BooksSitemapForeign Language StudyPolish
201 Polish verbs fully conjugated in all the tenses by Clara Kaipio - 1977 - 247 pages
201 Polish verbs fully conjugated in all the tenses by Clara Kaipio - 1977 - 247 pages
301 Polish Verbs by Klara Janecki - 2000 - 420 pages
500 zagadek o języku polskim by Andrzej Markowski - 1986 - 211 pages
A - K by Andrzej Bańkowski - 2000 - 873 pages
A co to takiego? by Anna Seretny - 2003 - 252 pages
A comparative analysis of word order in contemporary standard Russian and Polish by Gijsbertus Johannes Willem Koolemans-Beijnen - 1967 - 290 pages
A comparative study of the historical development of the genitive plural of nouns in the Russian and Polish literary languages from the 16th century to the 20th by Ducksoo Kang - 1984 - 562 pages
A comparative synchronic study in the syntax of the modern Russian and Polish prepositions by Irena Szwede - 1964 - 354 pages
A comparison of the Polish and Russian case systems by Tadeusz Zdzislaw Gasinski - 1966 - 362 pages
A concise grammar of Polish by Oscar E. Swan - 1983 - 182 pages
A concise grammar of Polish by Oscar E. Swan - 1978 - 87 pages
A contrastive analysis of reference in English and Polish by A. J. Szwedek - 1975 - 196 pages
A dictionary by Władysław Kierst - 1927 - 1122 pages
A dictionary of selected bibliographical terms, book trade terms, and place names in Polish by Edmund S. Przybylski - 1955 - 36 pages
A glossary of Polish and English verb forms by Stanisław P. Kaczmarski - 1976 - 199 pages
A graded reader of classic Polish literature by Albert Juszczak - 1996 - 145 pages
A grammar of contemporary Polish by Oscar E. Swan - 2002 - 496 pages
A handbook of Polish pronunciation for English learners by Stanisław Puppel, Halina Krassowska - 1977 - 250 pages
A handbook of Polish pronunciation for English learners by Stanisław Puppel, Jadwiga Nawrocka-Fisiak, Halina Krassowska - 1977 - 250 pages
A historical phonology of the Polish language by Zdzisław Stieber - 1973 - 171 pages
A modern Polish reader - 1970 - 187 pages
A new Polish grammar by Józef Andrzej Teslar - 1957 - 469 pages
A new Polish grammar by Jerome Edwin Bolanowski - 1939 - 529 pages
A phonetic conspectus of Polish by Kálmán Bolla, Éva Földi - 1987 - 400 pages
A short Polish reference grammar by David Brodsky - 1973 - 241 pages
A study in Polish morphology by Stanisław Westfal - 1956 - 399 pages
A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles (19-35 years of age) by Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic - 2000 - 213 pages
A word-frequency dictionary of Polish journalistic texts by F. E. Knowles - 1981
A Word-frequency Dictionary of Polish Journalistic Texts: Alphabetic listing by F. E. Knowles - 1981 - 91 pages
A Word-frequency Dictionary of Polish Journalistic Texts: Reverse-alphabetic listing by F. E. Knowles - 1981
A1 - elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym - 2004 - 67 pages
Adaptacja wyrazów polskich we współczesnym ukraińskim języku literackim by Danuta Budniak - 1993 - 137 pages
Adaptacja wyrazów polskich we współczesnym ukraińskim języku literackim by Danuta Budniak - 1993 - 137 pages
Addendum to a Polish phraseology by Andrzej Bogusławski, Teresa Garnysz-Kozłowska - 1979 - 130 pages
Ameryka by Maksymilian Berezowski - 1998 - 287 pages
An English-Polish and Polish-English dictionary by Wladyslaw Kierst, Oskar Callier - 1937 - 825 pages
An innovative methodology for learning Polish inflection by Marjorie Joan McShane - 2003 - 125 pages
An introduction to Polish by Gerald Stone - 1980 - 110 pages
An introductory English-Polish contrastive grammar by Jacek Fisiak, Maria Lipińska-Grzegorek, Tadeusz Zabrocki - 1978 - 257 pages
Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim by Elżbieta Mańczak-Wohlfeld - 1992 - 134 pages
Analogie und Sprachwandel im Vergleich zweier verwandter Sprachen by Cornelia Rödel-Kappl - 1984 - 246 pages
Angielskie ekwiwalenty polskich terminʹow prawno-ustrojowych by Barbara Z. Kielar - 1973 - 113 pages
Angielsko-polski i polsko-angielski słownik by Jan Stanisławski - 1940 - 879 pages
Angielsko-Polski słownik czasowników frazowych - 1998 - 408 pages
Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów by Piotr Borkowski - 1982 - 203 pages
Anglo-Polish translation of workshop terms by Wacław Bastyr, Paszkowski, Eugeniusz - 1946 - 43 pages
Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tle innych typów przeciwstawień leksykalnych by Andrzej Markowski - 1986 - 95 pages
Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu by Stanisław Dubisz - 1991 - 199 pages
Aspectuele paarvorming in het Pools by Anna Katarzyna Młynarczyk - 2004 - 206 pages
Atlas des dialectes polonais du Spisz sur les territoires de la Pologne et de la Tchécoslovaquie by Zenon Sobierajski - 1966
Atlas gwar bojkowskich by Stefan Hrabiec, Janusz Rieger, Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk) - 1984
Atlas gwar bojkowskich by Stefan Hrabec, Janusz Rieger, Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk) - 1980
Atlas gwar bojkowskich by Stefan Hrabiec, Janusz Rieger, Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk) - 1980 - 8 pages
Atlas gwar polskich by Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Feliks Czyżewski - 1998
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny - 2007 - 311 pages
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny by Antonina Obrębska-Jabłońska, Janusz Siatkowski, Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk) - 1993 - 24 pages
Atlas gwarowy województwa kieleckiego by Karol Dejna - 1962
Atlas jezykowy slaska by Alfred Zarȩba - 1989
Atlas jezykowy Slaska.. by Alfred Zaręba - 1970 - 96 pages
Atlas je̜zyka i kultury ludowej Wielkopolski by Zenon Sobierajski - 1996 - 128 pages
Atlas je̜zykowy Śla̜ska by Alfred Zaręba - 1989
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski by Zenon Sobierajski - 2001 - 216 pages
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski - 1991 - 126 pages
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski by Zenon Sobierajski - 1991
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski by Zenon Sobierajski, Józef Burszta, Monika Gruchmanowa, Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zespół Badawczy Je̦zyka i Kultury Ludowej Wielkopolski - 1979
Atlas języka i kultury ludowej wielkopolski by Zenon Sobierajski, Józef Burszta, Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu - 1979
Atlas językowy Śląska by Alfred Zarȩba - 1989 - 252 pages
Atlas językowy Śląska by Alfred Zaręba - 1989 - 114 pages
Atlas językowy Śląska by Alfred Zaręba - 1972 - 93 pages
Basic Polish by Dana Bielec - 2013 - 248 pages
Basic Polish by Dana Bielec - 2001 - 229 pages
Basic Polish by Dana Bielec - 2001 - 248 pages
Basic Polish by Dana Bielec - 2001 - 248 pages
Basic Polish by Dana Bielec - 2001 - 229 pages
Beginner's Polish by Ewa Wanasz Biaasiewicz - 2006 - 118 pages
Beginner's Polish by Ewa Wanasz-Białasiewicz - 1995 - 118 pages
Beginning Polish by Alexander M. Schenker - 1973 - 507 pages
Beginning Polish by Alexander M. Schenker - 1973 - 507 pages
Beginning Polish by Alexander M. Schenker - 1973 - 468 pages
Bibliografia onomastyki Białostocczyzny, 1960-1996 by Leonarda Dacewicz - 1996 - 47 pages
Bibliografia onomastyki polskiej: Od roku 1959 do roku 1970 włącznie by Mieczysław Karaś, Adam Turasiewicz, Kazimierz Rymut, Instytut Języka Polskiego (Polska Akademia Nauk) - 1972
Bibliografia prac z zakresu polskiej etykiety językowej by Jagoda Bloch - 2006 - 63 pages
Bicz na akademików krakowskich - 2003 - 139 pages
Bilingual lexicography in Poland by Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej - 1995 - 137 pages
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii - 2006 - 146 pages
Bohemizmy fonetyczne w języku polskim by Janusz Siatkowski
Bol'šoj pol'sko-russkij slovar' by Dymitr Hessen, Ryszard Stypuła - 1996 - 844 pages
Brak mi słów: Słownictwo tematyczne by Maria Chłopicka, Piotr Fornelski - 1990 - 207 pages
Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie - 1903
Burt's Polish-English dictionary by Władysław Kierst, Oskar Callier - 1900 - 825 pages
Byki i byczki by Ibis - 1995 - 461 pages
Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna gramatika by Irena Sawicka, Todor Apostolov Boi︠a︡dzhiev, Violetta Koseska-Toszewa, Georgi Gargov - 1988
Cham by Józef Matuszewski - 1991 - 248 pages
Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym by Małgorzata Święcicka - 1993 - 232 pages
Chełmińskie księgi kamlarskie z XVII i XVIII wieku by Adam Wróbel - 1987 - 224 pages
Chrząszcz w trzcinie by Hanna Łochocka - 1988 - 61 pages
Co panu dolega? by Maria Chłopicka, Danuta Pukas-Palimąka, Katarzyna Turek-Fornelska - 1991 - 179 pages
Co z czym? by Stanisław Mędak - 2002 - 196 pages
Collectiva w języku polskim by Grażyna Habrajska - 1995 - 320 pages
Colloquial Polish by Bolesaw W. Mazur - 2012 - 366 pages
Colloquial Polish by Boleslaw W. Mazur - 2012 - 389 pages
Colloquial Polish by B.W. Mazur - 2001 - 319 pages
Colloquial Polish by B.W. Mazur - 2001 - 319 pages
Colloquial Polish by B. W. Mazur - 1992 - 270 pages
Colloquial Polish by B. W. Mazur - 1983 - 270 pages
Complete Polish by Nigel Gotteri, Joanna Michalak-Gray - 2011 - 320 pages
Complete Polish: A Teach Yourself Guide by Nigel Gotteri, Joanna Michalak-Gray - 2011 - 384 pages
Concise medical dictionary English-Polish and Polish-English by Przemysław Słomski, Piotr Słomski - 1996 - 1083 pages
Concise Technical Dictionary - 1985 - 197 pages
Contrastive Polish-English consonantal phonology by Edmund Gussmann - 1978 - 172 pages
Coś wam powiem by Magdalena Szelc-Mays - 2005 - 277 pages
Cyclic and lexical phonology by Jerzy Rubach - 1984 - 251 pages
Cyclic and lexical phonology by Jerzy Rubach - 1984 - 251 pages
Czas to pieniądz by Renata Przybylska - 1992 - 88 pages
Czasowniki polskie by Jan Tokarski - 1951 - 288 pages
Czesko-polska homonimia by Marek Szałek, Jiří Nečas - 1993 - 302 pages
Cześć, jak sie̜ masz? by Władysław Miodunka - 1996 - 229 pages
Cześć, jak się masz? by Władysław Miodunka - 2006 - 302 pages
Czy to naprawde̜ po polski by Jerzy Podracki - 1993 - 136 pages
Czy znasz polszczyznę? - 2004 - 292 pages
Części mowy - 2003 - 209 pages
Der polnische Bauernfürst: Vom Bauern zum König by Brigitte Schultze - 2003 - 351 pages
Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg by Reinhold Olesch - 1958 - 248 pages
Dialects today by Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny - 2006 - 247 pages
Dialekty polskie by Karol Dejna - 1973 - 283 pages
Dictionary of business terms by Roman Kozierkiewicz - 2005 - 800 pages
Dictionary of business terms by Roman Kozierkiewicz - 2005 - 904 pages
Dictionary of Polish obscenities by Stanislaw Kielbasa - 1992 - 96 pages
Dictionary of Polish obscenities by Stanislaw Kielbasa - 1978 - 28 pages
Dictionary, Polish-English, English-Polish by Iwo Pogonowski - 1979 - 647 pages
Dictionary, Polish-English, English-Polish : by Iwo Pogonowski - 1979 - 647 pages
Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas by Simonas Daukantas, Lietuvių kalbos institutas - 1996 - 3 pages
Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas by Simonas Daukantas, Giedrius Subačius, Lietuvių kalbos institutas - 1996 - 3 pages
Die Code der polnischen Lyrik der Achtziger Jahre by Krystyna Pisarkowa - 1992 - 98 pages
Die Operation "Merge" im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen by Anna Pilarski - 2002 - 163 pages
Die Vokalwechsel des Polnischen in Abhängigkeit von Flexion und Derivation by Gudrun Kannenberg - 1988 - 353 pages
Dirty words dictionary by Total-Trade (Firm) - 2002 - 104 pages
Dizionario Polacco. Polacco-Italiano, Italiano-Polacco by Izabela Szymonek (cur.) - 2012
Drei polnische Mundarten. Goralisch, Nordmasowisch, Kujawisch. - Leipzig: Harrassowitz 1951. 63 S. 8° by Reinhold Olesch - 1951 - 63 pages
Dydaktyka ortografii i interpunkcji by Edward Polański - 1995 - 178 pages
Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku by Dorota Krystyna Rembiszewska - 2006 - 290 pages
Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie by Marek Wiśniewski - 2005 - 271 pages
Dzieje je̜zyka polskiego na Śla̜sku - 1948 - 85 pages
Dzieła wszystkie by Józef Mroziński, Zofia Florczak - 1987
Dzieła wszystkie by Józef Mroziński - 1986 - 425 pages
Dzieła wybrane by Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - 1990 - 1915 pages
Dzieła wybrane by Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - 1989 - 1915 pages
Dzieła wybrane by Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - 1983 - 1915 pages
Dzieła wybrane by Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - 1976
Echoes of the Classical Age in contemporary Portuguese oral tradition by Manuel da Costa Fontes - 1979 - 37 pages
Elementary Polish for English speaking students by Edmund A. Ronowicz, Ronald F. Feldstein - 1989 - 362 pages
Elementarz by Marian Falski - 1983 - 159 pages
Elementarze polskie od ich 16.-wiecznych początków do II wojny światowej by Franciszek Pilarczyk - 2003 - 454 pages
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego by Janusz Strutyński - 1993 - 212 pages
Encyklopedia języka polskiego by Stanisław Urbańczyk - 1991 - 455 pages
Encyklopedia wiedzy o języku polskim by Marian Kucała - 1978 - 449 pages
Encyklopedia wiedzy o języku polskim by Stanisław Urbańczyk, Marian Kucała - 1978 - 449 pages
English and Polish adjectives by Bogdan Szymanek - 1985 - 189 pages
English dictionary for speakers of Polish by C. M. Schwarz, Jacek Fisiak, M. A. Seaton - 1990 - 789 pages
English modal auxiliaries and their equivalent constructions in Polish by Piotr Kakietek - 1980 - 121 pages
English-Polish dictionary of local government nonprofit organizations and environmental terminology by Piotr Tyszko, Agnieszka Ziemińska - 1994 - 188 pages
English-Polish, Polish-English by Kazimierz Bulas, Francis James Whitfield, Lawrence Leslie Thomas, Kościuszko Foundation - 1960
Etudes linguistiques by Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - 1997
Etymologiczny słownik języka polskiego by Andrzej Bańkowski - 2000 - 977 pages
Etymologiczny słownik języka polskiego by Andrzej Bańkowski - 2000 - 977 pages
Etymologiczny słownik języka polskiego: A-K by Andrzej Bańkowski - 2000 - 873 pages
Families in Polish by Daniel Nunn - 2013 - 24 pages
First year Polish by Oscar E. Swan - 1983 - 354 pages
Fleksja Adolfa Dygasińskiego na tle polszczyzny drugiej połowy XIX wieku by Edward Stachurski - 1980 - 163 pages
Fleksja gwar ukraińskich okolic Włodawy by Kazimiera Pastusiak - 2004 - 177 pages
Frazeologia polska by Danuta Buttler - 1980 - 163 pages
Frequenzlisten zur Lyrik von Mikołaj Sęp Szarzyński, Jan Jurkowski und Szymon Szymonowic und das Problem der statistischen Autorschaftsanalyse by Michael Fleischer - 1988 - 335 pages
Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie by Aleksandra Janowska - 1999 - 134 pages
Gdy ci słowa zabraknie by Wojciech Broniarek - 2005 - 1115 pages
Get started in Polish by Joanna Michalak-Gray - 2012 - 256 pages
Glosariusz staropolski by Stanisław Dubisz - 2008 - 277 pages
Godki z Grojca - 1989 - 334 pages
Gombrowicz i tłumacze - 2004 - 236 pages
Goralské nárečia by Júlia Dudášová-Kriššáková - 1993 - 169 pages
Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii by Daniela Podlawska - 1999 - 301 pages
Gramatyka hístoryczna je̜zyka polskiego by Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Stanisław Urbańczyk - 1964 - 596 pages
Gramatyka języka polskiego by Piotr Bąk - 2004 - 508 pages
Gramatyka języka polskiego by Henryk Wróbel - 2001 - 335 pages
Gramatyka języka polskiego - 159 pages
Gramatyka jȩzyka polskiego by Piotr Ba̜k - 1977 - 454 pages
Gramatyka komunikacyjna - 1999 - 173 pages
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska by Irena Dulewiczowa - 1993 - 87 pages
Gramatyka opisowa języka polskiego: Struktury wyjściowe by Ireneusz Bobrowski - 1995 - 201 pages
Gramatyka Polska by Janusz Strutyński - 1997 - 367 pages
Grammaire de la langue polonaise by Henri Grappin - 1942 - 324 pages
Granice i pogranicza, język i historia by Uniwersytet Warszawski. Instytut Języka Polskiego - 1994 - 239 pages
Granice przekładalności--subjuntivo i jego polskie ekwiwaletny w tłumaczeniach prozy latynoamerykańskiej by Małgorzata Gaszyńska-Magiera - 1997 - 223 pages
Grundbaustein polnisch by Waldemar Martyniuk - 1991 - 132 pages
Grzeczność w komunikacji językowej by Małgorzata Marcjanik - 2007 - 166 pages
Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku - 1989 - 79 pages
Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza by Sergiusz Rudnicki - 2000 - 209 pages
Gwara śląska--świadectwo kultury, narzędzie komunikacji - 2001 - 217 pages
Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych by Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze - 1998 - 292 pages
Gwary polskie na Kowieńszczyźnie by Halina Karaś - 2002 - 425 pages
1 2 3 4 5