BooksSitemapForeign Language StudyHungarian
101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére by Attila Mártonfi, Ferenc Pusztai, Kornélia Papp, Mariann Slíz - 2006 - 656 pages
A - K by Péter Bán, László Á Varga - 1989 - 292 pages
A belehallás jelenségéről by Endre Rácz - 1992 - 50 pages
A Beszédhang fonetikai minősége by Kálmán Bolla - 1980 - 179 pages
A comparative dictionary of the Finno-Ugric elements in the Hungarian vocabulary by József Budenz - 1966 - 986 pages
A Comparative Dictionary of the Finno-Ugric Elements in the Hungarian Vocabulary by József Budenz - 1881 - 986 pages
A Contrastive Study of the English and Hungarian Article by Ėva Stephanides - 1974 - 123 pages
A dictionary of the Hungarian and English languages - 1924
A dictionary of the Hungarian and English languages - 1921
A generative phonology of nouns and vowel harmony in Hungarian by Marianne Esztergar - 1971 - 254 pages
A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése by Géza Bárczi - 1982 - 195 pages
A hatodik mondatrész by László Antal - 1985 - 139 pages
A History of Cathay by Ildikó Bellér-Hann - 1995 - 200 pages
A Kazinczy-versenyek történet by László Z. Szabó, Imre Wacha - 1978 - 271 pages
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza by P. M. Lyzanet͡s͡ʹ - 1992 - 882 pages
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza by P. M. Lyzanet͡s͡ʹ
A költői mesterség by Géza Hegedüs - 1978 - 278 pages
A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai by Zsuzsa Constantinovitsné Vladár - 2005 - 174 pages
A magyar helyesírás szabályai by Magyar Tudományos Akadémia. Helyesírási Bizottság - 1986 - 388 pages
A magyar helyesírás szabályai by Magyar Tudományos Akadémia - 1973 - 272 pages
A magyar hivatalos helységnévadás by András Mező - 1982 - 407 pages
A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága by László Hadrovics - 1994 - 145 pages
A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig by O. András Vértes - 1980 - 234 pages
A magyar nyelv elé mozdításáról-- by Géza Balázs - 2005 - 173 pages
A magyar nyelv grammatikája by László Szűts - 1980 - 792 pages
A magyar nyelv nagyszótára by Nóra Ittzés, Kinga Csemgery, Tamás Péter Szabó, Judit Bánki, Veronika Lipp, Virág Barcza, (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtud - 2006
A magyar nyelv nagyszótára by Magyar Tudományos Akadémia - 2006 - 1119 pages
A magyar nyelv Szlovákiában by István Lanstyák - 2000 - 368 pages
A magyar nyelv szóvégmutató szótára by Ferenc Papp - 1994 - 591 pages
A magyar nyelv története by Géza Bárczi - 1965
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára - 1967 - 1230 pages
A Magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van by Lajos Ligeti, E. Schütz - 1977 - 480 pages
A magyar nyelv életrajza by Géza Bárczi - 1963 - 462 pages
A magyar nyelv értelmező szótára - 1978
A magyar nyelv értelmező szótára by (Bp.) Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtud - 1962
A Magyar nyelv értelmező szótára by Géza Bárczi, Magyar Tudományos Akadémia. Nyelvtudományi Intézet, László Országh, János Balázs - 1960
A magyar nyelvatlasz előkészítése by Géza Bárczi - 1944 - 26 pages
A magyar nyelvjárások atlasza - 1968 - 195 pages
A magyar nyelvjárások atlasza - 1968 - 195 pages
A magyar nyelvtan és helyesírás kézikönyve - 1940 - 256 pages
A magyar nyelvtudomány by Mihály Temesi - 1980 - 408 pages
A magyar szép toll by Miklós Révai - 1973 - 366 pages
A magyar szókincs regénye by Ferenc Szilágyi - 1974 - 223 pages
A magyar szókészlet finnugor elemei by György Lakó, Károly Rédei, Magyar Tudományos Akadémia. Nyelvtudományi Intézet - 1981
A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban by László Gáldi - 1957 - 586 pages
A magyar szótárirodalom bibliográfiája by Tamás Magay, István Sági - 2004 - 233 pages
A magyar vers by József Jankovics, Judit Nyerges, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - 1985 - 501 pages
A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből by Dezső Pais - 1975 - 344 pages
A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása by Ferenc Havas - 1974 - 90 pages
A magyarok eredete by Ármin Vámbéry - 1882 - 527 pages
A magyarok eredete by Ármin Vámbéry - 1882 - 527 pages
A magyarság bölcsöjénél by Ármin Vámbéry - 1914 - 223 pages
A Mai magyar nyelv by József Bencédy, Endre Rácz - 1976 - 571 pages
A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák by T. Attila Szabó - 1958 - 28 pages
A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról by Zoltán Bánréti - 1983 - 105 pages
A modern Hungarian-English dictionary by Denis Sinor - 1957 - 131 pages
A mondatmegértés a magyar nyelvben by Csaba Pléh - 1998 - 274 pages
A módosítószók funkciói by Nóra Kugler - 2003 - 121 pages
A nyelvi norma by Gábor Tolcsvai Nagy - 1998 - 81 pages
A német vonatkozású elemek újabb szótarainkban by Károly Gerstner - 1998 - 145 pages
A reverse index of Manchu by William Rozycki, Rex Dwyer - 1981 - 186 pages
A reverse index of Manchu by William Rozycki, Rex Dwyer - 1981 - 186 pages
A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana by Jenő Kiss - 1982 - 211 pages
A római katolikus liturgia és vallásgyakorlat, valamint a szakrális építészet és művészet elemeinek betűrendes szó- és kifejezéstára by Małgorzata Stós - 2006 - 245 pages
A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben by Erzsébet Fehér - 2000 - 82 pages
A védelmeztetett magyar nyelv by Sándor Báróczi, Gábor Szigethy - 1984 - 85 pages
Acta Universitatis Upsaliensis by Eivor Nylund Torstensson, Nils Erik Hansegård, Uppsala universitet, Valev Uibopuu, Ödön Lavotha - 1967 - 231 pages
Advanced Hungarian 1 by Mártha Pereszlényi-Pintér - 1987 - 222 pages
Advanced Hungarian 1 by Mártha Pereszlényi-Pintér - 1987 - 368 pages
Akadémiai magyar szinonimaszótár by Gábor O. Nagy, Ferenc Pusztai - 2010 - 864 pages
Altayca-Türkçe sözlük by Emine Gürsoy-Naskali, Muvaffak Duranlı, Nikolaĭ Aleksandrovich Baskakov - 1999 - 266 pages
Angol Magyar nagyszótár by László Országh, Tamás Magay - 1998 - 1779 pages
Angol-magyar kéziszótár by László Országh - 1975 - 1091 pages
Angol-magyar nagyszótár by László Országh - 1990
Angol-magyar nagyszótár by László Országh - 1990
Angol-magyar nagyszótár by László Országh - 1976 - 1093 pages
Angol-magyar nagyszótár by László Országh - 1976 - 1225 pages
Angol-magyar szótár by Dezső Futász, Zoltán Kövecses - 1999 - 1200 pages
Angol-magyar szótár by László Országh - 1975 - 608 pages
Angol-magyar, magyar-angol szociológiai szótár by Péter Somlai - 1993 - 207 pages
Approaches to Hungarian by István Kenesei - 1985
Approaches to Hungarian. 9. Papers from the Düsseldorf conference - 2005 - 334 pages
Approaches to Hungarian: Data and descriptions by István Kenesei, Csaba Pléh - 1985 - 262 pages
Approaches to Hungarian: Papers from the Budapest Conference - 2002
Approaches to Hungarian: Papers from the Budapest conference by Csaba Pléh, Casper Groot, Gábor Alberti
Approaches to Hungarian: The structure of Hungarian - 1992 - 305 pages
Approaches to Hungarian: Theories and analyses by István Kenesei, Csaba Pléh, Gábor Alberti - 1985
Aranka György erdélyi társaságai by György Aranka, Sándor Enyedi - 1988 - 283 pages
Argument structure in Hungarian - 2001 - 247 pages
Asymmetrieën in het Hongaars by László Károly Marácz - 1989 - 446 pages
Az "ugor-török háború" után by János Pusztay - 1977 - 184 pages
Az etimológia elmélete és módszere by Magyar Tudományos Akadémia. Nyelvtudományi Intézet - 1976 - 316 pages
Az inetimologikus mássalhangzók a magyarban by István Nyirkos - 1987 - 184 pages
Az istenek halnak, az ember él by Attila József - 1992 - 16 pages
Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei by Loránd Benkő - 1980 - 392 pages
Az ételkészítés műveleteinek és eszközeinek nyelvi kifejezései legrégibb szakácskönyvünkben / irta R. Hutás Magdolna by Magdolna R. Hutás - 1958 - 78 pages
Az írói szótár by László Benkő - 1979 - 275 pages
Bacs-kiskun megye foldrajzi nevei - 1997
Bakaduma by Tamás Kis - 1992 - 390 pages
Beginner's Hungarian by Katalin Boros - 2007 - 166 pages
Beginner's Hungarian by Katalin Boros - 1994 - 101 pages
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830-1970: Autorenregister by Gerhard Ganschow - 1974 - 726 pages
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830-1970: Ungarisch by Wolfgang Schlachter, Gerhard Ganschow - 1976 - 1082 pages
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft, 1830-1970 by Wolfgang Schlachter, Gerhard Ganschow - 1986
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft, 1830-1970 - 1979 - 1074 pages
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft, 1830-1970 - 1974
Bibliography of Hungarian dictionaries, 1410-1963 - 1966 - 148 pages
Bod-kódex by Klára Korompay, István Pusztai - 1987 - 206 pages
Build your Hungarian by Irén Annus - 1990 - 243 pages
Bújdosó nyelvemlékeink by Péter Ruffy - 1977 - 164 pages
Case marking of subject phrases in modern standard Estonian by Peep Nemvalts - 1996 - 151 pages
Cercetări etimologice by Vladimir Drimba, Institutul de Lingvistică din București "Iorgu Iordan". - 2001 - 361 pages
Cigány-magyar, magyar-cigány szótár by György Rostás-Farkas, Ervin Karsai - 1991 - 318 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colloquial Hungarian by Carol H. Rounds, Erika Sólyom - 2002 - 316 pages
Colori e lessico by Maria Grossmann - 1988 - 413 pages
Colori e lessico by Maria Grossmann - 1988 - 413 pages
Complete Hungarian by Zsuzsa Pontifex - 2011 - 360 pages
Complete Hungarian: A Teach Yourself Guide by Zsuzsa Pontifex - 2011 - 464 pages
Contrastive study of the morphophonemics of obstruent clusters in English and Hungarian by John Lotz - 1966 - 7 pages
Cultural words from the Turkish occupation of Hungary by Zsuzsa Kakuk - 1977 - 116 pages
Curiosa hungarica by Béla Tóth - 1899 - 329 pages
Das polnische und das ungarische phonologische System by Janusz Bańczerowski - 1998 - 183 pages
Dative experiencer predicates in Hungarian by György Rákosi - 2006 - 251 pages
Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse by János Sajnovics - 1770 - 132 pages
Der Münchener Kodex by Bayerische Staatsbibliothek - 1958
Der Münchner Kodex IV by Ádám István T. Szabó - 1977 - 435 pages
Dictionarium Latinoungaricum by Albert Szenczi Molnár - 1604 - 100 pages
Dictionary of Hungarian slang by Alex Sandri White - 1960 - 108 pages
Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in der ungarischen sprache by Zoltán Gombocz - 1912 - 251 pages
Die herkunft der Ungarn, ihre sprache und urkultur by József Szinnyei - 1923 - 50 pages
Die slavischen Elemente im Magyarischen by Franz Miklosich (Ritter von) - 1872 - 74 pages
Die Tragödie des Menschen by Imre Madách - 1959 - 252 pages
Die ural-altaischen Völker by Societas Uralo-Altaica - 2003 - 142 pages
Dirty Hungarian by Mark Adamsbaum, Réka Lengyel - 2012 - 180 pages
Dirty Hungarian by Mark Adamsbaum, Reka Lengyel - 2012 - 180 pages
Dizionario per turisti. Ungherese-italiano, italiano-ungherese by Júlia Vásárhelyi, Zsuzsanna Fábián - 2005 - 686 pages
EAST EUROPEAN PHRASE BOOKS - 1995 - 191 pages
Egy új magyar nyelvtan felé by László Antal - 1977 - 187 pages
Elementary Hungarian 1 by Mártha Pereszlényi-Pintér, Julianna Nádas Ludányi - 1984 - 372 pages
Elementary Hungarian 2 by Mártha Pereszlényi-Pintér, Julianna Nádas Ludányi - 1984 - 312 pages
Emberközpontú nyelvművelés by Lajos Lőrincze - 1980 - 253 pages
English-Hungarian dictionary by Tamás Magay, László Kiss - 1995 - 418 pages
English-Hungarian pocket dictionary by Zoltán Benedek Gráf, Szilárd Szentgyörgyi - 2001 - 430 pages
English-Hungarian word lisṫ by New York (State). Bureau of Adult Education - 1957 - 20 pages
English-Hungarian, Hungarian-English dictionary by Lajos Pál Biró, József Willer, Sándor Fest - 1957 - 663 pages
Erdélyi magyar szótörténeti tár by T. Attila Szabó, Márta Vámszer - 2000 - 1096 pages
Erdélyi magyar szótörténeti tár by T. Attila Szabó - 1995 - 1255 pages
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár by T. Attila Szabó - 1995 - 1255 pages
Erdélyi magyar szótörténeti tár by Attila Szabó Törpényi, T. Attila Szabó, Márta Vámszer - 1993
Erdélyi magyar szótörténeti tár - 1993 - 1132 pages
Erdélyi magyar szótörténeti tár by T. Attila Szabó - 1976
Erdélyi magyar szótörténeti tár by T. Attila Szabó - 1976
Erdélyi magyar szótörténeti tár by T. Attila Szabó - 1976
Erdélyi magyar szótörténeti tár. 11. R - Száj by T. Attila Szabó - 2002 - 1060 pages
Erdélyi magyar szótörténeti tár. 3 by Attila T. Szabó - 1982
Erdélyi magyar szótörténeti tár: köt. K-Ki by T. Attila Szabó - 1976
Erdélyi tájszótár by János Kriza - 1996 - 133 pages
Essays in comparative Altaic linguistics by Denis Sinor - 1990 - 464 pages
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen by Loránd Benkő, Béla Büky, Károly Gerstner - 1994
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen - 1993
Extrinsic ordering in Hungarian phonology by Robert Michael Vago, Indiana University Linguistics Club - 1974 - 13 pages
Fejezetek a magyar leíró hangtanból - 1982 - 300 pages
Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból by Miklós Kontra - 1990 - 188 pages
Felsőőri tájszótár by Samu Imre - 1973 - 173 pages
Festetics-kódex, 1494 előtt - 1996 - 859 pages
FOCUS in the theory of grammar and the syntax of Hungarian by Julia Horvath - 1986 - 241 pages
FOCUS in the theory of grammar and the syntax of Hungarian by Julia Horvath - 1986 - 241 pages
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn by T. Attila Szabó, Zsigmond Jakó, Kálmán Benda - 1988
Geschichte der ungarischen Sprache by Géza Bárczi - 2001 - 502 pages
Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe by László Honti - 1982 - 227 pages
Ghid de conversație român-maghiar by Mária Király, Fr Király - 1993 - 160 pages
Goals and methods of Hungarian dialectology in America by Elemer Bako - 1962 - 24 pages
Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui by Lajos Nyéki - 1988 - 429 pages
Grammatical guide to the Hungarian language by Dmitriĭ Vladimirovich Bubrikh, Árpádné Haász - 1952 - 29 pages
Grammatical Proof of the Affinity of the Hungarian Language with Languages of Fennic Origin by Sámuel Gyarmathi - 1983 - 327 pages
Grammatical Proof of the Affinity of the Hungarian Language with Languages of Fennic Origin by Sámuel Gyarmathi - 1983 - 327 pages
Gyöngyösi kódex by Adrienne Dömötör - 2001 - 175 pages
Gömöry-kódex 1516 - 2001 - 797 pages
Hallo ITT Magyarorszag! by József Erdős, Csilla Prileszky - 2001 - 260 pages
Hallo, Itt Magyarorszag! by József Erdős, Csilla Prileszky - 2005 - 171 pages
Halló, itt Magyarország! by József Erdős, Csilla Prileszky - 2001 - 334 pages
Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben by Gábor Olaszy - 2006 - 187 pages
Hat terminológia lecke by Ágota Fóris - 2005 - 118 pages
Hogy is írjuk? by Gyula Szemere - 1987 - 225 pages
Hol van a nemzet? by Zoltán Szitnyai - 1982 - 254 pages
How Hungarian children learn to speak by Brian James MacWhinney - 1974 - 1624 pages
How Hungarian children learn to speak by Brian James MacWhinney - 1974 - 1624 pages
Hungarian by Christina Mayer - 2005 - 255 pages
Hungarian by Christina Mayer - 2005 - 255 pages
Hungarian by Carol Rounds - 2001 - 314 pages
Hungarian by László Jotischky, Lexus - 1998 - 255 pages
1 2 3