt- und den anderen Prager-Städten.) - 1618
Instruktion - 1618 - 43 pages
Interpretatie ghevallen op het eenendertiehste articule, vande ordonnantie, op t'saict vanden styl, proceduren, rechten ende sallarissen diemen schuldich is te betaelen, inde Leen-Houen vanden lande ende graef-schepe van Vlaenderen, ende enclauementen van diere - 1618 - 8 pages
Inventaire général de l'histoire de France by Jean de Serres - 1618
Io. Bachonis Quaestiones in quatuor libros sententiarum & quodlibetales by Joannes Bacho, Jo. Chrysostomus Marasca - 1618
Ioachimi Mynsingeri a Frundeck ... In quatuor libros Institutionum Iuris Ciuilis scholia ... by Joachimus Mynsinger - 1618 - 630 pages
Ioan. Iac. Chiffletii ... Vesontio ciuitas imperialis libera, Sequanorum metropolis, plurimis, nec vulgaribus sacrae, prophanaeque historiae monumentis illustrata, & in duas partes distincta by Johann Jacob medico ; 1588ca. - 1660 Chifflet - 1618
Ioan. Iac. Chiffletii ... Vesontio ciuitas imperialis libera, Sequanorum metropolis, plurimis, nec vulgaribus sacrae, prophanaeque historiae monumentis illustrata, & in duas partes distincta by Johann Jacob Chifflet - 1618
Ioan. Iac. Chiffletii ... Vesontio ciuitas imperialis libera, sequanorum metropolis,plurimis, nec vulgaribus sacrae prophanae[que] historiae monumentis illustrata,& in duas partes distincta by Jean Jacques Chifflet - 1618 - 592 pages
Ioan. Iac. Chiffletii...Vesontio civitas imperialis libera, Sequanorum metropolis, plurimis, nec vulgaribus Sacrae, Prophanaeque historiae Monumentis illustrata... [Carmina G. Despotots F. Dorival, J. B. de Jouffroy, P. de Dornon, P. Juhani, C. Cabetii, H. Henry, J. Nardin, D. Chevannay, C. Jugnot, J. B. Varin, C. Gollusii J. Terrier, J. C. Petremand, J. F. de Valimbert, A. Brun, L. Jannet, J. Garinet, C. Moutenet, F. Bichet, Ph. et L. Chifflet, J. M. Tissot, N. Faret] by Jean-Jacques Chifflet, Cayne, Leopold, Loisy, Spirinx, Maublan - 1618 - 60 pages
Ioannis Crassotii ... Physica, visa iuxta fidem exemplarium et pòst a mendis expurgata opera & diligentia P.B. Merigon linguas Hebraicam & Graecam profitentis. Cum indice generali by Jean Crassot, Pierre-Bertrand Mérigon - 1618 - 669 pages
Ioannis Danielis Mylii...Opus medico-chymicum continens tres tractatus siue basilicas... by Johann Daniel Mylius - 1618 - 184 pages
Ioannis Filesaci Theologi Parisiensis Excerpta Varia. Ex Lib. I. Selectorvm by Jean Filesac - 1618 - 170 pages
Ioannis Filesaci Theologi Parisiensis Excerpta Varia. Ex Lib. I. Selectorvm by Jean Filesac - 1618 - 170 pages
Ioannis Matienzi ... De referendariorum, aduocatorum et iudicum officio, requisitis, dignitatis [et] eminentia by Juan de Matienzo - 1618 - 317 pages
Ioannis Matienzi de referendariorum, advocatorum et iudicum officio, requisitis, dignitate & eminentia by Juan ¬de Matienzo y Deza - 1618 - 317 pages
Ioannis Meursi Orchestra, sive, De saltationibus veterum, liber singularis by Johannes Meursius, Basson - 1618 - 112 pages
Ioannis Meursi Orchestra, sive, De saltationibus veterum, liber singularis by Johannes Meursius, Basson - 1618 - 112 pages
Ioannis Mevrsi Orchestra by Johannes van Meurs - 1618 - 111 pages
Ioannis Molani, Doctoris Theologi Louan., Bibliotheca materiarum quae a quibus auctoribus, cum antiquis tum recentioribus, sint pertractatae docentibus, concionantibus, ac scritoribus pernecessaria by Johannes Molanus, Andreas Schottus, Ludovico Carbone - 1618 - 274 pages
Ioannis Petri de Ferrariis ... Praxis aurea rerum quotidianarum quae ad vsum forensem pertinent eruditas tractationes [et] perspicuas receptioresque in iudiciis sententias continens ... by Giovanni Pietro Ferrari - 1618 - 168 pages
Ioannis Zonarae Monachi ... In canones SS. apostolorum et sacrorum conciliorum, tam occumenicor quam provincialium, Commentarii, a viris doctissimis latinitate donati et annotationibus illustrati ... by Johannes Zonaras, Colegio Menor de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares). - 1618 - 1044 pages
Iohannis Friderici Saluedi Darmstadini, Princeps christianus et perfectus by Johann Friedrich Salveld - 1618 - 447 pages
Iosephi Vicecomitis Ambrosiani Colegii Doctoris, Observationes Ecclesiasticae by Josephus Vicecomes - 1618
Iosephi Vicecomitis Ambrosiani Collegii doctoris Observationes ecclesiasticae quibus veteres confirmationis ceremoniae demonstratur by Joseph Visconti - 1618
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14